Blog
Blog

EPALE Intervija: Frauke Seinaieva par profesionālo dejas izglītību pieaugušajiem ar mācību invaliditāti

“Mēs ticam mijiedarbībai starp atšķirīgo” - tā par iekļaujošas dejas izglītības potenciālu saka Frauke Seinaieva, dejas trenere no “Platforma-K”.

EPALE Intervija: Frauke Seinaieva

Cilvēki ar mācību invaliditāti ik dienas savā izvēlētajā ceļā saskaras ar dažādiem šķēršļiem, kas tiem traucē sasniegt izvirzīto mērķi – kļūt par profesionāliem dejotājiem. Platforma-K misija ir to mainīt, nodrošinot profesionālo dejas izglītību un atbalstot iekļaujošas dejas iestudējumus. “Mēs ticam mijiedarbībai starp atšķirīgo” - tā par iekļaujošas dejas izglītības potenciālu saka Frauke Seinaieva, deju trenere no “Platforma-K”.

Platform K

Vai vari man pastāstīt nedaudz vairāk par Platformu-K?

Platforma-K ir dejas apvienība, kas veido profesionālus deju priekšnesumus ar dejotājiem – ar invaliditāti un bez. Platforma-K piedāvā mācību programmu grupai ar nu jau 20 dejotājiem, kuriem ir nodarbības studijā vienu līdz divas reizes nedēļā atkarībā no dejotāju līmeņa. Pašlaik jaunākajai grupas dejotājai ir tikai 17 gadu, bet vecākajai dejotājai 30 gadu. Studenti apgūst deju un citas prasmes, kas nepieciešamas, lai kļūtu par profesionāliem dejotājiem, kā, piemēram, profesionāla attieksme, rūpes par savu ķermeni un spēja sadarboties ar citiem. Mums ir iesācēju līmenis un pieredzējušu dejotāju grupa, kura kopā ar citiem skolotājiem un horeogrāfiem īsteno daudzus projektus, piemēram, apmaiņas programmas un privātās sesijas. Privātās sesijas dod iespēju horeogrāfam kopā ar kādu no mūsu dejotājiem strādāt bez spiediena, laika un telpas ierobežojumiem, lai atrastu savu izteiksmes veidu un ceļu. Daži no mūsu pieredzējušajiem dejotājiem piedalās iestudējuma producēšanā un dodas turnejās. Strādājot pie šiem iestudējumiem, mēs pieaicinām viesu horeogrāfus, lai iegūtu pēc iespējas dažādāku redzējumu.

Katru gadu mēs rīkojam atvērtu konkursu, lai jaunajiem dejotājiem būtu iespēja mums pievienoties. Mēs vērtējam, vai potenciālajam audzēknim ir talants, autentisks veids, kā viņš sevi izpauž, un motivācija pa īstam iesaistīties, jo ceļš, lai kļūtu par dejotāju, reizēm ir patiešām grūts.

Mums ir ļoti svarīgi nebūt šai īpašajai, apzīmogotajai apvienībai; mēs vēlamies būt daļa no deju pasaules, tāpēc izvēlamies trenēt dejotājus tā, lai tie sasniegtu noteiktu līmeni, kas ir pietiekoši augsts un profesionāls.

Many people in a dance studio. They stand bent forward.

Ar kādiem izaicinājumiem saskaras cilvēki ar mācību invaliditāti, savā ceļā kļūt par dejotājiem?

Manuprāt, viens no lielākajiem izaicinājumiem ir tas, ka parastas dejas izglītības iestādes ne vienmēr ir atvērtas cilvēkiem ar mācību invaliditāti vai citiem invaliditātes veidiem. Šie šķēršļi parasti sakņojas priekšstatā par to, kas vispār ir deja un kādam ķermenim jābūt, lai cilvēks dejotu. Es nevēlos vispārināt, un mēs arī jūtam, ka tas mainās, bet joprojām no visiem grupas dejotājiem tiek sagaidīti vienādi mācību rezultāti. Ir skaidrs, ka cilvēkiem ar mācību traucējumiem ir nepieciešams vairāk laika vai citāda pieeja. Tā varētu būt lielāka dejas vizualizācija procesā vai vairāk atbalsta un vadības, ko ne vienmēr nodrošina regulārās deju skolas. Svarīgs ir arī praktiskais nodrošinājums. Piemēram, ja parunāsiet ar cilvēku ratiņkrēslā, bieži dzirdēsiet, ka tie vienkārši nevarēs iekļūt deju zālē kāpņu dēļ vai tāpēc, ka nav bijis neviens, kas palīdzētu.

Turklāt, manuprāt, joprojām eksistē aizspriedumi par cilvēkiem ar mācību invaliditāti. Tā kā šādu dejotāju ar mācību traucējumiem, kuri sākuši dejot agrā vecumā un aug kā profesionāļi nav daudz, nav arī daudz sabiedrības paraugu! Bieži jūs neredzēsiet uz skatuves labi izglītotus dejotājus, kuriem ir invaliditāte, tāpēc cilvēki ar invaliditāti nemaz neiedomājas, ka varētu dejot uz skatuves, un tas ir kas tāds, ar ko viņi varētu nodarboties arī profesionāli. Es tiešām ceru, ka mūsu dejotāji spēs iedvesmot arī citus izvēlēties šo ceļu – kļūt par profesionāliem dejotājiem.

Pēdējais apstāklis ir tāds, ka nereti cilvēki ar mācību traucējumiem ir atkarīgi no vides sev apkārt. Vecāki vai aprūpētāji ir vajadzīgi ne tikai tādu praktisku lietu nodrošināšanai kā transports, bet arī, lai motivētu savus bērnus būt nodarbībās laikā, doties uz katru treniņu vai sniegtu atbalstu un stimulu mājās, lai praktizētos. Ja viņu personīgajā vidē šāda atbalsta nav, tad viņu vēlme kļūt par dejotāju jau ir apstājusies, par ko man ir ļoti žēl. Platformā-K mums ir svarīgi cieši sadarboties cilvēkiem, kas nodrošina dejotāju vidi, jo viņi ir panākumu atslēga.

Three people sitting on a floor in a dance studio. The woman sitting in the middle is explaining something.

Platforma K nodrošina profesionālu dejas apmācību. Vai jūs varētu paskaidrot, kāpēc šis profesionālais aspekts ir tik svarīgs?

Mēs gribam, lai uz skatuves ir dažādi ķermeņi un uzvedumi, jo ticam mijiedarbībai starp atšķirīgo. Mēs vēlamies uzdot jautājumu: kas ir deja, it īpaši profesionālā deja, un kā mēs ar saviem dejotājiem varam būt daļa no tās? Mēs uzskatām, ka ir ļoti būtiski saviem dejotājiem dot profesionālas zināšanas un pieredzi, lai viņi varētu attīstīt savu māksliniecisko identitāti līdzīgi kā citi profesionāļi. Mēs vēlamies, lai cilvēki uz skatuves viņus uzlūko kā profesionālus dejotājus, nevis cilvēkus ar invaliditāti. Tādēļ nodrošinām viņiem tik ļoti nepieciešamo profesionālo apmācību un izglītību.

Esmu ievērojusi, ka cilvēki ar mācību traucējumiem bieži vien nav raduši pie ekspektācijām. No mirkļa, kad viņi piedzimst, viņi tiek pakļauti sistēmai, kas paredz, kā rūpēties par viņiem, kā palīdzēt izdarīt izvēli, un izlemj, kas viņiem ir tas piemērotākais. Mēs esam ieguldījuši daudz pūļu un enerģijas, lai mudinātu dejotājus izdarīt pašiem savas izvēles, apzināties sevi, izteikt savas domas, sapņus skaļi; doties savu mērķu un ambīciju virzienā. Mēs ticam izaugsmei; mēs ticam, ka šie dejotāji var attīstīt savus talantus un dejot profesionāli, ja vien vide ir atbalstoša. Platformā-K mēs vēlamies radīt šo atbalstošo, izaugsmes vidi. Mēs kopā ar citiem profesionāliem dejotājiem realizējam daudzus iekļaujošās dejas projektus, kas mudina dejotājus uz arvien labākiem rezultātiem un sniedz tiem sava veida spoguli, kurā viņi var redzēt, ko tas īsti nozīmē – būt profesionālim.

Protams, pastāv atšķirības, bet, manuprāt, šajās atšķirībās slēpjas daudz potenciāla. Kā viņi rada dejas? Kā es veidoju deju? Un kā mēs cits no cita varam mācīties? Viss process ir par šo apmaiņu, par šo atvērtību un citu pārsteigšanu. Kā iztulkot soli vai kustību, kas ir tiek demonstrēta tavam ķermenim un spējām, un kā atrast kopīgo ar citiem dejotājiem? Piemēram, ja es metu ritentiņu, kā lai kāds ratiņkrēslā arī to izdara? Protams, tas neizskatīsies tāpat. Bet ir iespējams atrast izpildījuma veidus, lai tādām figūrām būtu vienāda dinamika, vienāda kustības būtība. Interesanta ir šo atšķirību radītā daudzveidība, kur dejotāji joprojām ir kopā, tikai katrs savā izpildījumā.

Four people in a dance studio. They are doing the cow pose.

Kā jūsu projekts veicina sociālas pārmaiņas – gan deju pasaulē, gan ārpus tās?

Manuprāt, pats lielākais mūsu darba auglis ir pārmaiņas sabiedrības skatījumā, kā cilvēki ar invaliditāti tiek uztverti. Ar mūsu pēdējo šovu “Goldberga variācijas” mēs nodemonstrējām diezgan augstu profesionālo līmeni, un auditorijas atsauksmes bija ļoti pozitīvas. Ne tikai no cilvēkiem, kas strādā sociālajā nozarē, bet arī no cilvēkiem, kas ikdienā regulāri apmeklē dejas izrādes. Mēs spējam mainīt sabiedrības aizspriedumus, ka cilvēkiem ar invaliditāti vajadzīga nepārtraukta aprūpe un ka pamatā viņi ir vāji, pret pārliecību, ka šie cilvēki tomēr ir neatkarīgi, stipri un pašpārliecināti.

Pirms astoņiem gadiem, kad es sāku strādāt “Platforma-K”, mums bija sevi ļoti jāpierāda un jāpārliecina cilvēki par to, ko darām. Mums teju bija jālūdzas, lai pie mums strādātu horeogrāfi. Tagad, kad esam daudz investējuši mūsu dejotājos, ir otrādi – pie mūsu durvīm klauvē pasniedzēji un mākslinieki, kas patiešām vēlas strādāt ar mūsu audzēkņiem. Ja dejojat vai radāt horeogrāfijas jau gadiem, strādāt ar cilvēkiem, kuriem ir pavisam citāds kustības veids, kuriem ir atšķirīgi ķermeņi un to spējas, kuriem ir citādas idejas un iedvesma, ir patiešām ļoti atsvaidzinoši un vērtīgi.

Deja kopumā tevi spēcina, jo liek apzināties, ka esi sava ķermeņa valdnieks un pats izlem, ko ar to darīt; šī apziņa dod ļoti spēcīgu pašapziņas un piederības sajūtu. Es personīgi uzskatu, ka ir ļoti svarīgi pazīt savu ķermeni un izmantot tā dotās iespējas pozitīvi. It īpaši tad, ja tam nepieciešams daudz rūpju, ķermenis dažkārt kļūst par objektu, priekšmetu, kas jāapģērbj vai jānovieto uz tualetes poda. Bet, ja vari izmantot savu ķermeni arī citādi, tu varēsi izjust tā sniegto baudu un sāksi uz to skatīties citādi. Manuprāt, šī atziņa rada arī sociālas pārmaiņas.


Frauke Seinaieva ir dejotāja, deju skolotāja un trenere. Platformā-K, kas atrodas Gentē (Beļģijā), viņa ir atbildīga par dejas izglītību dejotājiem ar invaliditāti. Viņas uzdevumos ietilpst iknedēļas deju apmācības un prakšu organizēšana citās deju skolās un uzņēmumos. Fraukei ir izglītība sociālajā darbā, dejas un kultūras vadībā, un viņa kopā ar Danspunt, Antverpenes Konservatoriju un Demosu uzrakstīja publikāciju par iekļaujošu dejas izglītību.

EPALE Intervijas

Login (10)

Komentārs

"It is very important for us not to be this special labelled company; we want to be part of the regular dance field and for that we train the dancers to reach a certain level that is qualitative and professional" - I applaud your stance, well done!

Login (0)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

Tiešsaistes diskusija par kultūru krīzes laikā

Ceturtdien, 28. aprīlī, EPALE notiks tiešsaistes diskusija, kas pētīs iespējas, kuras šajā izaicinājumu pilnajā laikā var sniegt kultūra un māksla.

Vairāk