Blog
Blog

EPALE fokusā: neformālā un ārpusformālā izglītība

No 15.–19. augustam EPALE pievērsa īpašu uzmanību ārpusformālajai un neformālajai izglītībai.

No 15.–19. augustam EPALE pievērsa īpašu uzmanību ārpusformālajai un neformālajai  izglītībai.

Kaut arī šie izglītības veidi atšķiras, terminus “ārpusformālā” un “neformālā” izglītība bieži jauc, ar abiem apzīmējot prasmju, zināšanu un kompetenču apguvi ārpus tradicionālās mācību vides.

Ārpusformālā un neformālā mācīšanās bieži vien ir nepietiekami izpētīta un novērtēta, bet tās var palīdzēt apmierināt to jauniešu vajadzības, kas nav sasniegti tradicionālajos izglītības apguves veidos.

EPALE projektā mēs vēlamies veicināt izpratni par ārpusformālās un neformālās mācīšanās svarīgumu un sniegt mūsu pieaugušo izglītības speciālistu kopienai praktiskus resursus, interesantus rakstus un noderīgus padomus par šo tēmu.

Neaizmirstiet iepazīties ar dažiem no mūsu izvēlētajiem materiāliem, ko veidojušas EPALE nacionālās darba grupas no visas Eiropas. Lai apskatītu pilnu ar ārpusformālo un neformālo mācīšanos saistīto materiālu sarakstu, apmeklējiet apakšsadaļu Ārpusformālās un neformālās mācīšanās novērtēšana.

 

Emuāru raksti

“Prasmes” – galvenais jēdziens izglītības sektorā? (DE)Situācijas analīze – justies jaunākam, kļūstot vecākam (EN)Futbols izglīto (DE)Neformālā mācīšanās – Vācijas skats uz EPALE (DE)Mācīšanās un pilsoniskā iesaiste (DE, EN, FR)Migrācija, uzņēmējdarbība un neformālā mācīšanās (DE, EN, FR)Studiju pulciņš. Zviedrijas metode pieaugušo izglītībā  (EN, PL)Kvalifikācijas ietvarā balstīta vērtēšana: Projekts Match2NQF (DE, EN)Ārpusformālās un neformālās mācīšanās vērtēšana – Skotijas holistiskā pieeja (EN)Brīvprātīgo darba kompetenču izvērtēšana, balstoties uz Eiropas Kvalifikāciju ietvaru (DE, EN, ES, IT, PT)Sievietes mācās programmēt kustības Rails Girls darbnīcās Ščecinā (EN, PL)

Resursi

Brošūra “Atzīšana Vācijā” (DE)Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālās izglītības un apmācības jomā (ECVET) ārpusformālajā izglītībā – potenciālais pieprasījums, ieviešana (DE)Eiropas iespējas ārpusformālās un neformālās mācīšanās izvērtēšanā 2014. gadā. Tematiskais ziņojums: izvērtēšanas metodes (EN)Mūžizglītības platformas viedokļa paziņojums: ārpusformālās un neformālās izglītības izvērtēšanas pavirzīšana soli uz priekšu (EN)Neformālās izglītības metodes – Eiropas sākumskolas un pamatskolas skolotāju/instruktoru pieredze. Rokasgrāmata (DE)Ārpusformālās un neformālās mācīšanās izvērtēšanas pielietošanas monitorings (EN)Ārpusformālās un neformālās mācīšanās atzīšana: dažādu valstu prakse  (EN)Ārpusformālās un neformālās mācīšanās atzīšana: rezultāti, politika un prakse (EN)Ārpusformālās un neformālās mācīšanās atzīšana: ieteikumi politikas veidošanai (EN)Ārpusformālās sertificētās mācīšanās atzīšana saskaņā ar Kvalifikācijas ietvaru un ārpus tā Lielbritānijā, Nīderlandē un Somijā (EN)Neformālās un ārpusformālās mācīšanās atzīšana un pielietošana  (DE)Ārpusformālās un neformālās mācīšanās atzīšana, izvērtēšana un akreditācija UNESCO valstīs (EN)Neformālā izglītībā apgūto prasmju atzīšana Vācijā (DE)TEACH: par mums (Apkārtraksts) (EN)TEACH: izprast mācīšanās šķēršļus (Apkārtraksts) (EN)Izvērtēšanas izaicinājums: cik tuvu Eiropa ir tam, lai atzītu visu veidu mācīšanos? (DE, EL, EN, ES, FR, IT, PL, PT)Video: prasmju atzīšana Eiropā (DE)

Login (7)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija "Mākslīgais intelekts (AI) un pieaugušo izglītība"

Mākslīgā intelekta (AI) loma pieaugušo izglītībā: vai tā palīdz vai traucē pieaugušajiem studentiem?

Vairāk

EPALE diskusija: transformatīva mācīšanās un dzīves prasmes

Parunāsim par transformatīvu mācīšanos un dzīves prasmēm!

Vairāk

EPALE diskusija: iekļaujošas valodu daudzveidības veidošana Eiropā

Valodu apguve ir vitāli svarīga veiksmīgai sociālajai integrācijai, darbaspēka mobilitātei, un tā veicina vienotu un kulturāli bagātu Eiropu. Piedalieties nākamajā EPALE starptautiskajā diskusijā, un izsakiet savas domas par valodu apguves nozīmīgumu vienotas Eiropas kontekstā!

Vairāk