Blog
Blog

Erasmus+ TOP 5 projekti saistībā ar mākslu, kultūru un pieaugušo izglītību

Erasmus+ ir palīdzējis izstrādāt vairākus iespaidīgus projektus mākslas, kultūras un pieaugušo izglītības jomās.

Erasmus art.

 

Erasmus+ ir palīdzējis izstrādāt vairākus iespaidīgus projektus mākslas, kultūras un pieaugušo izglītības jomās. Lūk, EPALE projektu TOP 5:

 

1.Reiz sensenos laikos... Eiropā

Iedvesmojošs Grundtvig projekts, kurā literatūras spēks tika izmantots, lai stiprinātu starpkultūru un starppaaudžu dialogu un veicinātu līdztiesību, sociālo kohēziju un Eiropas iedzīvotāju aktīvu pilsonisku līdzdalību.

 

2.Kultūras pavadoņi

Divpadsmit imigrantes no Lincas (Austrija) vada ekskursijas pilsētas centrā, un ļauj ieskatīties savā ikdienas dzīvē. Ekskursijas guva lielus panākumus, un 2009. gadā projektam tika piešķirta Austrijas valsts apbalvojums pieaugušo izglītības jomā kategorijā „Inovācijas”.

 

3.Opera-Q — māksla integrācijai

Opera-Q ir projekts, kura ietvaros tika veicināta starppaaudžu un starpkultūru mācīšanās ar mūzikas palīdzību. Projekts atbalstīja no nelabvēlīgas vides nākušu, neaizsargātu grupu sociālo integrāciju.

 

4.Sudraba stāsti

Silver Stories (Sudraba stāsti) veidoja deviņu dažādu organizāciju partnerību, un darbojās sešās valstīs. Projekta mērķis bija apmācīt veselības, sociālās aprūpes un citu saistītu pakalpojumu jomās strādājošos speciālistus digitālo stāstu stāstīšanā, izmantojot to kā paņēmienu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanai ikdienas darbā.

 

5.Muzeju mediatori — vadlīnijas profesionāliem muzeju mediatoriem Eiropā

Šī lieliskā projekta ietvaros tika izstrādāti vairāki veiksmīgi apmācību kursi izglītības speciālistiem, kas strādā muzejos, ņemot vērā viņu profesionālās vajadzības un vajadzības konkrētajā iestādē. Kursi bija pieejami piecās Eiropas valstīs. Projekts ir pilnībā dokumentēts video dienasgrāmatā:

 

 

... un trīs citi ievērības cienīgi projekti

 

1.Svešinieks

Projektā „Svešinieks” pieredze, ko cilvēks gūst, būdams svešinieks, tika pārvērsta iespējā veidot pozitīvu dialogu starp sociāli atstumtajām grupām un sabiedrības vairākumu. Projekta ietvaros tika apkopoti stāsti  no četrām iesaistītajām valstīm  — Itālijas, Norvēģijas, Turcijas un Apvienotās Karalistes, un veidoti vietēja mēroga dialogi.

2.Eiropas iedzīvotāju starppaaudžu atmiņas (GEM)

Projekta ietvaros tika apkopotas projektā iesaistīto valstu vecāka gadagājuma iedzīvotāju atmiņas par vietējai sabiedrībai nozīmīgiem cilvēkiem, vietām un notikumiem: lielisks starppaaudžu un starpkultūru mācīšanās apvienojums.

3.HERIQ

Šī projekta ietvaros tiek rīkotas apmācības, lai veicinātu izcilību gidu darbā. Gidi projekta rīkotajos kursos var uzlabot prasmes un saņemt materiālus, lai padarītu ekskursijas interesantākas.

 

 

Vai zināt vēl kādus lieliskus projektus, kas saistīti ar mākslu, kultūru un pieaugušo izglītību? Pastāstiet par tiem zemāk redzamajā komentāru sadaļā.

Login (8)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija par nākotnes prasmēm

Pievienojies mums, lai dalītos ar savām domām par nākotnes prasmēm!

Vairāk

EPALE diskusija "Mākslīgais intelekts (AI) un pieaugušo izglītība"

Mākslīgā intelekta (AI) loma pieaugušo izglītībā: vai tā palīdz vai traucē pieaugušajiem studentiem?

Vairāk

EPALE diskusija: transformatīva mācīšanās un dzīves prasmes

Parunāsim par transformatīvu mācīšanos un dzīves prasmēm!

Vairāk