Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

Noslēdzies projekts “Adult Restart”

2019. gada 30. oktobrī Jelgavas novada neklātienes vidusskolā notika Erasmus+ KA2 "Adult restart" projekta “Pieaugušo izglītības prasmju atjaunošana, izmantojot jaunas mācību metodes” noslēguma prezentācija. Projekta galvenais mērķis bija izstrādāt un piedāvāt pedagogiem daudzpusīgāku un kvalitatīvāku metodisko materiālu darbam ar pieaugušajiem tālmācības vidē, apgūstot jaunas mācīšanas darba metodes, izmantojot informācijas tehnoloģijas

2019. gada 30. oktobrī Jelgavas novada neklātienes vidusskolā notika Erasmus+ KA2 "Adult restart" projekta “Pieaugušo izglītības prasmju atjaunošana, izmantojot jaunas mācību metodes” (Restarting adult learning skills throught new teaching methods, projekta nr. 2018-1-LV01-KA201-046972) noslēguma prezentācija.

 

Projekts sākās 01.10.2018. un tajā piedalījās Jelgavas novada Neklātienes vidusskola, mācību centrs Digitālā nākotne (Futuro Digitale, Itālija) un Tallinas Pieaugušo ģimnāzija (Tallinna Taiskasvanute Gumnaasium, Igaunija). Kā galvenais mērķis bija izstrādāt un piedāvāt pedagogiem daudzpusīgāku un kvalitatīvāku metodisko materiālu darbam ar pieaugušajiem tālmācības vidē, apgūstot jaunas mācīšanas darba metodes, izmantojot informācijas tehnoloģijas. Projekta laikā tika realizētas gan saskaņošanas vizītes, gan apmācības iesaistīto dalībvalstu pedagogiem Itālijā.

Projekta realizācijas laikā tika veikts apjomīgs pētījums par tālmācības situāciju projektā iesaistītajās iestādēs, lai uzlabotu tālmācības mācību procesu. Jautājumi bija gan par Moodle vides vizuālo izskatu, gan par kursu saturu, gan par mācību metodēm un mācīšanās veidiem. Balstoties uz projektā iesaistīto iestāžu izglītojamo aptaujas rezultātiem, tika izstrādāti priekšlikumi un realizētas tehniskās iespējas, kā padarīt efektīvāku mācību procesu un sniegtu daudzpusīgākas mācību metodes tālmācībā.

Projekta noslēgumā tika izstrādāts metodiskais materiāls pedagogiem, kas fiziskā veidā pieejams visās projektā iesaistītajās izglītības iestādēs. Elektroniskā veidā materiāls pieejams Jelgavas novada neklātienes vidusskolas mājas lapas sadaļā “Projekti”.

Noslēguma prezentācijā klātesošie pedagogi, kas pārstāv ne vien Jelgavas novada Neklātienes vidusskolu, bet arī Jelgavas Valsts ģimnāziju, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu, Jelgavas 4. vidusskolu, Vircavas vidusskolas Platones filiāli, Zaļenieku komerciālo un amatniecības vidusskolu, Jelgavas Tehnikumu, kā arī Iecavas un Svētes pamatskolas, ieguva priekšstatus par to, kā notiek izglītošanas process tālmācībā un ka pilnveidošanās sniedz pozitīvus ieguvumus kā pedagogiem, tā arī izglītojamajiem. Projekta ietvaros izveidotais metodiskais materiāls būs labs atbalsts jaunajiem pedagogiem, gan arī kalpos kā pamats kursu pilnveidošanas procesa turpināšanai.

 

Inga Eihentāle,projekta asistente

Projekta informācija un izstrādātais metodiskais materiāls pedagogiem skatāms šeit.

Login (0)

Users have already commented on this article

Lai komentētu, Pierakstieties kontā vai Reģistrējieties.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: iekļaujošas valodu daudzveidības veidošana Eiropā

Valodu apguve ir vitāli svarīga veiksmīgai sociālajai integrācijai, darbaspēka mobilitātei, un tā veicina vienotu un kulturāli bagātu Eiropu. Piedalieties nākamajā EPALE starptautiskajā diskusijā, un izsakiet savas domas par valodu apguves nozīmīgumu vienotas Eiropas kontekstā!

Vairāk

EPALE diskusija: Aktīva novecošana un dzīves pārejas

Kādi ir izaicinājumi jautājumā par svarīgām dzīves pārejām? Kā starppaaudžu izglītība varētu palīdzēt aktīvas novecošanas un dzīves pāreju jautājumā?

Vairāk

Informācijpratības zināšanu bāze (knowledge base)

#informationliteracy #knowledgebase #informacijpratiba #zinasanubaze

Vairāk