Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

Kam gan apmācību procesā nepieciešamas biogrāfijas? Pedagoģijas „Pandoras lāde“

Izglītība un apmācība ir mūžilgi procesi, kas ir saistīti ar katra indivīda ikdienas dzīvi, atspoguļo kompleksas situācijas, nosaka personības attīstību un veido personas identitāti.

Oriģinālvaloda: poļu; tulkojums no vācu valodas

„Pandoras lāde vēl vienmēr ir pilna ar pārsteigumiem, kurus atnes liktenis. Ko darīt?  Neizsīkstoša valdzinājuma vadītiem jādodas tālāk un jāpriecājas par to, kas mūs gaida.  Dažreiz tās ir patīkamas lietas, dažreiz mazāk jaukas, vismaz pirmajā brīdī tā šķiet. Tomēr tās visas veido mūsu vēsturi, kas ir ļoti personiska un jebkurā gadījumā vienreizēja un neatkārtojama. Tiešām vienreizēja. Es raugos uz to kā no tālienes un sekoju tai kā laba romāna sižetam, kas ir gaumīgs un piesātināts ar notikumiem un piedzīvojumiem. Atliek tikai cerēt, ka šī vēsture vēl ilgi turpināsies“...

{Fragments no Remigiuša (Remigiusz) biogrāfijas ar nosaukumu „Pandoras lāde“}

Atceros, kā mēs skolā iepazināmies ar Pandoras mītu. Biju pārliecināta, ka par visām pasaules nelaimēm mēs varam pateikties šīs sievietes nevaldāmajai ziņkārei un nepaklausībai. Toreiz man prātā nenāca neviena cita doma un neviens cits izskaidrojums. Tikai nesen, kāda sava semināra laikā ar andragoģijas studentiem man „uznāca apskaidrība“, tas ir, manos uzskatos notika radikāls pavērsiens. Viens no kursa dalībniekiem nobeiguma projekta ietvaros prezentēja savu biogrāfiju „Pandoras lādes“ veidā, un, pateicoties tam, es guvu plašāku un daudzveidīgāku skatu uz šo mītu. Kas tad galu galā ir šī nelaimi nesošā “Pandoras lāde”? Ir zināmas vairākas mīta versijas. Personīgi man vistuvākā ir versija, kura man līdz šim nebija zināma, proti, ka saskaņā ar Zeva gribu lādē blakus visām nelaimēm un ciešanām atradās arī cerība. Tikai tad es pirmo reizi sapratu, ka „skolas interpretācijā“ nosodītā Pandoras nevaldāmā ziņkāre ir viens no svarīgākajiem un dabiskākajiem mācību dzinuļiem. Pasaules izzināšanai taču nepieciešama liela drosme, tā slēpj sevī riskus, grūtības un apdraudējumu (to mēs zinām no pašlaik aktuālā saukļa „Ārā no komforta zonas“).

Tādējādi metafora „Pandoras lāde“ bija iemesls manām pārdomām par biogrāfiskās metodes nozīmi darbā ar pieaugušajiem apmācībās, semināros un citos pedagoģiskas ievirzes pasākumos. Šeit es vēlos norādīt uz to, ka es uzskatu mācības un izglītību par nepārtrauktu un dabisku procesu, kas aptver visus pieaugušā dzīves aspektus un izpaužas kā formālā un neformālā izglītība un mācīšanās no pieredzes. Es piekrītu P.Dominices (P. Dominicé) uzskatam, ka mācības un izglītība ir procesi mūža ilgumā, kas saistīti ar katra cilvēka ikdienu, tās ir sarežģītas situācijas, kas veicina personības attīstību un veido personas identitāti (P. Dominicé 1994).

Kā „Pandoras lāde“ ir saistīta ar biogrāfisko metodi un kāda ir tās nozīme pieaugušo izglītības un izglītošanas darbā? Tam ir vairāki iemesli, tomēr vispārliecinošākie man šķiet šādi iemesli:

 • Pirmkārt- biogrāfiskā metode pēdējā laikā ir piedzīvojusi sava veida atdzimšanu, tā ir kļuvusi īpaši iecienīta. Par to liecina neskaitāmas publikācijas, biogrāfisku semināru organizēšana un didaktiski uzdevumi, kas balstās uz to dalībnieku biogrāfisko pieredzi.
 • Otrkārt, vienlaicīgi ar cilvēkiem, kuri ir sajūsmināti par biogrāfiskās metodes sniegtajām iespējām, ir vesela rinda cilvēku, kuri šo metodi neatzīst vai labākajā gadījumā uztver to ar lielu piesardzību, jo šī metode balstās uz ļoti personisku pieredzi, dažreiz pat intīmās dzīves pieredzi, ko ne katrs vēlas atklāt apkārtējiem. Šai metodei nepieciešama uzticības pilna atmosfēra, kas sniedz drošības sajūtu. Šī iemesla dēļ ir svarīgi vienmēr paturēt prātā, ka dalībai jābūt brīvprātīgai, un jāievēro tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. 

Tā kā es ļoti augstu vērtēju šo metodi un tās izmantošanu darbā ar pieaugušajiem, es šeit koncentrēšos uz to, kas ir šī mīta pamatā un līdz ar to uz iespējām un cerībām, kuras pēc manām domām piedāvā biogrāfiskā metode. Pateicoties šīs metodes izmantošanai savā darbā, esmu apzinājusi personīgās biogrāfijas izveidošanas lomu, nozīmi un funkcijas:

1) Personiskajā, individuālajā, subjektīvajā izpratnē šī metode sniedz šādas iespējas:

 • iegūt paplašinātas zināšanas par sevi un savu pagātni;
 • atklāt savu personisko un sociālo identitāti;
 • izveidot savu pašvērtējumu un pašapziņu;
 • apzināt savu lomu ģimenē un attiecībās ar radiniekiem (jo dažādos darbos mums bieži vien palīdz mūsu tuvinieki);
 • atklāt un attīstīt personiskos talantus;
 • atklāt savus plānus un vēlmes;
 • motivēt sevi pārdomām par sevi, citiem un apkārtējo pasauli;
 • un metodei piemīt īpašs ārstniecisks efekts (ceļojums pagātnē bieži vien palīdz atbrīvoties no sliktām atmiņām vai vismaz atgūt mieru).

2) Attiecībā uz apmācību procesu vai didaktisko situāciju metode piedāvā šādas iespējas:

 • noteikt apmācību vai kursa dalībnieku izglītības vai attīstības vajadzības;
 • integrēt grupu;
 • gūt pozitīvas atziņas, analizējot veiksmīgu cilvēku biogrāfijas, un motivēt dalībniekus formulēt savus personiskos izglītības vai profesijas apguves mērķus;
 • nodemonstrēt grupai savus talantus un tādējādi kļūt pamanāmam;
 • veicināt dalībnieku radošumu un aktivizēt viņu jaunrades potenciālu;
 • parādīt atmiņu lomu un nozīmi katra cilvēka dzīvē;
 • un katram apmācību vadītājam vai skolotājam metode sniedz iespēju no jauna izvērtēt savu personisko pieredzi.

Nav noliedzams, ka personiska biogrāfiska projekta realizācija ir liels izaicinājums. Par to liecina kādas studentes vārdi, kura, veidojot savu biogrāfiju projekta „Biogrāfiskā dzīves karte“ ietvaros (kuru es vēl pieminēšu), raksta:

„Sliktākais ir visa sākums (....). Kad es pirmo reizi dzirdēju, kāds uzdevums būs jāveic, es biju laimīga. Beidzot kaut kas jauns, es nodomāju. Es biju sajūsmināta, ka beidzot varēšu apsēsties un mierīgi nodoties pārdomām par sevi un savu pašreizējo dzīves situāciju. Un tad sekoja citas domas... Par ko lai rakstu? Vai es pati vispār spēju kaut ko radīt? Mans darbs jau ilgāku laiku balstās uz rekonstruētiem citātiem un domām, kuras izteikuši cilvēki, kuri ir gudrāki nekā tie, ko pazīstu. Nē, tas nemaz nevar izdoties. Es ne tikai nezinu, kā sākt, man ne īpaši patīk šis darbs, šī tēma. Manā galvā ir dučiem salīdzinājumu ar lietām, kas man patīk (...) Par ko lai rakstu? Jau vairāk nekā desmit gadus es koncentrējos uz vienu un to pašu: noteikumi, komentāri, specializētie preses izdevumi. Man trūkst iespēju pievērst uzmanību kaut kam citam, jo es domāju, ka man tam nav laika. Diemžēl tas nenozīmē, ka manā rīcībā ir vienreizējas zināšanas vai ka es esmu kaut kādā ziņā perfekta, lai gan vairums manu paziņu tiecas uz pilnību. Tātad- kur es atrodos, un uz kurieni es eju...?”

Pēc manām domām tieši šiem jautājumiem ir milzīga audzināšanas un attīstības vērtība. Es uzskatu, ka uzdevumi vai projekti, kuros tiek izmantota dalībnieku biogrāfiskā pieredze, ir atmiņu katalizators un pārdomu iemesls ne tikai pašam autoram, bet arī personām, kuras var baudīt šo biogrāfisko centienu augļus. Šeit es domāju par andragogiem, apmācību vadītājiem, pedagogiem, skolotājiem un audzinātājiem, kuri, pateicoties šai metodei, ne tikai labāk iepazīst cilvēkus, ar kurām kopā strādā, bet arī atrod ceļu, lai ar viņiem saprastos, jo arī viņus ietekmē emocijas. Un vēl svarīgāk ir tas, ka arī viņiem ir iespēja iepazīt un no jauna izvērtēt savu personisko pieredzi. Es to esmu pieredzējusi un vairs nevēlētos no tā atteikties.

Dr. Monika Sulika (Monika Sulik) – asistente un docente, vada didaktiskus kursus par tēmu „Biogrāfija izglītībā”. Sertificēta konsultante un akadēmiska darbaudzinātāja. Kopš 2018. gada viņa ir arī žurnāla „Edukacja Dorosłych” (“Pieaugušo izglītība”) redakcijas sekretāre. EPALE vēstniece.

Login (8)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: Plašsaziņas informācijas mediju ziņu izpratne un lietojuma prasme – kāpēc tieši šobrīd tā ir tik svarīga?

Dalieties savos uzskatos par ziņu un informācijas mediju lietojuma prasmi pieaugušajiem!

Vairāk

Pirmsskolas izglītības iestādes un vecāku sadarbība Covid - 19 krīzes perioda laikā. Cik svarīga ir šī sadarbība?

Ārkārtējā situācija un ierobežojumi katram individuāli ir uzlikusi jaunus pienākumus. Īpašas rūpes ir ģimenēm ar bērniem pirmsskolās un sākumskolās.

Vairāk