Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

Library of Things (lietu bibliotēka) - kopīga mācīšanās veidot ilgtspējīgu patēriņu

Erasmus+ projekts “Library of Things” sniedz iespēju četrām jau pastāvošajām lietu bibliotēkām (Bratislavā, Briselē, Ļubļanā un Vīnē) un dibināšanas procesā esošajai lietu bibliotēkai Trnavā veicināt starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu Eiropā. Pirmais Eiropas projekts, kurā kopā strādā aizņemšanās veikali, sākās 2019. gada rudenī un ilgs līdz 2021. gada vasarai.

Šo emuāru oriģināli vācu valodā publicēja EPALE Österreich.


 

Sharing & Caring (dalīties un rūpēties) klimata pārmaiņu laikā

Klimata pārmaiņu un sociāli ekonomisku izaicinājumu laikā, daļēji pateicoties arī digitalizācijas attīstībai, mijiedarbojoties ekonomikai, sabiedrībai un ilgtspējībai, ir izveidojies alternatīvu maiņas un tirdzniecības formu piedāvājums (skat. Ameli, 2017., 3294.lpp.). Daudzi no šiem piedāvājumiem apkopoti jēdzienā „Sharing Economy” (līdzdalības jeb dalīšanās ekonomika), kas bieži vien tiek saistīta ar tādiem komerciālu pakalpojumu sniedzējiem kā Airbnb, Uber vai Car2Go. Papildus šīm uz ekonomiskiem panākumiem vērstajām partnerības formām pastāv arī citas iniciatīvas, kuru mērķis ir sabiedrības intereses un kopīga resursu izmantošana.

Līdzdalības jeb dalīšanās ekonomikas sastāvdaļa ir tā sauktās “lietu bibliotēkas” (LoT), kas kopš 2010. gada daudzās vietās darbojas ar saukli „aizņemties, nevis pirkt“. Šajās lietu bibliotēkās cilvēki kopīgi var aizņemties visdažādākos priekšmetus – darbarīkus, elektropreces, ceļojuma inventāru. Lietu bibliotēkas ir gan fiziskas aizņemšanās, gan komunikācijas un sadarbības veidošanas vietas. Atkarībā no apstākļiem daudzās pilsētās un reģionos tās ir kļuvušās par vietām, kurās pulcējas kaimiņi un dažādu kopienu pārstāvji. Daudzas no tām piedāvā telpas darba semināriem un citām vajadzībām, piemēram, “remonta kafejnīcām”, kas dod ieguldījumu pieaugušo izglītībā un veido izpratni par ilgtspējības tēmu.

 

Desmit gadu laikā aizņemšanās veikala ideja ir izplatījusies visā Eiropā

Eiropā aizņemšanās veikalu ideja aizsākās Berlīnē, kur 2010. gadā Kastaņu alejā (Kastanienallee) tika atvērts “Leila Berlin” (no vācu: Leihladen). Iniciatīva aizsākās angļu valodas telpā pazīstamo un izplatīto “Tool Libraries” (lietu bibliotēku) tradīciju garā, kas aprobežojas tikai ar (profesionālu) darbarīku aizdošanu/aizņemšanos. Tomēr jaunā aizņemšanās veikalu kustība aizsāka citu virzienu. Šeit iespējams aizdot un aizņemties ne tikai darbarīkus, bet visdažādākos ikdienas lietošanas priekšmetus. Bez tam atšķirībā no lietu bibliotēkām aizņemšanās veikali pārsvarā ir izvēlējušies nekomerciālu ievirzi un kalpo tikai sabiedrības interesēm.

Pēc pirmā aizņemšanās veikala atvēršanas Berlīnē šim piemēram sekoja neskaitāmas pilsētas visā Eiropā (skat. Jaik, 2018., 119.lpp.) no Reikjavikas līdz Boloņai, no Malmes līdz Prāgai. Starp atsevišķajiem veikaliem vienmēr ir pastāvējusi rosīga domu apmaiņa, piemēram, Vīnes veikals tika nodibināts 2013. gadā, pēc tam, kad tā dibinātāji bija tikušies ar Berlīnes veikala dibinātāju Nikolaju Volfertu. Kopš tā laika starp atsevišķajiem veikaliem notiek pieredzes apmaiņa, ja nepieciešams, tiek sniegtas arī savstarpējas tehniskas konsultācijas (piemēram, kādu programmatūru vislabāk izmantot veikala darbības nodrošināšanai). Tas viss notiek ar moto „Open Source” (atvērtais avots), ņemot vērā kopienu, kopīgo resursu un kopīgo īpašumu idejas. Lietu bibliotēkām nav patentējamu panākumu recepšu, kas ļautu jebkurā Eiropas (vai pasaules) vietā radīt to pašu ar tiem pašiem līdzekļiem. Tieši pateicoties vietējām atšķirībām un kopienu rūpēm LoT organiski iekļaujas noteiktā sabiedriskā kontekstā. Lai atvieglotu LoT ierīkošanu, Vīnes LoT 2016. gadā projekta ietvaros apmeklēja aizņemšanās veikalus Fromē, Londonā, Berlīnē un Ļubļanā, lai no iegūtajām atziņām izveidotu “Starta komplektu”, kas iespējamajiem interesentiem palīdzētu izveidot savu LoT (skat. Starter Kit, 2016.).

 

Lietu bibliotēku saikne ar izglītību un ilgtspējību

LoT ideja ir ilgtspējība, un cilvēki, kuri tajās aizņemas lietas un ar tām apmainās, darbojas ilgtspējīgi. Tieši šajā vietā LoT veido saskari ar (pieaugušo) izglītību un ilgtspējību. LoT plašām personu grupām rada piekļuvi ikdienā lietojamiem priekšmetiem. LoT nepieciešamo darbu parasti veic brīvprātīgie, ierīces un priekšmeti tiek aizdoti pret nelielām iznomāšanas nodevām vai līdzdalības maksām. Visu sistēmu darbības mērķis ir sabiedriskais labums.

 

Lietotājiem šī sistēma ļauj:

  • ietaupīt naudu, jo nepieciešamie priekšmeti nav jāpērk (aizņemties, nevis pirkt),
  • ietaupīt telpu, jo nav nepieciešama vieta īslaicīgi nepieciešamu priekšmetu ilglaicīgai uzglabāšanai (aizņemties, nevis uzglabāt),
  • taupīt resursus, jo, lai apmierinātu visu cilvēku vajadzības, iespējams saražot mazāk priekšmetu (dalīties, nevis ražot nevajadzīgu produkciju),
  • dibināt kontaktus ar līdzīgi vai citādi domājošiem un dzīvojošiem cilvēkiem, kurus interesē līdzdalības ekonomika.

Erasmus+ projekts “Library of Things” sniedz iespēju četrām jau pastāvošajām LoT (Bratislavā, Briselē, Ļubļanā un Vīnē, kontaktus skat. beigās) un dibināšanas procesā esošajai LoT Trnavā (www.malyberlin.sk) veicināt starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu Eiropā. Pirmais Eiropas projekts, kurā kopā strādā aizņemšanās veikali, sākās 2019. gada rudenī un (pandēmijas radītās aizkavēšanās dēļ) ilgs līdz 2021. gada vasarai. Par projekta interešu saistību ar izglītību rūpējas Ļubļanas universitātes Pedagoģijas zinātņu fakultāte (www.uni-lj.si) un Vīnes Tautas augstskola (www.vhs.at), kuras koordinē projektu. Projekta laikā tiks izstrādāta programma, kas līdz šim nesasniegtas un/vai nepriviliģētas personu grupas iepazīstinās ar tēmām “ilgtspējīgs patēriņš”, “līdzdalības ekonomika” un ideju par vietējām lietu bibliotēkām.

Leila Wien produkti © Paul Krehan

 

Kādā veidā Erasmus+ projekts “Library of Things” var mudināt cilvēkus rīkoties ilgtspējīgi

Erasmus+ projekta “Library of Things” programma orientējas uz pieaugušo izglītības pamata principiem un mācīšanos grupās. Projekta ietvaros paredzēti divu dienu semināri. Tajos notiks gan saturiskas diskusijas par tēmu, gan tiks izmantotas bibliotēkās esošās lietas. Dalībnieki kopīgi strādās pie neliela, konkrētajā vietā noteikta projekta. Tas var būt kādas lietas remonts, kāda semināra dalībniekiem ikdienā nepieciešama priekšmeta izveide vai kādas mēbeles uzbūve organizācijai vai kādam no semināra grupas dalībniekiem. Darbu organizācija ir pašu ziņā, un tādā veidā pašu izvēlētās aktivitātes sniegs tiešu labumu. Semināra dalībnieki kopā apspriedīs ilgtspējības tēmas, piemēram, ilgtspējīgu patēriņu, un iegūtās atziņas tūlīt pielietos praksē. Projekta ietvaros no 2020. gada oktobra notiks četri šādi darba semināri.

Programma paredz sniegt vispārēju informāciju, padomus un konkrētus priekšlikumus metodiskai darba īstenošanai: tomēr tie visi būs tikai ieteikumi projekta idejas izpratnei. Programma sniegs arī konkrētas norādes par projekta piemērošanu vietējiem priekšnoteikumiem, lai reģionos organizētajiem darba semināriem būtu konkrēti rezultāti. Grupās kopīgi piedzīvotais, informācija par līdzdalības ekonomiku un iepazīšanās ar LoT radīs pievilcīgu piedāvājumu, kas palīdzēs likvidēt iespējamās kontaktu dibināšanas un sadarbības grūtības un uzrunās jaunus lietotājus, it īpaši līdz šim nesasniegtās personu grupas un studentus, kuri projekta partneru aizņemšanās veikalos reti ir pastāvīgi lietotāji.

 

Erasmus+ projekta “Library of Things” projekta grupa tikšanās laikā netālu no aizņemšanās veikala Ļubļanā/Kņižņicā REČI © Maë Schwinghammer

 

Nākotnes perspektīvas

Projekta darba gaitā projektā iesaistītie partneri pēta arī iespējas pievienoties citiem projektiem vai piesaistīt jaunas personas/ personu grupas. Darba semināru dalībnieki var dibināt savas aizņemšanās iniciatīvas grupas, pievienoties jau pastāvošajām LoT vai ar jauniem reģionāliem partneriem attīstīt jaunus projektus līdzdalības ekonomikas izpratnē. Projekta ietvaros pastāvošajām LoT ir izveidoti reģionāli sadarbības tīkli, lai pilnvērtīgāk izmantotu vietējās sadarbības iespējas.


Mēs priecāsimies par iespēju dibināt jaunus kontaktus – gan ar darba semināru dalībniekiem Vīnē, Ļubļanā, Briselē un Bratislavā, gan ar organizācijām un privātpersonām, kuras ir ieinteresētas tālākā projekta attīstībā un kurām rūp līdzdalības ekonomika un ilgtspējīgs patēriņš.

Projekta dalībnieku, jau pastāvošo LoT, kontakti:

Tournevie | olivier@tournevie.be | www.tournevie.be

Goethe Institut Bratislava | info-bratislava@goethe.de | www.goethe.de/ins/sk/de/kul/sup/ajn.html

Knjižnica REČI | info@knjiznicareci.si | www.knjiznicareci.si

leila.wien | info@leila.wien | www.leila.wien

 

Login (4)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: Plašsaziņas informācijas mediju ziņu izpratne un lietojuma prasme – kāpēc tieši šobrīd tā ir tik svarīga?

Dalieties savos uzskatos par ziņu un informācijas mediju lietojuma prasmi pieaugušajiem!

Vairāk

Pirmsskolas izglītības iestādes un vecāku sadarbība Covid - 19 krīzes perioda laikā. Cik svarīga ir šī sadarbība?

Ārkārtējā situācija un ierobežojumi katram individuāli ir uzlikusi jaunus pienākumus. Īpašas rūpes ir ģimenēm ar bērniem pirmsskolās un sākumskolās.

Vairāk