Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

Sports kā galvenais pārmaiņas radošais izglītības instruments

EPALE tematiskais koordinators Endrjū Makošans iepazīstas ar projektiem, kurus līdzfinansē Erasmus+ un atklāj daudzus aspektus, kas liecina par sportu kā izglītības nesēju pieaugušajiem.

Sports in adult learning Projects

EPALE tematiskais koordinators Endrjū Makošans iepazīstas ar projektiem, kurus līdzfinansē Erasmus+ un atklāj daudzus aspektus, kas liecina par sportu kā izglītības nesēju pieaugušajiem.

‘Sporta spēks vienkārši ir milzīgs. Tas var pārveidot cilvēku dzīves tik daudz dažādos veidos. Tas var uzlabot cilvēku veselību, saliedēt komandas un iesaistīt visnoslēgtākos jauniešus disciplinētā priekšnesumā. Tāpat sports spēj saliedēt vietējo sabiedrību. Tādi sporta veidi kā futbols ir kā universāla valoda, kas kopīga visām kultūrām, kurā disciplīna, noteikumi un normas tiek saprastas nepastarpināti. Sportam ir spēks iedvesmot gan komandas, gan atsevišķus cilvēkus un radīt gandarījumu par sasniegto, ko var nedēļu no nedēļas un gadu no gada attīstīt tālāk.’

Erasmus+ projektā  Sports pārmaiņām tiek rūpīgi uzskaitīti pozitīvie aspekti, ko piedāvā sports.  Kā gan šos pozitīvos aspektus izmantot izglītībā? Erasmus+ projekti piedāvā atbildes trīs galvenajās jomās.

Sports kā prasmju attīstītājs

Pirmkārt, šie projekti ļoti labi parāda, kā sportu var izmantot, lai attīstītu plašu prasmju spektru: 

Sports kā ļoti iedarbīgs mācīšanās instruments

Sportam ir spēks atvērt mācīšanos cilvēkiem, kas citādi varētu neiesaistīties izglītības apguvē. Šajā ziņā mēs to redzam kā ļoti iedarbīgu pozitīvu spēku, kas liek cilvēkiem apgūt jaunas prasmes, pašiem to neapzinoties. Tas ir uzskatāmi redzams Erasmus+ projektos, kuru mērķauditorija bieži ir jaunieši no sociāli nelabvēlīgas vides, kuriem, iespējams, skola nav nesusi pozitīvu pieredzi, kā arī vecākās paaudzes cilvēki, kas daudzus gadus nav iesaistījušies formālajā izglītības procesā, un ekonomiski neaktīvi pieaugušie. Citas mērķgrupas ietver ģimenes un personas ar invaliditāti, kā arī viņu aprūpētājus. Projektā Enabled Media  konstatēts, ka cilvēki ar invaliditāti nezina, ka arī viņiem ir iespējas un, ka “kaut arī invaliditāte padara lietas sarežģītākas, tā nepadara tās neiespējamas […] personas ar invaliditāti var piedalīties, sasniegt mērķus un izbaudīt gandarījumu, ko sniedz sasniegumi.’.

Tāpat ir projekti, kas adresēti jaunatnes darbiniekiem, treneriem, brīvprātīgajiem un citiem, kas sniedz atbalstu. Patiešām, kā teikts projekta  Sports pārmaiņām dokumentos: ‘Kļūšana par brīvprātīgo ir […] izcila iespēja iesaistīt un no jauna iesaistīt pieaugušos formālajā un neformālajā izglītības procesā. Brīvprātīgo darbs sniedz svarīgu nodarbinātības treniņu un veido ceļu uz darba spēku. Sports un brīvprātīgo darbs sportā tiek uzskatīti par svarīgiem instrumentiem to grupu iesaistē, kas ir distancējušās no plaši izplatītās formālās izglītības apguves.”

Sports kā izcila neformālās izglītības iespēja

Sports dod iespēju visdažādākajām organizācijām, tajā skaitā ne tikai pieaugušo izglītības iestādēm, bet arī pilsoniskās sabiedrības nevalstiskajām organizācijām, sporta klubiem un augstākās izglītības iestādēm iesaistīties izglītības plānošanā un īstenošanā. Tā ir daļa no sporta stiprajām pusēm: sports ļauj kopā strādāt organizācijām ar visdažādākajām prasmēm un ekspertīzi.

Ņemot vērā sporta ievērojamo pārveidojošo spēku, uz sportu orientētajos Erasmus+ projektos tiek izmantotas dažādas neformālās mācību metodes. Projektos bieži tiek uzsvērtas tādas metodes kā:

  • mācīšanās darot,
  • mācīšanās no vienaudžiem,
  • grupu diskusijas,
  • prezentācijas,
  • komunikācijas veicināšanas vingrinājumi,
  • spēles,

kā arī aktivitātes, kas palīdz dalībniekiem dalīties pārdomās par to, kas noticis sportošanas laikā, piemēram, tā varētu būt neiecietīga uzvedība.

Uz sportu orientētos projektos tiek uzsvērtas gan garīgās, gan arī fiziskās mācīšanās dimensijas. Projekts  MEMTRAIN  sasaista fiziskos vingrinājumus un smadzeņu trenēšanu ar veselīgas novecošanas veicināšanu un atmiņas attīstīšanu vecākiem pieaugušajiem. Projektā  Aktīvas iesaistes veicināšana sportā  tiek izmantots karatē kā fizisko vingrinājumu veids cilvēkiem vecumā virs 55 gadiem, uzsverot tādus ieguvumus kā pacietība, līdzsvars, koordinācija, spēks, mobilitāte un pašnovērtējums.

Sports kā izglītības nesējs piedāvā daudzas iespējas. Tas ļauj cilvēkiem apgūt prasmes neformālā veidā un vidē, kā arī iesaista izglītošanās procesā daudzus, kas citādi nekad neiedomātos iesaistīties formālās izglītības apguvē. Kāda ir jūsu pieredze?


Endrjū Makošans ir strādājis izglītības un apmācības jomā vairāk nekā 30 gadus. Vairāk nekā 15 gadus viņš ir vadījis ES pētījumus un vērtēšanas projektus un pirms tam strādājis par konsultantu Lielbritānijā. Šobrīd Endrjū ir neatkarīgs zinātnieks un konsultants, Lielbritānijas ECVET eksperts un vecākais pētnieks Kompensējošās izglītības centrā (Educational Disadvantage Centre) Dublinas Universitātē Īrijā (Dublin City University).

Login (7)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: Plašsaziņas informācijas mediju ziņu izpratne un lietojuma prasme – kāpēc tieši šobrīd tā ir tik svarīga?

Dalieties savos uzskatos par ziņu un informācijas mediju lietojuma prasmi pieaugušajiem!

Vairāk

Pirmsskolas izglītības iestādes un vecāku sadarbība Covid - 19 krīzes perioda laikā. Cik svarīga ir šī sadarbība?

Ārkārtējā situācija un ierobežojumi katram individuāli ir uzlikusi jaunus pienākumus. Īpašas rūpes ir ģimenēm ar bērniem pirmsskolās un sākumskolās.

Vairāk