Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

EPALE fokusā: Pamatprasmju apguves nodrošināšana

No 2020. gada jūlija līdz septembrim EPALE vietnē pievērsīsim īpašu uzmanību pamatprasmju apguves nodrošināšanai. Pamatprasmes ir caurviju prasmes. Tās ir svarīgas ne tikai izglītības politikas, bet arī nodarbinātības, veselības, sociālās un vides politikas kontekstā. Vienoti politikas šajā jomā ir būtiski ne tikai Prasmju pilnveides ceļu ieteikuma īstenošanai, bet arī, veidojot noturīgāku un iekļaujošāku sabiedrību.

 

No 2020. gada jūlija līdz septembrim EPALE vietnē pievērsīsim īpašu uzmanību pamatprasmju apguves nodrošināšanai.Noturīguma (drošumspējas) attīstīšana caur vispārēju pamatprasmju nodrosināšanu: pēc Covid-19 krīzes ir arvien aktuālāk veikt ieguldījumus efektīvu pamatprasmju attīstīšanā.

Pamatprasmes (rakstpratība, rēķināšanas prasme un digitālās prasmes) ir kļuvušas par politikas prioritāti Eiropā, un tās ir galvenais elements Eiropadomes 2016. gadā pieņemtajā Prasmju pilnveides ceļu ieteikumā. Gandrīz 20% pieaugušo Eiropā sastopas ar lasīšanas, rakstīšanas un rēķināšanas grūtībām, kā arī neprasmi pilnvērtīgi izmantot digitālos rīkus. Gandrīz tikpat lielam skaitam (22%) pieaugušo Eiropas Savienībā ir nepabeigta vidējā vai zemāka līmeņa izglītība, kas viņus pakļauj lielākam bezdarba un sociālās neaizsargātības riskam. Prasmju pilnveides ceļu ieteikuma autori pievēršas šīm problēmām, mudinot dalībvalstis veidot vienotu politiku, lai visiem nodrošinātu minimālo pamatprasmju līmeni un palīdzētu trūkumā esošajiem cilvēkiem iegūt vismaz vidusskolas izglītību.

Tomēr nesenā COVID–19 krīze ir radījusi jaunu apjausmu par pamatprasmju nozīmi. Pamatprasmju esamība padara iedzīvotājus, kopienas un sabiedrību kopumā noturīgāku pret negaidītām un postošām problēmām un ļauj ātri pielāgoties apstākļu izmaiņām. Koronavīrusa pandēmija ir ietekmējusi tādas svarīgas cilvēku dzīves jomas kā veselība, darbs, sociālā labklājība un finanses. Pandēmijas pārvarēšanai veikto pasākumu rezultātā daudzi ir atlaisti, un citiem pēkšņi un negaidīti ir nācies pāriet uz darbu digitālā vidē. Citiem vienlīdz svarīgi ir bijis attīstīt digitālās un mediju prasmes, pārvaldīt savas personīgās un ģimenes finanses un pieņemt finansiālus lēmumus. Pašsaprotami, ka lielākajai daļai cilvēku COVID-19 krīzē nācās apstrādāt ar veselību saistītu informāciju, lai izprastu situāciju un rīkotos saskaņā ar pasākumiem, ko noteikušas valsts un pašvaldību iestādes, lai novērstu infekcijas tālāku izplatīšanos. Eiropieši ar zemām pamatprasmēm šajā kritiskajā laikā kļūst vēl neaizsargātāki. Lai efektīvi risinātu šādas globālas problēmas, ir vajadzīga kopīga kopienu un sabiedrības rīcība. Pamatprasmju nodrošināšana visiem ir nepieciešams solis, lai sabiedrība varētu cīnīties pret pašreizējām un turpmākajām sociālajām, veselības, vides un ekonomiskajām problēmām un efektīvi īstenot politiku, lai atbalstītu Eiropas sabiedrības un ekonomikas ilgtspēju un vairotu planētas veselību.

Pamatprasmes ir caurviju prasmes. Tās ir svarīgas ne tikai izglītības politikas, bet arī nodarbinātības, veselības, sociālās un vides politikas kontekstā. Vienoti politikas šajā jomā ir būtiski ne tikai Prasmju pilnveides ceļu ieteikuma īstenošanai, bet arī, veidojot noturīgāku un iekļaujošāku sabiedrību.

Šajā kontekstā mēs iepazīstinām ar trešo tematisko ievirzi 2020. gadam - noturīguma (drošumspējas) attīstīšana, veicinot pamatprasmju attīstību, kā arī nodrošinot efektīvu politiku un praksi tādās jomās kā: 

  • kritiskā rakstpratība,
  • izglītotība veselības jomā, 
  • finanšu pratība, 
  • rēķinpratība, 
  • digitālās pamatprasmes nākotnei.

No 2020. gada 16. līdz 17. septembrim jums būs iespēja iesaistīties arī mūsu tiešsaistes diskusijā par pamatprasmju apguves nodrošināšanu.

Login (33)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: Plašsaziņas informācijas mediju ziņu izpratne un lietojuma prasme – kāpēc tieši šobrīd tā ir tik svarīga?

Dalieties savos uzskatos par ziņu un informācijas mediju lietojuma prasmi pieaugušajiem!

Vairāk

Pirmsskolas izglītības iestādes un vecāku sadarbība Covid - 19 krīzes perioda laikā. Cik svarīga ir šī sadarbība?

Ārkārtējā situācija un ierobežojumi katram individuāli ir uzlikusi jaunus pienākumus. Īpašas rūpes ir ģimenēm ar bērniem pirmsskolās un sākumskolās.

Vairāk