Blog
Blog

Mūžizglītības sešas pamata prasmes vecāka gadagājuma cilvēkiem un aktīva mācīšanās

Vecāka gadagājuma cilvēku sociālā iekļaušana ir viens no Eiropas Komisijas vadošajiem politiskajiem projektiem, kurus ES ar dažādiem finanšu instrumentiem un programmām ir regulāri finansējusi iepriekšējos programmu periodos. Ir pierādīts, ka sociālu iemeslu dēļ ir ļoti svarīgi rūpēties par to, lai vecākie mūsu sabiedrības dalībnieki var vadīt aktīvu dzīvi un iesaistīties mūsu sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.

Šo emuāru oriģināli angļu valodā publicēja Altheo VALENTINI.


The six key competencies for life learning in later life and active ageing.

Vecāka gadagājuma cilvēku sociālā iekļaušana ir viens no Eiropas Komisijas vadošajiem politiskajiem projektiem, kurus ES ar dažādiem finanšu instrumentiem un programmām ir regulāri finansējusi iepriekšējos programmu periodos. Ir pierādīts, ka sociālu iemeslu dēļ ir ļoti svarīgi rūpēties par to, lai vecākie mūsu sabiedrības dalībnieki var vadīt aktīvu dzīvi un iesaistīties mūsu sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.

Pirms vairākiem gadiem man bija iespēja piedalīties Eiropas Komisijas finansētā projektā, kura mērķis bija iesaistīt vecāka gadagājuma cilvēkus Eiropas filmu kritiskās analīzes procesos un iepazīstināt viņus ar kino tapšanas pieredzi (CINAGE – European Cinema for Active Ageing). Šajā projektā tika definētas un analizētas sešas svarīgākās prasmes aktīvai novecošanai.

Lai iedvesmotu EPALE komūnas dalībniekus aktīvi piedalīties nākošajā tiešsaistes diskusijā par tēmu “Vecāka gadagājuma cilvēku sociālā iekļaušana un dažādu paaudžu mācīšanās”, kas notika trešdien, 2020. gada 28. oktobrī, es izveidoju sarakstu ar veiksmes stāstiem un labas prakses piemēriem, kurus Komisija projekta Erasmus+ ietvaros oficiāli par tādiem ir atzinusi. Šeit augstāk minētās sešas prasmes ar piemēriem.  

  1. Mācību prasmesTās ietver vecāka gadagājuma cilvēku iespējas dalīties mācību pieredzē, tostarp pašmācību, iespējas prasmju attīstīšanai vai atsvaidzināšanai, radošas mācību iespējas un apmācības jauno tehnoloģiju izmantošanā. “Old Guys Say Yes to Community” ir Erasmus+ projekts ar mērķi iesaistīt vecāka gadagājuma cilvēkus mācību un izglītības aktivitātēs, lai uzlabotu viņu labsajūtu, veselību un sociālo dzīvi. Šim divus gadus ilgušajam projektam bija dažādi izmantojami rezultāti, tostarp tika izveidota brīvi pieejamu mācību resursu platforma ar mācību materiāliem Old Guys Learning Materials
  2. Sociālās un pilsoniskās prasmesTo attīstīšanai aktīvi vecāka gadagājuma cilvēki tiek iesaistīti brīvprātīgās vai apmaksātās aktivitātēs, kas dod labumu atsevišķiem cilvēkiem vai kopienām. Atsevišķu cilvēku aktivitātes var palīdzēt ģimenēm, vietējiem dienestiem, kaimiņiem, pilsētām, reliģiskajām kopienām, valstīm vai globālām sabiedrībām. Pilsoniska aktivitāte var dot ieguldījumu arī dažādu paaudžu sadarbības veicināšanā.Lielisks šo prasmju piemērs ir projekts Mobility Scouts, kura mērķis bija uzlabot vecāka gadagājuma sieviešu un vīriešu tiesības piedalīties kopīgu lēmumu pieņemšanā, lai radītu viņiem iespējas un prasmes aktīvi piedalīties vecākiem cilvēkiem piemērotas dzīves vides un pakalpojumu piedāvājuma veidošanā. Projekta Mobility Scouts partneri izveidoja tiešsaistes apmācību programmu piecās valodās, ar nepieciešamo papildus informāciju, rosinošiem piemēriem un praktiskiem instrumentiem, kas nodrošina iespēju piedalīties vecākiem cilvēkiem piemērotas dzīves vides veidošanā.  
  3. Veselīga dzīvesveida prasmesTās ir prasmes, kas nepieciešamas fiziskās, garīgās un sociālās labsajūtas saglabāšanai, kļūstot vecākam. Veselību un labsajūtu ietekmē tādi faktori kā dzīves stils, pieejamo pakalpojumu un sniegtā atbalsta kvalitāte, sociālo kontaktu iespējas, kopšana un drošība. Veselība dažādos Erasmus+ projektos, kas vērsās pie vecākiem cilvēkiem, bija viena no visvairāk pārstāvētajām tēmām, un šim rakstam kā iedvesmojoša iniciatīva tika izvēlēts projekts Vivifrail. Projekta pamatā ir ideja noteikt vecāku cilvēku veselību, balstoties uz pozitīvajiem rādītājiem, nevis uz slimību, kas ietekmē cilvēka dzīves ilgumu, kvalitāti un resursus vai atbalstu, kas personai nepieciešami. Projekta Vivifrail sagatavotie tiešsaistes resursi ir pieejami 11 ES valodās, un šobrīd tos  izmanto vairāk nekā 5000 veselības jomā strādājošo. Līdz ar to programmas rezultāti ir sasnieguši vairāk nekā 15000 cilvēku. 
  4. Emocionālā prasmeTā ir prasme vecumā saglabāt autonomiju, pašapziņu, sociālās un emocionālās saites, saņemot kopšanu un atbalstu gan mājās, gan sabiedrībā. Handling Multiculturality in Care ir viens no nozīmīgākajiem projektiem, kura redzeslokā ir apiešanās ar demogrāfiskiem un starpkulturāliem izaicinājumiem. Emocionālās prasmes attīstīšanu veicina aprūpētāju piedalīšanās nodarbību veidošanā, profesionāļu iekļaušana mācību aktivitātēs, kā arī darba un mācību vides ciešā sasaiste pedagoģiskā procesa plānošanā. 
  5. Finansiālās/ ekonomiskās prasmesTās veido ekonomiskās vides aspekti, kuriem ir īpaša nozīme aktīvā novecošanā un drošības nodrošināšanā – ienākumi, darba iespējas un sociālā aizsardzība, piemēram, pensijas un pabalsti. Šeit var palīdzēt Warehouse of Opportunities. Tas ir līdzekļu un resursu krājums ar piecdesmit rīkiem, kas cilvēkiem palīdz organizēt savu dzīvi un realizēt nākotnes plānus. Šos rīkus var izmantot jaunu prasmju iegūšanai, lai dzīvei piešķirtu jaunu jēgu, uzsāktu karjeru, nodibinātu uzņēmumu, atrastu draugus vai iegūtu pārskatu par savu finansiālo situāciju. Tāds ir arī projekta Catch the Ball devums, kas kopā ar Academy of Opportunities vecākiem cilvēkiem palīdz atrast jaunus līdzekļus un izaugsmes un attīstības ceļus, lai šo – trešo dzīves posmu – pavadītu aktīvi un patīkami. 
  6. Prasmes lietot tehnoloģijasTās attiecas uz pieeju tehnoloģijām – datoram, mobilajam tālrunim, aplikācijām, tātad uz sociālo sasaisti, elektronisko komunikāciju un E-mācībām. Bez tam tās attiecas arī uz atbalstošajām tehnoloģijām, piemēram, mobilitātes uzturēšanu aktīvai novecošanai, kopšanu neatkarības veicināšanai, piemēram, attālināta atbalsta veidā. Šeit jāpiemin projekts AcTive project izglītojošu materiālu attīstīšanai cilvēkiem, kuriem nav iepriekšējas pieredzes mūsdienu tehnoloģiju (piemēram, viedtālruņu vai trauksmes sistēmu) lietošanā. Šos apmācību materiālus var izmantot vecāka gadagājuma cilvēki, viņu draugi vai ģimenes locekļi un arī profesionāli šo tehnoloģiju lietotāji, lai saņemtu atbildes uz jautājumiem un izmantotu tehnoloģiju sniegtās priekšrocības ikdienas dzīvē. Izglītojošos materiālus papildina tiešsaistes platforma.
Login (29)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: transformatīva mācīšanās un dzīves prasmes

Parunāsim par transformatīvu mācīšanos un dzīves prasmēm!

Vairāk

EPALE diskusija: iekļaujošas valodu daudzveidības veidošana Eiropā

Valodu apguve ir vitāli svarīga veiksmīgai sociālajai integrācijai, darbaspēka mobilitātei, un tā veicina vienotu un kulturāli bagātu Eiropu. Piedalieties nākamajā EPALE starptautiskajā diskusijā, un izsakiet savas domas par valodu apguves nozīmīgumu vienotas Eiropas kontekstā!

Vairāk

EPALE diskusija: Aktīva novecošana un dzīves pārejas

Kādi ir izaicinājumi jautājumā par svarīgām dzīves pārejām? Kā starppaaudžu izglītība varētu palīdzēt aktīvas novecošanas un dzīves pāreju jautājumā?

Vairāk