Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

Ilgtspējīga ilgtspējība – dinamiska kustība aprites ekonomikas virzienā

Daudz tiek runāts par dinamiku, taču vai tā var būt arī iespēja ātrai pārejai uz ilgtspējību un aprites ekonomiku?

Šo emuāru oriģināli vācu valodā publicēja Volker Ludwig.


Trains to CE

Anete Ludviga (Anette Ludwig), "Ekspress vilcieni uz aprites ekonomiku", izmantojot "Circular Economy" (EPRS) (CC-BY 4.0).

 

Dinamika ir solījums ātrāk darīt pareizās lietas. Kur radies šis solījums?

 

Attīstība sadarbībā

Digitalizācijai, nepārtrauktajai tehnoloģiju attīstībai un arvien īsākajiem projektu realizācijas laikiem rūpniecībā un ekonomikā nepieciešami jauni modeļi, kuri sniegtu iespējas reāli pieejamajā laikā sadarboties ar klientiem un veidot darba apstākļus, kas palīdzētu pieskaņoties strauji mainīgajai apkārtējai videi. Šie darbības modeļi vispirms tika pielietoti IKT jomas dinamiskajā darba stilā.

Dinamiskā projekta vadība sniedz iespēju atkārtotos un papildus veiktos procesos ar nelieliem intervāliem sasniegt elastīgus rezultātus, lai laikus izdarītu nepieciešamās izmaiņas. Tādā veidā inovatīvus projektus un produktus var realizēt ātrāk un uzticamāk. Šādu pieeju var izmantot ne tikai IKT jomā, un pirmie piemēri jau ir atrodami. Vai šī pieeja ļautu arī paātrināti ieviest aprites ekonomiku?

Būtiska dinamiskā darba priekšrocība ir tā, ka tiek izstrādāti vienoti risinājumi. Metodes tiek pielāgotas, lai starpdisciplināras komandas varētu attīstīt inovatīvus produktus. Šīs komandas aktīvi darbojas un reaģē uz produktiem noteiktajām, mainīgajām prasībām un nepārtraukti cenšas atrast vislabākos risinājumus. Ideālā gadījumā tādas darba metodes ir pilnībā caurskatāmas, tās ļauj ātri pielāgoties, mācīties no kļūdām un balstīties uz katra komandas dalībnieka īpašajām spējām. Aprites ekonomikas gadījumā starpdisciplinārajām komandām būtu nepieciešamas spējas klasificēt un realizēt vienu vai vairākus produktus visos aprites ekonomikas posmos.

.

Izglītoti patērētāji kā komandas daļa

Domājot dinamiski, patērētājus var uzskatīt par starpdisciplinārās komandas daļu.  SCRCE projektā mēs pašlaik izstrādājam manuālu produktu, kuru mēs iesakām izmantot, lai patērētājus varētu izglītot par “ekspertiem” tajās produktu kategorijās, kurus viņi lieto.  No viņiem varētu izveidot “speciālistus”, lai visiem nevajadzētu padziļināti nodarboties ar viena produkta aprites izpēti, bet varētu uzticēties citu sniegtajiem padomiem un ilgtspējīga patēriņa jomā kopīgi izveidot sava veida “dinamisko komandu”.

Pie tam mērķis nav patērētāju pārveidošana par ekspertiem, bet viņu izglītošana, lai attīstītu viņos sajūtas un vēlmi domāt aprites ekonomikas izpratnē. Nākamais solis būtu iemācīt viņiem veidot savu patēriņu, ievērojot aprites ekonomikas principus.  Ilgtermiņā būtu jāpanāk, lai patērētāji aktīvi iesaistās aprites ekonomikas veicināšanā.

Šeit ir runa par sistemātisku pieeju, kam nepieciešamas ievērojamas aktivitātes izglītības jomā. Pašreizējo situāciju varētu raksturot ar šādu uzskatāmu salīdzinājumu: Pašlaik cilvēki ielec tikai dažos garām joņojošos vagonos, piemēram, iepērkoties cenšas neizmantot plastmasas maisiņus. Bet mums ir nepieciešams, lai viņi izmantotu visu dzelzceļa tīklu un brauktu ar ātrvilcieniem.

.

Ekonomikas nozīme

Līdz šim mēs pievērsāmies tikai patērētājiem kā “dinamiskai komandai”, bet kas būtu jādara citos ar aprites ekonomiku saistītos posmos? Ja dalīšanās funkcija varētu palikt patērētāju līmenī, un arī šajā līmenī ar to varētu strādāt dinamiski, tad citas aprites ekonomikas daļas – labošana, atkārtota izmantošana, pārražošana un pārstrāde – var notikt tikai saistībā ar atbildīgajām institūcijām. Patērētāji var viņu izvēlētā veidā mērķtiecīgi nodot produktus, izejvielas vai atkritumus, tomēr to, kas ar šīm lietām notiek pēc tam, nosaka to saņēmējs, tātad uzņēmumi, un šeit rodas jautājums, kādiem tiem būtu jābūt.

Vispirms uzņēmumiem, lietojot dinamiskā darba terminoloģiju, būtu jāpiemīt uzņēmējiem raksturīgam domāšanas veidam (angliski – Mindset). Tas nozīmē, ka uzņēmumiem jādzīvo saskaņā ar aprites ekonomikas vērtībām, nevis jāveic sava uzņēmējdarbība uz vides rēķina, mēģinot apmānīt patērētājus. Patēriņam un produktam jākļūst par labākiem partneriem un jārealizē “ilgtspējīga ilgtspējība”.

Saskarsmes punkti starp atsevišķajiem aprites ekonomikas posmiem varētu būt nozaru apvienības. Ja par pamatu ņemtu pieejamo un apjomīgi sagatavoto SaFe 5.0 metodi, patērētājus un uzņēmumus varētu uztvert kā procesa “būtiskās” sastāvdaļas (angliski – Essentials), un apvienības kā koordinējošas organizācijas (angliski – Solution Trains),  izmantojot virkni starpposmus (angliski – Continous Delivery Pipelines) varētu veikt nepieciešamās saskaņošanas darbības.

.

Dinamika aprites ekonomikā

Aprites ekonomika noteikti nevar “viens pret vienu” pārņemt līdzšinējās dinamiskās metodes, tomēr to realizētā pieeja ir daudzsološa.

Secinājums ir tāds, ka paātrināta aprites ekonomikas ieviešana ir iespējama tikai visu iesaistīto pušu sadarbībā. Šāda paātrinājuma panākšanai dinamiskā darba metožu pielietošana būtu labi piemērota. Tomēr panākumus var gaidīt tikai tādā gadījumā, ja pastāv vai tiek radīti šim nolūkam nepieciešamie galvenie nosacījumi. Šie nosacījumi varētu balstīties uz līdzšinējām pieejām, piemēram, Scrum, Kanban, Scrum of Scrum vai SaFe. Tā kā aprites ekonomikas ieviešana ir visas sabiedrības uzdevums, to var efektīvi realizēt tikai tādā gadījumā, ja visos līmeņos ir pieejami atbilstošie rīki un tiek veiktas investīcijas sabiedrības izglītībā.


Portrait of Anette Ludwig
Par autori:

Anete Ludviga (Anette Ludwig) maģistra studiju laikā Darmštates Tehniskajā universitātē izvēlējās virzienu Dinamiskā projektu un inovāciju vadība un maģistra darbā strādāja pie tēmas “Dinamika projektu un darbu mapju sagatavošanas vadībā”. Viņai ir dažādu dinamiskā darba organizāciju izsniegti sertifikāti, un pašlaik viņa darbojas ilgtspējīgos projektos kā dinamiskā darba vadītāja. SCRCE projektā viņa pie Dr. Ludviga ir atbildīga par nodarbību satura izstrādi un darbojas kā projekta koordinatora asistente.

 

 


Attēlu avoti:

EPRSAprites ekonomika (Circular Economy). Licence CC-BY 4.0 / Izmantotas attēlu daļas.

Anete Ludviga, Anete Ludviga

 

 

 

Login (2)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: Plašsaziņas informācijas mediju ziņu izpratne un lietojuma prasme – kāpēc tieši šobrīd tā ir tik svarīga?

Dalieties savos uzskatos par ziņu un informācijas mediju lietojuma prasmi pieaugušajiem!

Vairāk

Pirmsskolas izglītības iestādes un vecāku sadarbība Covid - 19 krīzes perioda laikā. Cik svarīga ir šī sadarbība?

Ārkārtējā situācija un ierobežojumi katram individuāli ir uzlikusi jaunus pienākumus. Īpašas rūpes ir ģimenēm ar bērniem pirmsskolās un sākumskolās.

Vairāk