Blog
Blog

EPALE vēstnieku manifests

EPALE vēstnieki personificē platformas misiju un vērtības. Vai kāds spētu uzrakstīt labāku EPALE manifestu par pašiem vēstniekiem?
Un te arī tas ir!

EPALE Ambassadors Manifesto

UNESCO Mūžizglītības institūts norāda, ka pieaugušo mācīšanās un izglītība var palīdzēt risināt steidzamas ekonomiskās, sociālās un vides problēmas. Būdami Eiropas iedzīvotāji, mēs zinām, pa pieaugušo izglītība veicina arī sociālo kohēziju un aktīvu pilsoniskumu. Šī izpratne ir pamatā Eiropas pieaugušo izglītības stratēģijai, un EPALE ir daļa no Eiropas Savienības stratēģijas, lai veicinātu plašākas un labākas mācību iespējas visiem pieaugušajiem.

Kas ir (vai kādām vajadzētu būt) tās vērtības un principi, kas veido EPALE pamatu?

Vai tos var apkopot Manifestā?

EPALE vēstnieki ir pieaugušo izglītības eksperti un aizrautīgi lietotāji, kas aktīvi piedalās Eiropas pieaugušo pedagogu kopienā, kura sastāv no pasniedzējiem, skolotājiem, akadēmiķiem un politikas veidotājiem.

Šie īpašie EPALE kopienas biedri kopīgi ir uzrakstījuši Manifestu, kas EPALE kopienai deklarē pamatvērtības, principus, mērķus un metodiku, kas ir mūsu – pieaugušo izglītotāju – prakses pamatā. Mūsu vēstnieki personificē EPALE misiju un vērtības.

Kurš gan spētu uzrakstīt manifestu labāk nekā paši EPALE vēstnieki?

 

Un te nu ir pats Manifests!

Login (20)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

Tiešsaistes diskusija par kultūru krīzes laikā

Ceturtdien, 28. aprīlī, EPALE notiks tiešsaistes diskusija, kas pētīs iespējas, kuras šajā izaicinājumu pilnajā laikā var sniegt kultūra un māksla.

Vairāk