Pārlekt uz galveno saturu
News
Ziņas

EBLIDA Matrica – palīgs bibliotēkām darbā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem

Šī gada novembra sākumā Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju Eiropas birojs (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA) publiskoja savu jaunāko produktu – EBLIDA Matricu.

 

Kas ir EBLIDA Matrica?

Matrica ir EBLIDA ieguldījums darba kārtībā “Eiropa 2030”; produkts, kuru EBLIDA piedāvā Eiropas bibliotēkām, lai palīdzētu tām iesaistīties ilgtspējīgas attīstības programmas “Eiropa 2030” īstenošanā.

EBLIDA Matrica ir instrumentu kopums, kurā atradīsiet:

  1. informāciju par Eiropas Savienības (ES) instrumentiem, projektu konkursiem un programmām, kas attiecas uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM) un var būt saistoši bibliotēkām;
  2. galvenos rādītājus, kurus ES visbiežāk izmanto IAM aktivitāšu mērīšanai un vērtēšanai;
  3. informāciju par pašreizējo bibliotēku politiku Eiropā, kas veicina IAM sasniegšanu (izstrādes procesā);
  4. bibliotēku rādītājus, kas ļauj novērtēt bibliotēku veiktspēju un atbilstību IAM rādītājiem (izstrādes procesā).

EBLIDA Matrica paredzēta bibliotēku nozarei, bet to var izmantot arī citas kultūras iestādes, piemēram, muzeji un arhīvi.

 

Kā tas darbojas?

EBLIDA Matrica izstrādāta, balstoties uz pieņēmumu, ka bibliotēku misija ir saistīta ne tikai ar to krājumiem un pakalpojumiem. Bibliotēkām ir jāatbalsta vietējās kopienas vajadzības, to darbībai ir jābūt balstītai ietvarā, kur ekonomiskie, sabiedriskie un kultūras mērķi ir saskaņoti un vērsti vienā virzienā. Šis ietvars ir ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu iniciatīva, kuru 2015. gadā pieņēma visas ANO dalībvalstis, un tas ir kopīgs miera un labklājības plāns tagadnei un nākotnei.

 

Kā jūs to varat izmantot?

Iedomājieties, ka jūsu bibliotēka darbojas vidē, kur ir augsts piesārņojuma līmenis vai politiska apņemšanās likvidēt plastmasu. Bibliotēku uzdevums nav izstrādāt piesārņojuma kontroles politiku vai izskaust plastmasu. Par to ir atbildīgas speciālas institūcijas un zinātniskie centri. Taču bibliotēkas var izplatīt informāciju un veicināt sabiedrības izpratnes veidošanos savā kopienā. Ilgtspējīga sabiedrība galvenokārt ir dzīvesveida jautājums, tāpēc bibliotēkas, kuras ir tikšanās vietas savas kopienas iedzīvotājiem, var būt noderīgas, lai veicinātu nelabvēlīgas prakses izskaušanu un ilgtspējīgas uzvedības attīstību.

Bibliotēku nozares speciālisti var izmantot EBLIDA Matricu dažādiem nolūkiem.

 

  • KOMPASS

Sākot kādu jaunu aktivitāti bibliotēkā (un šī aktivitāte, visticamāk, būs saistīta ar IAM), jums var rasties jautājumi:– kāda ir Eiropas politika šajā jomā?– kā citas organizācijas realizē tos pašus vai līdzīgus uzdevumus?– kas manā valstī (pilsētā, reģionā) ir ES finansējuma saņēmēji konkrētam IAM? (skat. ES datubāzi)– kuru IAM politiku šobrīd īsteno manā valstī? (skat. nacionālos ziņojumus par IAM ieviešanu)?

Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz EBLIDA Matricas pirmā un trešā sadaļa.

 

  • KALKULATORS

Bibliotēkas, mērot savas aktivitātes, visbiežāk izmanto vienkāršus kritērijus, piemēram, “cik daudz” vai “cik bieži”. Daudz noderīgāk būtu izgūt rādītājus par bibliotēku lietderību un to ietekmi uz sabiedrību. Vai bibliotēkas ietekmē lietotāju (un arī nelietotāju) dzīvi?

Bibliotēku devuma novērtēšana saistībā ar sabiedrības mērķiem ir daudz efektīvāka, jo šādus datus var izmantot bibliotēku interešu aizstāvības nolūkos. Tāpēc EBLIDA Matricā atrodama informācija par EUROSTAT ilgtspējības rādītājiem, kuri tiek izmantoti, lai novērtētu IAM progresu Eiropas līmenī.

Par dažādiem mērīšanas un vērtēšanas rādītājiem lasiet EBLIDA Matricas otrajā un ceturtajā sadaļā.

 

  • SADARBĪBA

Neskatoties uz to, ka dalība Eiropas projektos reizēm mēdz būt sarežģīta, tā palielina bibliotēku atpazīstamību un ļauj pilnībā integrēties dažādos tīklos, kas bieži vien bibliotēkām ir grūti pieejami. EBLIDA Matricas pirmajā sadaļā ir uzskaitītas ES programmas, kurās bibliotēkas var atrast piemērotus sadarbības partnerus un strādāt pie ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

EBLIDA Matrica parāda, kā atsevišķas bibliotēkas vai bibliotēku sistēmas veicina ilgtspējīgas sabiedrības veidošanos un padara planētu par laimīgāku vietu tās iedzīvotājiem.

Izmantojiet EBLIDA Matricu, lai veidotu dziļāku izpratni par ilgtspējīgu attīstību un IAM nozīmīgumu, kā arī par bibliotēku lomu šo mērķu sasniegšanā.

 

 

Avots:  www.biblioteka.lv.

 

Login (0)

Users have already commented on this article

Lai komentētu, Pierakstieties kontā vai Reģistrējieties.

Vai vēlaties pievienot ierakstu?

Nekavējieties!

Spiediet zemāk uz saites un sāciet veidot jaunu ierakstu!

Jaunākās diskusijas

EPALE 2021. gada tematiskie fokusi. Laiks sākt!

Mēs aicinām Jūs iesaistīties, dalīties ar viedokli, pieredzi, projektiem un idejām! Sāksim ar šo tiešsaistes diskusiju. Tiešsaistes diskusija notiks 9. martā no plkst. 11.00 līdz 17.00 pēc Latvijas laika. Rakstītu diskusiju ievadīs tiešraide ar 2021. gada tematisko fokusu iepazīstināšanu, un to vadīs Džina Ebnere un Aleksandra Kozira no Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas (EAEA), kurām to uzticēs EPALE Redakcijas padome.

Vairāk

EPALE diskusija: Pamatprasmju nodrošināšana cietumos

Kā izglītības iniciatīvas var labāk risināt cietumos esošo cilvēku pamatvajadzības? Kādi ir galvenie ieguvumi un problēmas attiecībā uz pamatprasmju apmācību cietumos? Diskusija notiks 17. decembrī (ceturtdien), tā sāksies plkst. 14.00 pēc Centrāleiropas laika un noslēgsies plkst. 16.00. Diskusijas ievadā būs 20 minūšu gara tiešraide ar starptautisku ekspertu piedalīšanos, kuri dalīsies savā pieredzē par minēto tēmu, tai sekos tiešsaistes diskusija līdz plkst. 16.00 pēc CET.

Vairāk

EPALE diskusija: jaukta tipa mācības pieaugušo izglītībā

Lai diskutētu par ceļiem, kā vislabāk ieviest jaukta tipa mācības, ceturtdien, 2020. gada 26. novembrī, no plkst. 11 līdz plkst.17 (no plkst. 10 līdz plkst. 16 pēc Centrāleiropas laika) notiks tiešsaistes diskusija par jaukta tipa mācībām pieaugušo izglītībā.

Vairāk