Blog
Blog

EPALE fokusā: Vērtējam pieaugušo prasmes

Daudzas pieaugušo izglītības organizācijas meklē iespējas novērtēt izglītojamos un sniegt viņiem zināšanas, kā pašiem veicināt savu izglītošanos. Pieaugušo izglītības speciālisti mēģina atrast atzītus, uzticamus un ērti izmantojamus novērtēšanas instrumentus, neraugoties uz to, vai jāvērtē pieaugušo lasīšanas un rēķināšanas prasmes, sociālās un karjeras veidošanas prasmes, vai arī izglītojamie pieder pie kādas no mazāk aizsargātām sabiedrības grupām.

Adults Skills Assessment.

 

EPALE tematiskajā fokusā jūnijā ir pieaugušajiem piemītošo prasmju novērtēšana

Daudzas pieaugušo izglītības organizācijas meklē iespējas novērtēt izglītojamos un sniegt viņiem zināšanas, kā pašiem veicināt savu izglītošanos. Pieaugušo izglītības speciālisti mēģina atrast atzītus, uzticamus un ērti izmantojamus novērtēšanas instrumentus, neraugoties uz to, vai jāvērtē pieaugušo lasīšanas un rēķināšanas prasmes, sociālās un karjeras veidošanas prasmes, vai arī izglītojamie pieder pie kādas no mazāk aizsargātām sabiedrības grupām.

Tāpēc mēs izlēmām veltīt jūniju, lai savāktu vērtēšanas pieejas no visas Eiropas, kā arī apspriestu dažas no problēmām, kas rodas novērtējot pieaugušo prasmes. Ieskatieties EPALE tematiskajā sadaļā Mācīšanas metodes, kur kopiena un valstu darba grupas ir apkopojušas interesantus rakstus, noderīgus resursus un pieredzes stāstus par šo tēmu (saturs atšķiras atkarībā no izvēlētās valodas). Regulāri ieskatieties EPALE mājas lapā un arī jūnijā tur ieraudzīsiet arvien jaunus materiālus!

Maija tēmas ietvaros, kas veltīta iebraucēju izglītībai, jūs esat aicināti pievienoties EPALE tiešsaistes diskusijai par pieaugušo izglītības lomu un izaicinājumiem iebraucēju integrācijas veicināšanā uzņēmējvalstī un iecietības un kultūras izpratnes veidošanu. Diskusija notiks angļu valodā šajā Interneta vietnē 2018. gada 11. jūnijā. To vadīs EPALE tematiskā koordinatore Džina Ebnere.

Ceram uz tikšanos diskusijā!

 

Login (12)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: transformatīva mācīšanās un dzīves prasmes

Parunāsim par transformatīvu mācīšanos un dzīves prasmēm!

Vairāk

EPALE diskusija: iekļaujošas valodu daudzveidības veidošana Eiropā

Valodu apguve ir vitāli svarīga veiksmīgai sociālajai integrācijai, darbaspēka mobilitātei, un tā veicina vienotu un kulturāli bagātu Eiropu. Piedalieties nākamajā EPALE starptautiskajā diskusijā, un izsakiet savas domas par valodu apguves nozīmīgumu vienotas Eiropas kontekstā!

Vairāk

EPALE diskusija: Aktīva novecošana un dzīves pārejas

Kādi ir izaicinājumi jautājumā par svarīgām dzīves pārejām? Kā starppaaudžu izglītība varētu palīdzēt aktīvas novecošanas un dzīves pāreju jautājumā?

Vairāk