Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

Padomi, kā veiksmīgi ieviest projektu

Turpinājums rakstu sērijai par Eiropas Savienības fondu projektu vadību. Šajā rakstā apskatīti padomi, kā veiksmīgi ieviest projektu.

Attēls: pexels.com

 

Turpinājums rakstu sērijai par Eiropas Savienības fondu projektu vadību. Līdz šim ir tapuši divi raksti: viens par finansējuma pieejamību, otrs – projekta pieteikuma sagatavošanu. Šajā rakstā apskatīti padomi, kā veiksmīgi ieviest projektu.

Pēc tam, kad projekta pieteikums ir sagatavots un iesniegts, seko projekta pieteikuma vērtēšana, kas atkarībā no finansējuma devēja notiek vienā vai vairākās kārtās. Dažkārt vērtēšanas procesā vērtētāji pieprasa papildu informāciju par projektu. Ja vien pieprasītā informācija nav pilnībā pretrunā ar projekta nolikumu vai normatīvajiem aktiem, nevajadzētu apstrīdēt pieprasījumu, bet gan iesniegt pieprasīto informāciju iespējami īsā laikā. Turklāt pastāv iespēja, ka, neiesniedzot pieprasīto papildu informāciju noteiktajā laikā, projekta pieteikums netiek tālāk vērtēts un tas tiek noraidīts. Nevajag baidīties jautāt, lai projekta vērtētāji precizē pieprasīto informāciju, ja tā nav saprotama vai kāda iemesla dēļ nav iespējams iesniegt informāciju, kādu projekta vērtētāji pieprasa.  

Ja projekts ir izturējis vērtēšanas procesu un ir apstiprināts, sākas pats svarīgākais un lielākais darbs – projekta ieviešana. Ieviešot projektu, rūpīgi jāseko līdzi, lai tiek ievēroti visi termiņi, piemēram, dokumentu iesniegšanas termiņi un aktivitāšu ieviešanas termiņi. Savukārt, ja, ieviešot projektu, gadās kādas aizķeršanās, nekavējoties ir jāsazinās ar projekta finansējuma devēju, lai kopīgi rastu problēmas risinājumu. Finansējuma devējs niansēti pārzina normatīvos aktus un arī, ņemot vērā pieredzi, var ieteikt vairākus veidus, kā risināt radušos problēmu, neradot papildu izmaksas, kas jāfinansē no sava budžeta.

Kad visas projekta aktivitātes ir ieviestas, ir jāsagatavo un jāiesniedz nobeiguma atskaite. Nobeiguma atskaitei parasti ir noteikts iesniegšanas termiņš – dienu skaits pēc pēdējās aktivitātes. Rūpīgi jāseko līdzi, lai netiktu nokavēts iesniegšanas termiņš, jo tas var būt par iemeslu finansējuma atmaksas atteikšanai vai pienākumam atmaksāt saņemto finansējumu.  

Ja projekta ieviešana ir bijusi veiksmīga un ir sasniegti projektam izvirzītie mērķi, pastāv iespēja, ka projekta finansētājs vēlas par sadarbību paust publisku informāciju. Publiska informācijas sniegšana var izpausties kā, piemēram, raksta publicēšana mājaslapā, delegācijas vizīte klātienē vai uzaicinājums uz kādu finansējuma devēja pasākumu. Būt atsaucīgam pēc projekta realizācijas ir svarīgi, ja jūsu organizācija nākotnē plāno sagatavot un iesniegt projektu finansējuma piesaistei, lai sasniegtu citus mērķus.

Veiksmīgai projekta ieviešanai pamatā ir komunikācija ar projekta ieviešanas procesā iesaistītajām personām un darījuma attiecību veidošana ar tām!

Iepriekšējie raksti:

Kur ņemt starta kapitālu ideju realizēšanai?

Padomi, kā sagatavot labu projekta pieteikumu

Login (2)

Users have already commented on this article

Lai komentētu, Pierakstieties kontā vai Reģistrējieties.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: iekļaujošas valodu daudzveidības veidošana Eiropā

Valodu apguve ir vitāli svarīga veiksmīgai sociālajai integrācijai, darbaspēka mobilitātei, un tā veicina vienotu un kulturāli bagātu Eiropu. Piedalieties nākamajā EPALE starptautiskajā diskusijā, un izsakiet savas domas par valodu apguves nozīmīgumu vienotas Eiropas kontekstā!

Vairāk

EPALE diskusija: Aktīva novecošana un dzīves pārejas

Kādi ir izaicinājumi jautājumā par svarīgām dzīves pārejām? Kā starppaaudžu izglītība varētu palīdzēt aktīvas novecošanas un dzīves pāreju jautājumā?

Vairāk

Informācijpratības zināšanu bāze (knowledge base)

#informationliteracy #knowledgebase #informacijpratiba #zinasanubaze

Vairāk