Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

Sociālo mediju uzplaukums karjeras vadībā

Pēdējo gadu laikā sociālie mediji pakāpeniski ieguvuši stabilu vietu karjeras konsultāciju jomā un kļuvuši par ikdienas daļu daudziem karjeras konsultantiem. Taču profesijā kopumā joprojām nav drošas metodes, kā ieviest un ik dienas izmantot sociālos medijus ikdienas aktivitātēs un komunikācijā.

Daudziem sociālie mediji ir vienkārši tiešsaistes rīku kolekcija, kas ļauj kopienām dalīties ar informāciju, komunicēt un socializēties. Plašāk sociālos medijus definē kā procesu, kurā indivīdi un grupas veido kopīgu izpratni un nozīmi ar saturu, kopienu un Web 2.0 tehnoloģijām. Sociālie mediji nodrošina jaunas iespējas karjeras konsultantiem, taču arī rada pieprasījumu pēc jaunām kompetencēm.

No informācijas piegādes līdz karjeras līdzveidošanai

Pētījums par karjeras konsultantu pieredzi, tajā skolā skolu karjeras konsultantiem, sniedz ieskatu tajā, kā šobrīd karjeras vadībā tiek izmantoti sociālie mediji.

Mountain View

Vispierastākais un visierobežotākais sociālo mediju izmantošanas nolūks karjeras konsultāciju pakalpojumos ir informācijas sniegšana. Sociālie mediji ir efektīvs veids, kā ātri nodrošināt un izplatīt informāciju, ļaujot karjeras konsultantiem momentāni sasniegt plašu auditoriju. Taču daudzus satrauc sociālo mediju kā informācijas avota izmantošana profesionāliem nolūkiem arī skolu izglītībā. Konsultanti uzsver, ka aktīva un droša iesaiste sociālajos medijos pieprasa noslīpētas iemaņas un spējas meklēt, izvēlēties un izvērtēt sarežģītu saturu tiešsaistē. Karjeras izglītībā tas nozīmē pievērst lielāku uzmanību tam, lai jaunieši tiek apmācīti, izmantot informāciju un novērtēt, cik uzticama un derīga ir daudzveidīgā karjeras informācija un dažādie tās avoti, skatot to karjeras vadības iemaņu perspektīvā.

Otrs nolūks, kas plašāk tiek izmantots, ir sociālie mediji kā personīgas saziņas kanāls. Iespēja sūtīt ziņas reālā laikā, video un audio iespējas ir radījušas daudz jaunu veidu kā komunicēt un sadarboties pie jauniešu vajadzībām. Šajā ziņā sociālos medijus var skatīt kā funkcionālu un viegli pieejamu alternatīvu klātienes karjeras konsultācijām, ļaujot jauniešiem arī anonīmi dalīties ar domām un jautājumiem. Tā kā lielākā daļa komunikācijas sociālajos medijos notiek rakstiski, svarīga ir spēja rakstīt tiešsaistē.

Trešā, vēl plašākā, pielietojuma iespēja ir interaktīvas darba vides veidošana. Tādā gadījumā, sociālie mediji vairs netiek skatīti kā alternatīvs rīks, bet gan darba vieta, kas ir karjeras pakalpojumā integrēta daļa. Mijiedarbojoties un veidojot, un daloties ar informāciju, kritiska ir spēja to apspriest tiešsaistē.

Ceturtais, visplašākais, sociālo mediju izmantošanas nolūks ir karjeras līdzveidošana, kurā notiek dalīšanās ar zināšanām un pieredzi, kā arī kopienas dalībnieku vidū notiek pārdomāta karjeras problemātikas līdzveidošana. Spēja veidot uzticamu un patiesu sevis tēlu kopienā, kurā tiek spriests par jautājumiem parasti rodas no pārdomātas, atbilstoši pārvaldītas un uzraudzītas tiešsaistes klātbūtnes.

Sociālo mediju kompetences karjeras konsultācijās

Parasti iemaņas un kompetences šajā jomā tiek uzskatītas par sekundārām, tāpēc tiek vāji attīstītas apmācības laikā. Tāpēc šobrīd ir akūta nepieciešamība atjaunināt gan pirmspakalpojuma, gan pakalpojuma apmācību, kā arī sniegt atbalstu karjeras konsultantiem izpratnes veidošanā par dažādiem sociālo mediju rīkiem un inovatīvajiem veidiem, kā šos rīkus var ieviest eksistējošā praksē. Svarīgi ir arī attīstīt digitālo kompetenci, kas nepieciešama jauniešiem, lai piekļūtu, lietotu un gūtu labumu no šiem pakalpojumiem.

Sociālie mediji ir izaicinājums ierastajai komunikācijai un attiecībām starp karjeras konsultantiem un jauniešiem. Kontrole tiek pārnesta no „eksperta” uz eksperta un sociāli veidotām zināšanām. Šādi sociāli mediji var nopietni ietekmēt karjeras konsultantu praksi, lai labāk sasniegtu jauniešus, kam nepieciešama palīdzība karjeras izzināšanā un lēmumu pieņemšanā. Izaicinājums šai profesijai ir izlemt, kā labāk izmantot šīs tehnoloģijas.

Uzzini vairāk

Dānijā, eGuidance piedāvā jauniešiem konsultācijas par izglītības izvēlēm pa telefonu, e-pastu, vebināriem un tērzētavām. Konsultācijas ir anonīmas un ir pieejamas 68 stundas katru nedēļu. eGuidance Facebook vietnē jaunieši var dalīties ar pārdomām un mācību izvēles pieredzi ar citiem.

Somijā IKT lietošana ir obligāts elements nacionālajā pamata mācību programmā, katrs skolēns, kas pabeidz pamatizglītību saņem obligātu iepazīstināšanu ar tiešsaistē pieejamo nacionālo karjeras informāciju un karjeras konsultācijas pakalpojumiem. Mērķis ir palīdzēt skolēniem lietot šos pakalpojumus mūžizglītības perspektīvā arī pēc absolvēšanas.

 

 

Autore: Jaana Kettunen ir pētniece Somu Izglītības pētījumu institūtā Jivaskilas Universitātē, Somijā. Viņas darba fokuss ir IKT pedagoģiska lietošana un izstrāde mācību un darba vidē. Šobrīd, viņa pēta sociālos medijus karjeras konsultāciju pakalpojumos.

 

Raksts tika publicēts Eiropas tīklā skolas izglītības forums​.

Login (14)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: Aktīva novecošana un dzīves pārejas

Kādi ir izaicinājumi jautājumā par svarīgām dzīves pārejām? Kā starppaaudžu izglītība varētu palīdzēt aktīvas novecošanas un dzīves pāreju jautājumā?

Vairāk

Informācijpratības zināšanu bāze (knowledge base)

#informationliteracy #knowledgebase #informacijpratiba #zinasanubaze

Vairāk

EPALE diskusija: Plašsaziņas informācijas mediju ziņu izpratne un lietojuma prasme – kāpēc tieši šobrīd tā ir tik svarīga?

Dalieties savos uzskatos par ziņu un informācijas mediju lietojuma prasmi pieaugušajiem!

Vairāk