News
Ziņas

Igaunija, Latvija un Lietuva vienojas par akadēmiskās kvalifikācijas automātisku atzīšanu augstākās izglītības jomā

Img_2921_002_0

Šodien, 2018. gada 8. jūnijā, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un ministrijas eksperti piedalās Baltijas un Ziemeļvalstu izglītības ministru un augsta līmeņa pārstāvju apaļā galda diskusijā par izglītības kvalitātes nodrošināšanu straujajā pārmaiņu laikā, pedagogu atbilstošu sagatavošanu un pedagoga profesijas pievilcības sekmēšanu.

Img_2921_002

Visās trīs Baltijas valstīs šobrīd tiek īstenotas apjomīgas reformas vispārējā izglītībā, pārskatot izglītības saturu, veicinot starppriekšmetu saikni, sekmējot skolēnu individuālos sasniegumus un iekļaušanu. Uzsākta pedagogu sākotnējas izglītības modernizācija un pastāvīgas profesionālās izaugsmes nodrošināšana. Lietuvā kā jaunie pedagogu metodiskā atbalsta centri ir noteikti Viļņas Universitāte, Šauļu Universitāte un Vītauta Dižā Universitāte Kauņā, savukārt Igaunijā - Tallinas Universitāte un Tartu Universitāte. Savukārt Latvijā jauno pedagogu sagatavošana pamatā koncentrēta Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē.

Baltijas un Ziemeļvalstu izglītības ministru un augsta līmeņa pārstāvju tikšanās laikā parakstīts arī trīs Baltijas valstu starpvaldību līgums par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisko atzīšanu. Līguma mērķis ir atvieglot formālās izglītības dokumentu savstarpējās atzīšanas procedūru un tādējādi veicināt studentu mobilitāti, kā arī atvieglot informācijas apmaiņu starp Latviju, Igauniju un Lietuvu par to izglītības sistēmām.

Līguma pielikumā ietvertās kvalifikācijas bez papildu formalitātēm tiks automātiski uzskatītas par salīdzināmām ar tāda paša līmeņa kvalifikācijām citā Baltijas valstī. Līgums attiecas gan uz tām kvalifikācijām, kas nodrošina augstākās izglītības pieejamību, gan augstākās izglītības kvalifikācijām. Šis līgums neskar reglamentēto profesiju atzīšanu Baltijas valstīs, tomēr šī līguma noteikumi var veicināt lēmumu pieņemšanu par Baltijas valstīs iegūto kvalifikāciju atzīšanu profesionāliem mērķiem.

 

Avots: Izglītības un zinātnes ministrija

 

Login (3)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.
Switch Language

Vai vēlaties pievienot ierakstu?

Nekavējieties!

Spiediet zemāk uz saites un sāciet veidot jaunu ierakstu!

Jaunākās diskusijas

Tiešsaistes diskusija par kultūru krīzes laikā

Ceturtdien, 28. aprīlī, EPALE notiks tiešsaistes diskusija, kas pētīs iespējas, kuras šajā izaicinājumu pilnajā laikā var sniegt kultūra un māksla.

Vairāk