Blog
Blog

EPALE fokusā: Izglītība cietumā

EPALE uzmanības centrā jūlijā ir izglītība, kas iegūta cietumā.

Prison education EPALE.

 

EPALE uzmanības centrā jūlijā ir izglītība, kas iegūta cietumā.

Eiropā vidēji apcietinājumā atrodas 115,7 ieslodzītie uz katriem 100 000 iedzīvotāju. No tiem tikai ļoti neliels skaits ir pietiekami kvalificēti, lai uzsāktu studijas un daudzās valstīs šo cilvēku starpā ir ļoti augsts priekšlaicīgas skolas pamešanas koeficients. Zemam kvalifikācijas līmenim ir būtiski negatīva ietekme uz ieslodzīto nodarbināmību pēc atbrīvošanas no apcietinājuma, kas ir viens no galvenajiem atkārtotas noziegumu izdarīšanas iemesliem. Tieši šī iemesla dēļ pamatprasmju apmācībai un profesionālajai izglītībai ir svarīga loma, integrējot bijušos ieslodzītos atpakaļ sabiedrībā.

EPALE mēs novērtējam cietumā iegūtās izglītības nozīmi, veicinot cietumnieku nodarbinātību, sociālo iekļautību un atgriešanos sabiedrībā.  Ieskatieties EPALE tematiskajā sadaļā Mācības cietumos, kur EPALE kopiena un nacionālās darba grupas ir apkopojušas interesantus rakstus, noderīgus resursus un pieredzes stāstus par šo tēmu (saturs atšķiras atkarībā no izvēlētās valodas). Jūlijā regulāri ieskatieties EPALE vietnē, lai iepazītos ar jaunākajām publikācijām!

 

Login (10)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: transformatīva mācīšanās un dzīves prasmes

Parunāsim par transformatīvu mācīšanos un dzīves prasmēm!

Vairāk

EPALE diskusija: iekļaujošas valodu daudzveidības veidošana Eiropā

Valodu apguve ir vitāli svarīga veiksmīgai sociālajai integrācijai, darbaspēka mobilitātei, un tā veicina vienotu un kulturāli bagātu Eiropu. Piedalieties nākamajā EPALE starptautiskajā diskusijā, un izsakiet savas domas par valodu apguves nozīmīgumu vienotas Eiropas kontekstā!

Vairāk

EPALE diskusija: Aktīva novecošana un dzīves pārejas

Kādi ir izaicinājumi jautājumā par svarīgām dzīves pārejām? Kā starppaaudžu izglītība varētu palīdzēt aktīvas novecošanas un dzīves pāreju jautājumā?

Vairāk