Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

Zaļās prasmes. Dānijas jaunuzņēmuma pieredze

Zaļās prasmes. Dānijas jaunuzņēmuma pieredze – intervija ar Dānijas jaunuzņēmuma izpilddirektori K. Kunrati.

Intervijas tēma ir zaļās prasmes – kur un kā apgūt prasmes, kuras nepieciešamas t.s. zaļajām darbavietām. Kamila Kunrate (Kamila Kunrath) ir jaunuzņēmuma CEO (Chief Executive Officer – angļ.val., izpilddirektors – latv.) Dānijā un viņa stāsta, kā ir apguvusi zaļās prasmes un tās pielieto ikdienas darbā.

antoine-giret-7_TSzqJms4w-unsplash

Jaunuzņēmums tika izveidots 2018. gadā, tas bija tikai dažus mēnešus pirms National Geographic izdeva speciālizlaidumu par plastmasas piesārņojumu (daļa no ziņojuma lasāma šeit). K. Kunrate norāda, ka tā bija sava veida apstākļu sakritība, jo tieši tajā brīdī kopā ar savu uzņēmuma partneri domāja, kā varētu uzlabot savas zaļās prasmes un tās pielietot jaunuzņēmuma darbībā. K. Kunrate kopā ar partneri izstrādāja stratēģiju, kā arī kontaktējās ar  draugiem, līdz ar to stratēģija bija balstīta uz praktisko pieredzi. Jaunuzņēmuma biznesa modelis ir balstīts uz 3 ilgtspējas pīlāriem – ekonomika, vide un sociālais pīlārs, bet  stratēģijas izveidē – par atkritumu apsaimniekošanu un resursu pārstrādi jeb apriti. Jaunuzņēmums “BlueBenu” strādā pie tādiem risinājumiem kā ekoloģiskā jēlnafta un citiem naftas produktiem, “bez atkritumu” (zero waste – angl.val.) pieejas gan uzņēmumu, gan pašvaldību līmenī. Izmantotās tehnoloģijas ķīmijā pieļauj polimerizāciju, kas plastmasas molekulas saskalda mazākās molekulās. K. Kunrate iedomājās – kāpēc gan šo pašu tehnoloģiju nevarētu pielietot plastmasas otrreizējai pārstrādei,  kā arī saskatīja lielu potenciālu tādu materiālu pārstrādei, kuri līdz tam netika pārstrādāti. Turklāt K. Kunrate kopā ar partneri pamanīja šajā procesā arī biznesa iespēju.

Pats grūtākais nebija izveidot uzņēmumu, bet gan partneru piesaiste un domas par to, kā uzņēmums attīstīsies tālāk, t.i., ilgtermiņa stratēģijas izstrāde ne tik daudz finanšu jomā, bet drīzāk tehnoloģiju attīstības virzienā. Tas joprojām ir galvenais izaicinājums – atrast pareizos cilvēkus ar atbilstošām prasmēm pareizajā vietā un laikā.

K. Kunrate uzskata, ka atkritumu apsaimniekošana nav ērts jautājums, tai pat laikā saskata tajā visā lielas iespējas un potenciālu. Uzņēmums piedāvā arī risinājumus, kā pārstrādāt dažādus materiālus, analizējot, kā tas iekļaujas kopējā piegāžu ķēdē un ražošanas procesā.

Runājot par to, kurā brīdī un kā būtu jāapgūst zaļās prasmes, K. Kunrate uzskata, ka zaļo principu pielietošanā galvenais elements ir izglītība – jo agrāk, jo labāk jeb skolas agrīnajos gados, taču motivācija lielākoties nāk no ģimenes un ir pamatu pamatā. Ģimene un iegūtās zināšanas bērnībā ļauj attīstīt kritiskās domāšanas principus, kas ir būtisks priekšnosacījums zaļajām prasmēm, un pieaugot ir savs skatījums attiecībā uz ilgtspējas nodrošināšanu. Taču K. Kunrate uzskata, ka jau tagad pedagoģiskā pieeja iekļauj zaļās domāšanas principus un veicina ilgtspējas principu ieviešanu ikdienas sadzīvē, cilvēka paradumos un uzvedībā. Būtiski ir nodrošināt ilgtspējas 3 aspektu – vide, ekonomika un sociālais aspekts – jautājumu apguvi skolā, augstskolā, ja šie principi nav apgūti bērnībā. Tātad būtiski ir ne tikai veicināt zināšanu apguvi par ilgtspēju, bet arī veicināt kritisko domāšanu, lai katrs pats var izvērtēt un attīstīt zaļās prasmes. Šāda pieeja veicina cilvēka izpratni par to, kāpēc ilgtspējas jautājumi ir tik svarīgi.

Jāatzīmē, ka zaļā uzņēmējdarbība ir arī jauns biznesa veids un kādam tas var būt veids, kā attīstīt savu uzņēmējdarbību. K. Kunrate aicina iesaistīties un uzsākt zaļo uzņēmējdarbību, ja vien ideja pašiem šķiet interesanta. Tas ir ne tikai veids, kā attīstīt zaļās prasmes un zaļo uzņēmējdarbību, bet arī iespēja atklāt kaut ko jaunu un piedalīties planētas saglabāšanā. Tas var būt iedvesmojošs ceļojums un jauna pieredze!

Interviju var noskatīties:

https://openspace.etf.europa.eu/blog-posts/green-skills-interview-kamila-kunrath-ecopreneur-denmark

 

Linda Romele, Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība, eksperte izglītības un nodarbinātības jautājumos


Foto: unsplash.com.

Login (3)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: Plašsaziņas informācijas mediju ziņu izpratne un lietojuma prasme – kāpēc tieši šobrīd tā ir tik svarīga?

Dalieties savos uzskatos par ziņu un informācijas mediju lietojuma prasmi pieaugušajiem!

Vairāk

Pirmsskolas izglītības iestādes un vecāku sadarbība Covid - 19 krīzes perioda laikā. Cik svarīga ir šī sadarbība?

Ārkārtējā situācija un ierobežojumi katram individuāli ir uzlikusi jaunus pienākumus. Īpašas rūpes ir ģimenēm ar bērniem pirmsskolās un sākumskolās.

Vairāk