Blog
Blog

Ir iznākusi EPALE kopienas stāstu grāmata 2020!

114 iedvesmojoši pandēmijas laika stāsti: iespaidīga izaicinājuma laika freska no dedzīgo pieaugušo izglītotāju perspektīvas.

The EPALE Community Storybook 2020 is out!

Jau pašā sākumā, kad sākās Covid-19 pandēmija, kas mums ir bijusi vēl nepieredzēta problēma, mēs uzskatījām, ka mūsu kopienu lielā mērā ietekmē mājsēdes un sociālās nošķiršanas pasākumu sekas. Pandēmija ir piespiedusi mūs pielāgoties jauniem darba veidiem un  izglītībasnodrošināšanā.

Tas ir licis pedagogiem izstrādāt inovatīvas tiešsaistes mācību metodes, liekot viņiem izpētīt jaunus risinājumus, uzņemties risku un domāt ārpus ierastajiem rāmjiem.

EPALE vēlējās atbalstīt pieaugušo izglītotājus un dot iespēju kopienai savstarpēji sazināties, dalīties un iedvesmot cits citu, izmantojot pilnīgi jaunu iniciatīvu: Kopienas stāsti.

Jau no paša sākuma iniciatīvas mērķis tās stāstu pavēstīšanā bija iesaistīt visu mūsu kopienu, pārvarēt nošķirtības sajūtu un dalīties ar jautājumiem, kas ietekmēja kopienas ikdienas dzīvi un izaicināja tās izglītības aktivitātes.

Īsā laika periodā mēs saņēmām desmitiem stāstu. EPALE kopiena apvienojās, lai stātos pretī izaicinājumam un dalītos ar saviem vēstījumiem, atbalstītu kolēģus un uzlabotu pieaugušo izglītības vērtību un novatoriskumu.

Šie 114 iedvesmojošie pandēmijas laika stāsti ir kā izaicinājuma laika iespaidīga freska no dedzīgo pieaugušo izglītotāju perspektīvas.

Lai atvieglotu lasīšanu, mēs esam dadalījuši tos četrās galvenajās grupās:

  • sociālā iekļaušana;
  • pamatprasmes;
  • kultūra;
  • darba prasmes.

Katra kategorija ietver iespaidīgu daudzumu pieredzes, perspektīvas un nokrāsu no visas Eiropas.

Lai norādītu uz noteiktiem tematiem vai galvenajām mācību vidēm, mēs esam izmantojuši arī #tēmturus.

Redakcionālu iemeslu dēļ mums ir bijis jāsaīsina stāstu oriģinālteksti, kas dažos gadījumos bija gari un sīki izstrādāti. Bet, vienkārši uzklikšķinot uz katra raksta, jūs tiksiet aizvesti tieši pie pilnā teksta EPALE platformā.

EPALE kopienas stāstu grāmata 2020 ir pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem, tādēļ neaizmirstiet piereģistrēties  lai tai piekļūtu. Novēlam aizraujošu lasīšanu!

Sign in now!

Login (40)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija "Mākslīgais intelekts (AI) un pieaugušo izglītība"

Mākslīgā intelekta (AI) loma pieaugušo izglītībā: vai tā palīdz vai traucē pieaugušajiem studentiem?

Vairāk

EPALE diskusija: transformatīva mācīšanās un dzīves prasmes

Parunāsim par transformatīvu mācīšanos un dzīves prasmēm!

Vairāk

EPALE diskusija: iekļaujošas valodu daudzveidības veidošana Eiropā

Valodu apguve ir vitāli svarīga veiksmīgai sociālajai integrācijai, darbaspēka mobilitātei, un tā veicina vienotu un kulturāli bagātu Eiropu. Piedalieties nākamajā EPALE starptautiskajā diskusijā, un izsakiet savas domas par valodu apguves nozīmīgumu vienotas Eiropas kontekstā!

Vairāk