Blog
Blog

EPALE MOOC: Digitālo pamatprasmju programmu izstrādes atbalsts skolotājiem

Kā dizainēt digitālos kursus pieaugušajiem ar pamatprasmju vajadzībām.

Supporting Teachers to Design Digital Basic Skills Programs

Digitālo kursu izstrāde jau ilgu laiku ir daļa no diskusijām par izglītības un apmācības programmu nākotni daudzās dažādās platformās. Ir pieejama informācija par to, kā mācību pasākumos iesaistīt pieaugušos ar pamatprasmēm. Šis pilnīgi jaunais Eiropas Pamatprasmju tīkla (EBSN) tiešsaistes kurss veicina šo dialogu, sniedzot pamatapsvērumus par to, kā izstrādāt digitālos kursus pieaugušajiem ar pamatprasmju vajadzībām. Kurss galvenokārt paredzēts praktiķiem, pasniedzējiem un mācību dizaineriem, kas strādā pieaugušo pamatprasmju attīstības jomā. 

Kursa mērķis ir sniegt pārskatu par svarīgiem ar dizainu saistītiem lēmumiem, pirms sākt tiešsaistes programmu izstrādi. Īpašu uzmanību veltot pieaugušo ar pamatprasmju vajadzībām saistītajiem izaicinājumiem, kurss pievērsīsies 3 pamattēmām un uzskaitīs labos piemērus, kas izrādījušies veiksmīgi pieaugušo izglītībā pašreizējās pandēmijas izraisītās  pēkšņās digitalizācijas laikā.

Trīs pamattēmas ir izkārtotas triju kursa nedēļu laikā:

 • 1. nedēļa (no 6. līdz 13. septembrim): Vispārējais kursa dizains
 • 2. nedēļa (no 13. līdz 20. septembrim): Kursa satura un aktivitāšu plānošana (ar uzsvaru uz jaukta tipa mācībām)
 • 3. nedēļa (no 20. līdz 27. septembrim): Nodrošināt atbalstu mācību dalībniekiem

Kursa detaļas

MOOC sāksies 2021. gada 6. septembrī, noslēgsies 2021. gada 27. septembrī un sniegs dalībniekiem iespēju apdomāt dažādus pieaugušo pamatprasmju kursa digitālā vidē dizaina praktiskos aspektus.

Katru nedēļu tiek plānota virkne dažādu aktivitāšu:

 • mācību saturs;
 • iknedēļas ekspertu vebinārs, lai sīki izstrādātu nedēļas saturu;
 • vienaudžu dialogs un dalīšanās ar pieredzi foruma diskusijā ik nedēļu;
 • iespēja apspriest (reflektēt) pašiem savu pieredzi.

Dalībnieki, kas veiksmīgi pabeigs kursu, tiks apbalvoti ar noslēguma sertifikātu un EBSN digitālo nozīmīti, kas apliecina atbilsmi šīm prasībām:

 • iknedēļas kursa satura atvēršanu;
 • dalību iknedēļas vebinārā vai tā ieraksta noskatīšanos;
 • vismaz reizi nedēļā dalība vienaudžu dialogā;
 • pašnovērtēšanas darbību veikšana (reizi nedēļā), piem., īsas viktorīnas vai pareizo atbilžu savietošana utt.;
 • viena mācību žurnāla (rakstītas reflekcijas) iesniegšana kursa beigās līdz 27. septembrim.

Kursa pabeigšanai ir nepieciešamas vismaz 3 stundas nedēļā, bet ne vairāk kā 10 mācību stundas kopā.

Mācību valoda ir angļu valoda, un tas ir bez maksas. No dalībnieku puses nav nepieciešama iepriekšēja pieredze. Mācību vadības sistēma mājos EPALE Moodle skolā. Lūdzu, lasiet zemāk par reģistrēšanos un pieteikšanos kursam. 

Svarīgi datumi

Reģistrēšanās un pieteikšanās: no 12. augusta līdz 6. septembrim. Kursa sākums: 6. septembrī. Tuvākajā laikā tiks izziņoti iknedēļas vebināru datumi! 

Kā reģistrēties?

(Ja Jūs vēl neesat reģistrējušies EPALE mācību vadības platformā iepriekšējos MOOC.)

Piereģistrējieties ar savu e-pastu un lietotājvārdu MOODLE piedāvātajā EPALE mācību vadības sistēmā:

 • Piekļūstiet EPALE's Moodle šeit: Moodle EPALE.
 • Spiediet uz "CREATE NEW ACCOUNT" lapas lejā.
 • Izskatiet "Cookies Policy" detaļas un tad piekrītiet "MoodleCloud" un "MoodleCloud cookies" noteikumiem.
 • Lai pabeigtu reģistrāciju, pēdējais solis ir norādīt savu personīgo informāciju un pierakstīšanās datus. 
 • Lai pabeigtu reģistrēšanos, sagaidiet apstiprinājuma e-pastu un spiediet uz atsūtīto saiti!

Kā pieteikties?

Reģistrācija un pieteikšanās ir atvērtas. Kad pabeidzat reģistrēšanos, pierakstieties MOODLE ar saviem datiem. Kad esat pierakstījušies, spiediet uz kursa Supporting Teachers to Design Digital Basic Skills Programs for Adults. Pēc tam, lai piekļūtu kursa saturam, spiediet uz "ENROLL ME" vidū. Atcerieties, ka viss kursa saturs būs pieejams pēc 6. septembra.

Ja Jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar mums pa e-pastu

Login (24)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

Tiešsaistes diskusija par kultūru krīzes laikā

Ceturtdien, 28. aprīlī, EPALE notiks tiešsaistes diskusija, kas pētīs iespējas, kuras šajā izaicinājumu pilnajā laikā var sniegt kultūra un māksla.

Vairāk