Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

Mitja Černko: attīstām spējas mācīties un iesaistīties

Digitālās izglītības iespējas ļauj mums mijiedarboties ārpus ierastajiem laika un telpas rāmjiem

Mitja Černko: attīstām spējas mācīties un iesaistīties

Īsa biogrāfija

Mans stāsts kā pieaugušo izglītības pasniedzējam sākās 19 gadu vecumā, kad es pirmo reizi sastapos ar kraso kontrastu starp tā dēvēto “formālo” un “neformālo” izglītību. Studējot psiholoģiju un aktīvi darbojoties dažādās starptautiskās studentu organizācijās, vienlaikus arī īstenojot sociālo zinātņu datu projektus, uz mani arvien lielāku iespaidu atstāja gūto mācību pieredžu apjoms, dziļums un tas, cik viegli tās iespējams vienkāršot. 10 gadus vēlāk šī pieredze vēl aizvien mani motivē iesaistīties Treneru forumā (TsF) – starptautiskā un starpdisciplinārā pasniedzēju apvienībā, kurā apkopotās zināšanas nepārtraukti iedvesmo mani ar to iespējamajām inovācijām un potenciālu.

Mana EPALE

Pašreiz es speru tikai pašus pirmos soļus plašajā iespēju klāstā, ko EPALE piedāvā! Līdz šim novērotais liek secināt, ka kopiena ļoti labi spēj identificēt vadošos domātājus un prognozēt tendences pieaugušo izglītības jomā. Tā kā EPALE platformā ir pārstāvētas tik daudz valstis un tās darbību vada vēstnieki, manuprāt, platforma atrodas ļoti labā pozīcijā, lai kļūtu par visas Eiropas pieaugušo izglītības mugurkaulu. Esmu ļoti sajūsmināts arī par EPALE piedāvātajām prakses kopienām un ar nepacietību gaidu iespēju dalīties un līdzradīt zināšanas (starptautiskā, starppaaudžu un starpdisciplinārā) sadarbībā, lai apvienotu Eiropas pieaugušo izglītības darbiniekus gan virtuāli, gan fiziski.

Mans stāsts

Pašlaik esmu iesaistījies izglītojošā pētniecības projektā, kas izstrādās un izmēģinās pilnvērtīgas skolas pieeju pamata prasmju stiprināšanai, lai veicinātu labu psiholoģisko stāvokli, atbalstītu cilvēciskās attiecības un stiprinātu veselīgas skolas kultūru. Man kā psihologam un pedagogam galvenais intereses objekts ir tā dēvētā psiholoģiskā suverenitāte – spēju kopums, kas ļauj apzināti attīstīt raksturu, veicināt labsajūtu un novērst diskomfortu.

Mācīšanās un iesaistes spēju attīstīšana straujajā un sarežģītajā dzīves tempā ir būtisks mūsu laika izaicinājums.

Mēs saskaramies ar pieaugošu vajadzību labāk vadīt mūsu evolucionārās attīstības procesu, apzinātāk veidojot mūsu pašu uzvedības un psiholoģiskā stāvokļa modeļus un proaktīvi līdzveidojot tās sistēmas, ko apdzīvojam. Viena no šīm pieejām šo spēju attīstīšanai ir DARBĪBA (pieņemšana un saistību mācības/kurss), it īpaši modelis Choice Point 2.0 (vairāk Haris, 2018). Turklāt man būtu jāuzsver Džona Vervaikes (John Vervaeke) četri „p” jeb veidi, kā uzzināt, kuri no kolēģiem aktīvi mācās un attīstās. Mēs esam samērā konstruktīvi un pieredzējuši, kultivējot pirmos divus „p”priekšlikumus un procedūras. Turpretim mēs mēdzam tikai netieši kultivēt perspektīvas un iesaistes zināšanas (lai aplūkotu apkopojumu katram ar zināšanām un sesijām saistītajam formātam, skatiet Czahajda & Černko, 2021. gads).

Iekļaujošas sociālās pārmaiņas balstās uz iepriekš minētajiem priekšnosacījumiem. Savā darbā es esmu izstrādājis sistēmu, kā atšķirt dažādos pakalpojumus, kuros mēs kā pedagogi iesaistāmies. Tas ir noderīgs teorētisks rāmis, kura robežās šo jautājumu aplūkot!

  • Pamata līmenis ir sociālā inženierija – īpašu psihosociālo tehnoloģiju izvietošana (informācijas prezentēšana, radošās prāta vētras veicināšana, konflikta risināšana).
  • Otrais līmenis ir sociālā arhitektūra – psihosociālo tehnoloģiju apvienošana, lai izveidotu īpašu specifiska mērķa sasniegšanai paredzētu telpu (piemēram, mācīšanās, apvienošanās, koprade…), veidojot brīvu vidi un īslaicīgu aktivitāšu plānu.
  • Visplašākais pakalpojumu līmenis, kurā mums jāiesaistās, lai panāktu ilgstošu un taustāmu progresu šajā jomā, ir sociālā ekoloģija – kopienas veidošana, kas paredzēta tam, lai savienotu savstarpēji izolētas sociālās arhitektūras, tā veicinot to indivīdu un organizāciju mijiedarbību, kurus vieno viena sabiedrība (interešu, nodarbošanās vai dzīvesvietas dēļ).

Pieeja, kas darbojas visos minētajos līmeņos, kurai veidojas arvien lielāks empīriskais atbalsts, un kas ir cieši saistīta ar ACT, ir “Prosociāla” (skatīt: prosocial.world). Tā ir izstrādāta, lai atbalstītu grupas, kas strādā pie kopīgiem mērķiem. Šāda pieeja palīdz precizēt, saskaņot un aizsargāt iesaistīto personu intereses, vērtības, vajadzības un spējas, procesu atkārtojot aizvien lielākos mērogos.

Kad runa ir par digitālo pāreju un jaukta tipa mācīšanos, mani sajūsmina vēl nestrukturizētā sistēma un potenciāls, kas tur slēpjas!

Digitālajai izglītībai nav jāimitē klātienes mācības. Tas paver pilnīgi jaunas iespējas.

Tā ļauj cilvēkiem atraisīties (vēl vairāk intimitātes) ārpus telpas robežām! Iztēlojoties jaukta tipa mācību iespējas, es sākšu ar daudzsološi vērtēto tendenci izveidot t.s. otrās smadzenes – savstarpēji saistītu, digitālu personisko bibliotēku. Līdzīgi daudzsološi vērtēta ir arī iespēja izmantot individualizētus, AI (Artificial Intelligence) vadītus mācību palīgus, kas kalpo kā kuratori – konsultanti mūsu mācību ceļā, piedāvājot “mikromācības”, pielāgotas tieši mūsu personīgajiem izaicinājumiem, mērķiem, iespējām un vēlmēm.

Ar Online Training Festival, kas ir iniciatīva, ko vada TsF, mēs esam tikai sākuši pieķerties pašai virspusei! Piemēram, izstrādājot kādu (psiholoģiski apstiprinātu) instrumentu, lai novērtētu sesiju kvalitāti (pieejams šeit), mēs esam ieguvuši jaudīgu rīku individuālo sesiju izskatīšanai un izvērtēšanai un esam atklājuši krietni vairāk faktu par pamata faktoriem, kas veicina vērtīgu mācību pieredzi – dalībnieku sākotnējās zināšanas, pedagoga meistarība, ieskats saturā un tā lietderībā, kā arī dalībnieka mijiedarbība ar citiem studentiem.

Visbeidzot paši lielākie izaicinājumi, ko es saskatu šajā jomā, ir šādi:

  1. dažādu tiešsaistes mācību formātu optimizācija;

  2. ciešāka atgriezeniskā saite starp mācību vajadzību pieprasījumu un izglītības pakalpojumu piedāvājumu;

  3. stabilas globālās izglītības ekosistēmas izveide, kas savienotu kopienas (prakses) un veicinātu saistīto jomu mijiedarbību, labāk atbalstītu mūsu mācību ceļus un apvienotu kopējo kolektīvo apziņu, inteliģenci un spējas.

 


Share your Story!

Vai Tevi šis stāsts iedvesmoja? Informē mūs par to tepat komentāru sadaļā, un izmanto iespēju laimēt unikālu EPALE suvenīru!

Katru mēnesi (2021. gada maijs - novembris) 5 lietotāji no visiem Kopienas stāstu 2021 komentētājiem nejaušas izlozes rezultātā saņems suvenīru. Lai kvalificētos izlozei, komentāriem ir jābūt atbilstošiem un saistītiem ar stāsta tēmu.

Login (7)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: iekļaujošas valodu daudzveidības veidošana Eiropā

Valodu apguve ir vitāli svarīga veiksmīgai sociālajai integrācijai, darbaspēka mobilitātei, un tā veicina vienotu un kulturāli bagātu Eiropu. Piedalieties nākamajā EPALE starptautiskajā diskusijā, un izsakiet savas domas par valodu apguves nozīmīgumu vienotas Eiropas kontekstā!

Vairāk

EPALE diskusija: Aktīva novecošana un dzīves pārejas

Kādi ir izaicinājumi jautājumā par svarīgām dzīves pārejām? Kā starppaaudžu izglītība varētu palīdzēt aktīvas novecošanas un dzīves pāreju jautājumā?

Vairāk

Informācijpratības zināšanu bāze (knowledge base)

#informationliteracy #knowledgebase #informacijpratiba #zinasanubaze

Vairāk