Blog
Blog

EPALE fokusā: kā iekļaut sociāli mazaizsargātas iedzīvotāju grupas?

EPALE tematiskajā fokusā no augusta līdz septembrim ir sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju iekļaušanas jautājumi.

Csm_201806-isolation-iStock-157282180-spfoto_1c5a1e2187

 

EPALE tematiskajā fokusā no augusta līdz septembrim ir sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju iekļaušanas jautājumi. 

Pēdējo desmit gadu laikā sociālā iekļaušana un pieaugušo sociālā atstumtība ir starp nozīmīgākajām problēmām, ar ko sastopas ES dalībvalstis. Pieaug iedzīvotāju skaits, kas cieš no dažādām nestabilas sociālās, ekonomiskās un politiskās situācijas radītām sekām, kas skar gan Eiropas Savienību, gan tās kaimiņvalstis. Daļa pieaugušo ir pakļauti īpašam atstumtības (marginalizācijas) riskam, piemēram, cilvēki, kam ir veselības sarežģījumi vai mācīšanās grūtības, priekšlaikus skolu pametušie, etnisko minoritāšu pārstāvji, bezpajumtnieki, patvēruma meklētāji un iebraucēji.

EPALE mēs esam pārliecināti, ka Eiropas valstu pieaugušo izglītības sistēmas ir spējīgas apmierināt šo pieaugušo specifiskās izglītības vajadzības un uzlabot iedzīvotāju dzīves apstākļus. Ieskatieties EPALE tematiskajā sadaļā Sociālā iekļaušana un Šķēršļi mācībām! EPALE kopienas un valstu darba grupas ir apkopojušas interesantus rakstus, noderīgus resursus un gadījumu pētījumus par šo tēmu (saturs var atšķirties atkarībā no izvēlētās valodas).Regulāri apmeklējiet EPALE vietni, un augustā un septembrī tur atkal atradīsiet jaunus materiālus par šiem jautājumiem!

 

Login (17)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija par nākotnes prasmēm

Pievienojies mums, lai dalītos ar savām domām par nākotnes prasmēm!

Vairāk

EPALE diskusija "Mākslīgais intelekts (AI) un pieaugušo izglītība"

Mākslīgā intelekta (AI) loma pieaugušo izglītībā: vai tā palīdz vai traucē pieaugušajiem studentiem?

Vairāk

EPALE diskusija: transformatīva mācīšanās un dzīves prasmes

Parunāsim par transformatīvu mācīšanos un dzīves prasmēm!

Vairāk