Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

Tiešsaistes izglītības resursi mūžizglītības pamatprasmju attīstīšanai

Koronavīrusa pandēmijas ietekmē arī pieaugušo izglītība reaģē uz jaunajiem karantīnas noteikumiem, piedāvājot izglītības iespējas tiešsaistē. E-apmācības resursiem un komunikācijas instrumentiem šajā pandēmijā ir galvenā loma.

Key competences online education

Eiropas Padome ir izstrādājusi ieteikumus attiecībā uz mūžizglītības pamatprasmju un spēju stiprināšanu (Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning).

Ieteikumos tiek definētas astoņas pamatprasmes, kuras kalpo par kopīgu Eiropas paraugkritēriju sistēmu politikas veidotājiem, izglītības un tālākizglītības piedāvātājiem, organizācijām un apmācāmajiem. Prasmju trūkums būtiski ierobežo līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, savukārt stabilas pamatprasmes veicina personības attīstību un pozitīvi ietekmē nodarbinātības iespējas, sociālo integrāciju un aktīvu pilsonisko nostāju.

Pretstatā obligātajai izglītībai, pieaugušo izglītības pamatā ir brīvprātības princips, tai nepieciešama augsta motivācija un iniciatīva. Tādēļ izglītības piedāvātāji atrodas lielu izaicinājumu priekšā - viņiem pastāvīgi jāattīsta inovatīvas metodes un instrumenti, lai motivētu pieaugušos uzlabot savas prasmes un spējas.

Koronavīrusa pandēmijas ietekmē arī pieaugušo izglītība reaģē uz jaunajiem karantīnas noteikumiem, piedāvājot izglītības iespējas tiešsaistē. E-apmācības resursiem un komunikācijas instrumentiem šajā pandēmijā ir galvenā loma, turklāt vēl nav skaidrs, cik ilgi krīze ieilgs. Tādēļ mums šo situāciju vajadzētu izmantot, lai attīstītu tālmācības iespējas.

Atbildot uz Eiropas Komisijas centieniem izveidot stiprāku un aktīvāku Eiropas pilsoņu sabiedrību (bieži vien ar EK finansiālu atbalstu), tika iniciēti daudzi projekti un attīstīti resursi, lai stātos pretim šiem lielajiem izaicinājumiem. EPALE vietnē E-apmācību resursi atrodami šeit: https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/?f%5B0%5D=im_field_resource_tags%3A11754

 

Mūžizglītības pamatprasmes un galveno prasmju attīstīšana

Lasīšanas un rakstīšanas prasmeVai mēs esam gatavi sadarbībai tiešsaistē? Online4Edu pieejams pašnovērtēšanas tests, kas nosaka spējas un zināšanas trijās jomās: instrumenti sadarbībai tiešsaistē, vebināri un instrumenti mobilajai sadarbībai. Šīm jomām mūsdienu pasaulē ir liela nozīme.DaudzvalodībaParaudzīsimies uz realitāti: patīk mums saimniekot virtuvē, vai nē, bet šobrīd mēs nevaram izvairīties no ēst gatavošanas. Visā pasaulē cilvēkiem ir noteikti ierobežojumi iziet no mājām, un pat tie, uz kuriem šie ierobežojumi neattiecas, savās mājās eksperimentē ar ēdienu receptēm. Kādēļ mēs ēdiena gatavošanas laikā nevarētu mācīties kādu svešvalodu? Ēdienu gatavošanā tiek iesaistītas visas maņas, tā ir multimodāla un multisensoriska mācību pieredze! Valodu virtuve (Linguacuisine) ir Erasmus+ līdzfinansēts projekts, kura mērķis ir sociālas ēdienu gatavošanas sabiedrības izveide, vienlaicīgi attīstot inovatīvas valodu apmācību metodes.Matemātiskās, zinātniskās un tehniskās prasmesProjekts UN CC:Learn ir vairāk nekā 30 daudzpusēju organizāciju kopīga iniciatīva. Tās ir organizācijas, kas atbalsta klimata pārmaiņu novēršanas pasākumus, paplašina cilvēku vispārējās zināšanas par klimatu un tā pārmaiņām, stiprina viņu spējas pretoties šīm pārmaiņām un piedāvā šim nolūkam atbilstošus mācību resursus.  UN CC:Learn mājas lapā atrodami desmitiem tiešsaistes kursu.Finkit ir finanšu izglītības instrumenti gados vecākiem cilvēkiem. Tie veiksmīgi palīdz izglītotājiem, konsultantiem un brīvprātīgajiem sniegt finanšu zināšanas pieaugušajiem, kurus var apdraudēt šo zināšanu trūkums. Šajos Erasmus+ finansētajos rīkos ietilpst aplikācija, divas videofilmas un piecas brošūras, kuras var izmantot finanšu izglītības programmās un neformālos izglītojošos pasākumos.

Digitālās un tehnoloģijās balstītās prasmesMūsdienās katram cilvēkam nepieciešams pietiekams digitālo prasmju līmenis, lai aktīvi darbotos sabiedrībā un veiksmīgi izmantotu darba tirgus un mūžizglītības piedāvātās iespējas. Šobrīd digitālo kompetenču stiprināšana nepieciešama vairāk nekā jebkad agrāk, un šim nolūkam var izmantot Eiropas prasmju sistēmu (European competence frameworks).Sistēmā “Nodarbinātības ceļi” (Pathways for employment), balstoties uz noteiktiem kritērijiem, lietotājiem iespējams noteikt savu līmeni 21 digitālajā prasmē.

Sociālās prasmes un spēja apgūt jaunas prasmes Ar Erasmus+ finansiālo atbalstu veidotā projekta SOSTRA mērķis ir noteikt sociālo prasmju nepieciešamību un to nozīmi Eiropas pieaugušo izglītībā. Pieaugušo izglītības iestāde veic tiešsaistes sociālo prasmju novērtēšanas testus un piedalās atklātas mācību pieredzes un multimodālu mācību materiālu veidošanā, lai novērstu trūkumus sociālo prasmju jomā.

Aktīvs pilsoniskumsPadomes ieteikums kopīgo vērtību veicināšanai, ieskaitot izglītību un Eiropas dimensiju nodarbībās (Council Recommendation on Common values, Inclusive Education, and the European Dimension of Teaching) aicina stiprināt piederības sajūtu un sociālo saliedētību un apkarot nacionālismu. Kopīgo vērtību stiprināšana veicina pilsonisko aktivitāti, pie tam galvenais uzsvars tiek likts uz sociālā taisnīguma un ilgtspējības veidošanu globalizētā sabiedrībā.  Eiropas sadarbības stratēģiskais ietvars vispārējās un profesionālās izglītības jomā ET 2020 sniedz iespēju izglītības politikā izmantot labas prakses piemērus. Tā galvenie stratēģiskie mērķi ir - vienlīdzīgu iespēju, sociālās vienotības un aktīva pilsoniskuma veicināšana.  UNESCO piedāvā resursu katalogu katalogu resursu atbildīgu un aktīvu pasaules pilsoņu audzināšanai, Historiana ir izveidojis digitālos rīkus, un Erasmus+ līdzfinansētais projekts NAVIGATE vēlas paaugstināt cilvēku izpratni un līdzdalību, izmantojot spēļu elementus, kas lietotājiem palīdz atpazīt un novērtēt „viltus ziņas”.

Uzņēmējdarbības prasmeUzņēmējdarbības domāšanas un rīcības attīstībai ir liela nozīme Eiropas konkurētspējas un ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmē. Daudzo uzņēmējdarbības domāšanas atbalsta instrumentu vidū ir arī Erasmus programmas līdzfinansētais projekts “Nopietnās spēles pieaugušajiem” SG4Adults, kura mērķis ir attīstīt pieaugušo apmācāmo uzņēmējdarbības spējas, izmantojot mācību metodes ar spēļu raksturu.

Kultūras izpratne un izpausme Kultūras mantojumam izglītībā ir būtiska nozīme. Projekta Europeana digitālajos krājumos pieejami materiāli par vēstures, zinātnes un kultūras attīstību Eiropā no dažādiem skatu punktiem, un tā mērķis ir piedāvāt šo zināšanu avotu pedagogiem, izglītības organizācijām un apmācāmajiem. Europeana apmācību scenāriji atrodami īpašā, izglītības un tālākizglītības piedāvātājiem izveidotā mājas lapā.

Neaizmirsīsim personas ar īpašām vajadzībām...Piespiedu sēdēšana pie ekrāna daudzas stundas vai pat dienas daudziem cilvēkiem rada īpašas problēmas. Ne visas mājas lapas ir piemērotas personām ar īpašām vajadzībām, tādēļ ir svarīgi mājas lapas piemērot tā, lai personas ar īpašām vajadzībām varētu tās vieglāk izmantot.FACIL'iti cilvēkiem ar vizuāliem, motoriskiem vai intelektuālās attīstības traucējumiem piedāvā risinājumus, ar kuriem lapas izkārtojumu automātiski var piemērot noteiktam profilam.

Easy-to-read. Viens no būtiskākajiem šķēršļiem, kuri cilvēkus ar intelektuālās attīstības traucējumiem attur no mūžizglītības programmu izmantošanas, ir pieaugušo izglītības un informatīvu materiālu trūkums viegli saprotamā valodā. Easy-to-read piedāvā viegli saprotamus materiālus, kas palīdz iesaistīt šos cilvēkus rakstīšanas procesā. Mājas lapā atrodamas metodes un vadlīnijas atbilstoša apmācību procesa veidošanai cilvēkiem ar mācīšanās grūtībām.…un pamata starpnozaru prasmesUpskilling pathways vēršas pie pieaugušajiem ar minimālām prasmēm, lai uzlabotu pieeju augstvērtīgām apmācību iespējām, izmantojot trīs svarīgus soļus- prasmju novērtēšanu, mācību piedāvājumu un novērtēšanu + atzīšanu.Viena apmācību daļa tiek attīstīta Eiropas pieaugušo izglītības asociācijas AP AEPRO ietvaros. Arī šo piedāvājumu līdzfinansē Erasmus+ programma.Savukārt Eiropas atklāto studiju, tālmācības un E-apmācības žurnāls (European Journal of Open, Distance and E-Learning) ir elektronisks, atvērts multimediju žurnāls, kas publicē studiju rezultātus, zinātniskus rakstus un informāciju par atklātajām studijām, tālmācību un E-apmācībām izglītības un tālākizglītības jomā.

Login (30)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE 2021. gada tematiskie fokusi. Laiks sākt!

Mēs aicinām Jūs iesaistīties, dalīties ar viedokli, pieredzi, projektiem un idejām! Sāksim ar šo tiešsaistes diskusiju. Tiešsaistes diskusija notiks 9. martā no plkst. 11.00 līdz 17.00 pēc Latvijas laika. Rakstītu diskusiju ievadīs tiešraide ar 2021. gada tematisko fokusu iepazīstināšanu, un to vadīs Džina Ebnere un Aleksandra Kozira no Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas (EAEA), kurām to uzticēs EPALE Redakcijas padome.

Vairāk

EPALE diskusija: Pamatprasmju nodrošināšana cietumos

Kā izglītības iniciatīvas var labāk risināt cietumos esošo cilvēku pamatvajadzības? Kādi ir galvenie ieguvumi un problēmas attiecībā uz pamatprasmju apmācību cietumos? Diskusija notiks 17. decembrī (ceturtdien), tā sāksies plkst. 14.00 pēc Centrāleiropas laika un noslēgsies plkst. 16.00. Diskusijas ievadā būs 20 minūšu gara tiešraide ar starptautisku ekspertu piedalīšanos, kuri dalīsies savā pieredzē par minēto tēmu, tai sekos tiešsaistes diskusija līdz plkst. 16.00 pēc CET.

Vairāk