Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

Iepazīsimies ar EPALE reģionālo koordinatoru - biedrību "Izglītības inovācijas pārneses centrs"

Biedrība “Izglītības inovāciju pārneses centrs” dibināta 2009. gada jūlijā ar mērķi apkopot izglītības starptautiskās aktualitātes un padarīt tās pieejamākas Latvijā.

Jau rakstījām, ka EPALE reģionālo koordinatoru pulkam ir pievienojusies biedrība "Izglītības inovācijas pārneses centrs". Laiks ar to iepazīties!

 

Par biedrību "Izglītības inovācijas pārneses centrs" stāsta tās valdes priekšsēdētāja Anna Vintere.

 

Biedrība “Izglītības inovāciju pārneses centrs” dibināta 2009. gada jūlijā ar mērķi apkopot izglītības starptautiskās aktualitātes un padarīt tās pieejamākas Latvijā.

 

 

Pastāstiet, lūdzu, plašāk par organizācijas darbību!

Organizācijas galvenā uzmanība ir vērsta uz starptautiskās sadarbības veicināšanu, izveidojot tīklojumus inovatīvas pieredzes identificēšanai, kā arī sadarbības koordinēšanai, veicinot starptautisko radošo sakaru attīstīšanu un Latvijas izglītības sistēmas integrāciju pasaulē. 

Šobrīd biedrība apvieno visu līmeņu izglītības procesa dalībniekus – skolotājus, augstskolu docētājus, formālas un neformālās pieaugušo izglītības pedagogus, izglītības zinātņu studentus un pētniekus, kā arī izglītojamos, vecākus u.c.

Biedrības galvenā prioritāte ir mācīšanās iespēju sekmēšana ikvienam dzīves laikā un maz aizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana, lai sasniegtu nodarbinātības un sociālās iekļaušanas mērķus.

 

Ar kādiem sasniegtajiem mērķiem, realizētajiem projektiem organizācija visvairāk lepojas?

Manuprāt, mēs varam lepoties ar starptautisko sadarbību inovatīvās pieredzes apzināšanai un pārnesei, jo 11 biedrības pastāvēšanas gados ir izveidojusies sadarbība ar vairāk kā 60 organizācijām 18 valstīs. Kopumā ir pabeigta 18 starptautisku projektu ieviešana, no kuriem 7 biedrība ir bijusi koordinators. 

Lepojamies arī, ka 2016. gadā biedrība saņēma Ziemeļu Ministru Padomes “Nordplus” programmas projektu kvalitātes balvu “Ziemeļu gaisma 2016”.

Jāatzīmē arī, ka biedrība ir publicējusi divas monogrāfijas, divus mācību līdzekļus matemātikā un daudzus metodiskos materiālus.

 

Ko saka biedrības biedri:

Ilze Laurinaite (Jelgavas Centra pamatskola): Lepojos ar iespēju pārstāvēt biedrību Latvijas mēroga pasākumos (semināri, darbnīcas, konferences), kā arī starptautiskā vidē (projektu izstrāde un īstenošana, tikšanās ar citu valstu sadarbības partneriem, pieredzes un kultūras apmaiņa).

Dace Grīnberga (Biedrība Aspāzija Ogre): Lepojos, ka kopā strādājam biedri no plaša ar izglītības darbību saistītu darbinieku loka: skolotāji, augstskolu pasniedzēji no dažādām universitātēm (LLU, LU, VeA, RTU), pieaugušo izglītotāji, turklāt, no dažādām Latvijas vietām kā Jelgava, Rīga, Ogre, Talsi, Ventspils…. Šādā kopībā varam sniegt ieguldījumu visdažādākajām  mērķa grupām.

Evija Kopeika (Rīgas Tehniskā Universitāte): Lepojos ar to, ka sadarbībā ar citu valstu kolēģiem gan teorētiski izstrādājam dažādas metodikas, gan arī praktiski aprobējam tās.  

 

Kādi ir bijuši lielākie izaicinājumi organizācijas līdzšinējās darbības laikā?

Protams, īstenojot starptautiskus izglītības projektus, lielākais izaicinājums ir nodrošināt projektos plānoto finanšu plūsmu, jo, kā zināms, projektos ir nepieciešams gan priekš-finansējums, gan līdzfinansējums. Te nu jāpateicas gan Sabiedrības integrācijas fondam, gan Jelgavas pilsētas domei par kaut  arī nelielu, bet tomēr finansiālu atbalstu dažu projektu īstenošanā.

Finansiālā nodrošinājuma dēļ, liels izaicinājums ir bijis arī iesaistīšanās Interreg projektos (LatLit, LV-LT-BY). Tomēr mēs esam saņēmuši drosmi un uzsākuši sadarbību šajā virzienā. 

Šobrīd izaicinājums ir kā izmantot biedrības intelektuālo potenciālu dalībai, tā sauktajos, lielajos zinātnes projektos (Horizonts 2020,…). Un, tā kā biedrības biedri ikdienā strādā dažādās izglītības iestādēs, izaicinājums ir arī biedrības darbības nodrošināšana no epizodiskām aktivitātēm uz ilgtermiņa.

 

Kādas aktualitātes notiek Jūsu organizācijā?

Biedrības darbības virzieni ir informācijas aktivitātes sabiedrībā (semināri un radošās darbnīcas valodu un matemātikas pedagogiem, semināri par inovatīvām mācību metodēm  un finansējuma piesaisti izglītības projektiem, starptautiskas konferences par inovācijām izglītībā), pētniecība, metodiskais darbs un dalība projektos kā jauninājumu īstenošanas veids. Šobrīd aktīvi ir trīs pieaugušo izglītības projekti: Erasmus+ par ilgtspējīgu attieksmi pret vidi, Nordplus par dizaina domāšanas metodi radošai bezdarba problēmas risināšanai un NVO programmas Baltijas jūras reģionam projektu par digitālo mācīšanos pieaugušo izglītībā.

 

uploaded picture

 

Kādus sabiedrības procesus organizācija vēlas mainīt sabiedrībā?

Protams, mēs vēlamies paaugstināt pieaugušo un jauniešu kompetences, kas nepieciešamas sekmīgai integrācija darba tirgū; sekmēt pedagogu profesionālo pilnveidi, cilvēku ar ierobežotām iespējām iekļaušana sabiedrībā, kopienā, - iespēja iegūt nepieciešamās zināšanas, prasmes  un pieredzi; demokrātiskas pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīga attīstība, - izglītības aktivitātes izpratnes palielināšanai, attieksmes veidošanai un personu veikspējas sekmēšanai. 

 

Ko saka biedrības biedri:

Natālija Vronska (Latvijas Lauksaimniecības universitāte): Šeit, Latvijā, var mācīties un studēt, un veiksmīgi realizēt savus visdrošākos sapņus, tamdēļ nav jābrauc prom no Latvijas. Vajadzētu vairāk ieinteresēt izglītojamos palikt studēt Latvijā.

Sarmīte Čerņajeva (Rīgas Tehniskā Universitāte):  Ir būtiski pāriet no gatavu zināšanu nodošanas un frontālas mācīšanas formas, kur pasniedzējs  auditorijas  priekšā sniedz informāciju, uz mācīšanās vadīšanu.

Ilze Laurinaite (Jelgavas Centra pamatskola): Uzskatu, cilvēki vairāk jāaicina darboties sabiedriskajā dzīvē, domāt par savu pilsonisko iesaisti, jo tieši aktīvi un savas vajadzības apzinoši iedzīvotāji spēj mainīt un uzlabot savu valsti. Lielisks piemērs ir Dānija, kuras stabilais, sabiedrībā iesakņojies nevalstisko organizāciju tīkls sniedz katram iedzīvotājam iespēju ar interesi un prieku darboties savas dzīves telpas uzlabošanā.

 

uploaded picture

 

Kāpēc, Jūsuprāt, ir svarīgi iesaistīties NVO?

Manuprāt, biedrība ir platforma iespēju radīšanai (pētniecībā un metodiskajā darbā), biedru profesionālā pilnveide, iespēja iepazīt citu valstu kultūru, cilvēkus u.c.

Biedrība ir arī platforma sadarbībai vietējā līmenī (starp zinātniekiem un praktiķiem, augstskolu un skolu, dažāda veida organizācijām u.c.) un starptautiskā līmenī (starp dažāda veida organizācijām - NVO, skolas, pieaugušo izglītības centri,..; profesionāļu personīgā sadarbība, starp kultūrām u.c.).

 

Jūsu novēlējums visiem mūsu lasītājiem!

Neizsīkstošu enerģiju pilnveidoties un būt atvērtiem un aktīviem!

 

Intervija publicēta nvo.lv.

 

Login (2)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: Plašsaziņas informācijas mediju ziņu izpratne un lietojuma prasme – kāpēc tieši šobrīd tā ir tik svarīga?

Dalieties savos uzskatos par ziņu un informācijas mediju lietojuma prasmi pieaugušajiem!

Vairāk

Pirmsskolas izglītības iestādes un vecāku sadarbība Covid - 19 krīzes perioda laikā. Cik svarīga ir šī sadarbība?

Ārkārtējā situācija un ierobežojumi katram individuāli ir uzlikusi jaunus pienākumus. Īpašas rūpes ir ģimenēm ar bērniem pirmsskolās un sākumskolās.

Vairāk