Blog
Blog

Jauna mācīšanās forma jeb veids – hakatoni!

Sākotnēji hakatoni tika veidoti IT speciālistiem. Kā tos var izmantot izglītībā?

Hakatonu veido diviem vārdi angļu valodā “hack” (uzlauzt) un “marathon” (maratons), un sākotnēji hakatoni tika veidoti IT speciālistiem, kur kodēšana vai “uzlaušana” notiek intensīvā laika periodā sava veida tehnoloģiju maratonā. Tāds arī ir hakatonu apzīmējums – tehnoloģiju maratons noteiktā laika periodā.

Hakatonu mērķis ir veicināt jeb radīt jaunas idejas. Precizējot, hakatoni ir pasākumi, kur cilvēki strādā komandās ar mērķi veidot un prezentēt visinovatīvāko risinājumu reālai problēmai. Risinājumi var būt kompleksi produkti vai pakalpojumi, bet tie var risināt arī pavisam vienkāršas lietas. Rezultātā hakatons ir pasākums, kas rada pievienoto vērtību, tas var būt ekonomiska rakstura, sociāla vai ar pievienoto vērtību kultūrā. 

Šobrīd hakatoni ir populāri saistībā tieši ar startapiem jeb jaunuzņēmumiem, bet ne tikai. Arvien vairāk hakatoni tiek pielietoti arī skolās un universitātēs, lai veicinātu inovācijas un attīstītu kreativitāti jeb radošumu. Uzņēmumi meklē jaunus risinājumus un tehnoloģijas kā radīt jaunus produktus vai pakalpojumus. Līdz ar to uzņēmumi arvien biežāk vēršas pie studentiem, kas palīdz uzņēmumiem kopā ar studentiem domāt “ārpus kastes” jeb ierastā veida. 

Aplūkosim vienu piemēru. 2021. gada 20., 23. un 24. septembrī gados jauni cilvēki no visas pasaules sanāca kopā, lai piedalītos virtuālā “zaļajā” hakatonā, kuru organizēja ANO, Eiropas mācību fonds un Pasaules prasmju organizācija.

Pasākumā tika noskaidroti galvenie izaicinājumi un kā tos atrisināt. Tā, piemēram, tika meklēts risinājums sarežģītai problēmai – kā padarīt “zaļāku” piegādes ķēdi lauksaimniecībā.

Sešas starptautiskas komandas sanāca kopā, balstoties uz viņu kompetencēm, sākot ar tādu pieredzi kā lietotņu izstrāde, grafiskais dizains, tīmekļa dizains, mārketings un komunikācija līdz profesionālām “zaļajām prasmēm”, piemēram, ūdens apsaimniekošana, energoefektivitāte. Katrai komandai bija jāizvēlas viens no piegādes ķēdes posmiem lauksaimniecībā un jārod ilgtspējīgs risinājums – pārtikas atkritumi, otrreizēja pārstrāde, enerģijas taupīšana, ūdens patēriņš utt.

Tika pielietota dizaina domāšana kā instruments, kas palīdzēja jaunajiem profesionāļiem kopīgi rast inovatīvu risinājumu. Dizaina domāšanas metode balstās uz pieciem principiem:

 • Iejusties lomā
 • Definēt mērķi un uzdevumus
 • Radīt ideju
 • Izveidot prototipu
 • Veikt testēšanu

Komandām bija jādefinē problēma, kuru viņi vēlas risināt, jārod risinājums un jāizgatavo idejas prototips. Prototips, kas ir gala rezultāts, var būt, piemēram, lietotnes paraugs, platforma, izpratnes veicināšanas kampaņa vai biznesa plāns.

Kādas inovatīvas idejas izstrādāja komandas? Daži no piemēriem.  

Trešā komanda: “Agri+” mobilā lietotne lauksaimniekiem, kas sniedz informāciju par ilgtspējīgu lauksaimniecību un piedāvā virtuālu tirgu, kas palīdz saskaņot lauksaimnieku pieprasījumu ar piedāvājumu.

Ceturtā komanda: “Me2you” tiešsaistes platforma, lai vietējā pārtikas piegādes ķēdē savienotu četras dažādas ieinteresētās puses: ražotājus, restorānus, labdarības iestādes un galapatērētājus.

Piektā komanda: “SENTS” mobilā lietotne, lai risinātu piesārņota ūdens un pārmērīga ķīmisko mēslošanas līdzekļu problēmu, projektējot maza apjoma attīrīšanas iekārtas (t.i., dīķus) saimniecībās.

Sestā komanda: “Suntastic” tiešsaistes platforma patērētājiem, lauksaimniecības resursu lietotājiem, tekstilrūpniecībai, sabiedrībai un valdībām, kas risina gruntsūdeņu un augsnes piesārņojumu, pārstrādājot tekstilizstrādājumu atkritumus, un piesaista lietotājus, izmantojot punktu sistēmu un produktus.

Katrai komanda bija jāprezentē sava ideja 2 minūšu garā “elevator pitch” (īsi aprakstot projekta ideju) starptautiskai žūrijai, kuras sastāvā bija 4 tiesneši – vērtētāji. Lai izvēlētos labāko, galvenie kritēriji bija šādi: inovācija, atraktivitāte (coolness – angļu val.), ietekme un iespēja realizēt. Hakatons bija arī laba iespēja uzlabot prasmes un zināšanas. Turklāt dalībnieki praktiski apguva arī tādas uzņēmējdarbības prasmes kā teledarbs, plānošana, neatlaidība, komunikācija un prezentācijas prasmes. 

 

Daži ieteikumi, lai hakatons būtu izdevies

 • Definējiet precīzu mērķi – kādu problēmu Jūs cenšaties atrisināt?
 • Risinājumam jābūt inovatīvam – tas var būt kaut kas pilnīgi jauns vai arī jauns risinājums/ uzlabojums jau esošam produktam, pakalpojumam
 • Izveidojiet starpdisciplināru nelielu komandu (aptuveni 5–6 cilvēki)
 • Strikti ievērojiet laika grafiku
 • Organizējiet regulāras izvērtēšanas procedūras
 • Iesaistiet pieredzējušus mentorus, kuri pārstāv noteiktu nozari
 • Paredziet pievilcīgu balvu uzvarētājkomandai – tā var būt arī naudas balva, lai varētu tālāk attīstīt prototipu
 • Skaidri un saprotami vērtēšanas kritēriji, izplatīti un pieejami pirms hakatona uzsākšanas
 • Žūrijas locekļiem jābūt konstruktīviem savos vērtējumos
 • Hakatonam ir jāsagādā prieks tā dalībniekiem!

 

Orģinālvalodā pieejams: Kristien Van den Eynde. Hackathons: a new form of learning to boost innovation amongst young people

 

Linda Romele,

Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība, eksperte izglītības un nodarbinātības jautājumos

Login (4)

Users have already commented on this article

Lai komentētu, Pierakstieties kontā vai Reģistrējieties.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija par nākotnes prasmēm

Pievienojies mums, lai dalītos ar savām domām par nākotnes prasmēm!

Vairāk

EPALE diskusija "Mākslīgais intelekts (AI) un pieaugušo izglītība"

Mākslīgā intelekta (AI) loma pieaugušo izglītībā: vai tā palīdz vai traucē pieaugušajiem studentiem?

Vairāk

EPALE diskusija: transformatīva mācīšanās un dzīves prasmes

Parunāsim par transformatīvu mācīšanos un dzīves prasmēm!

Vairāk