Blog
Blog

E-vides apmācību programma uzņēmumu DVB mācību vadītājiem

Izveidota E-vides apmācību programma uzņēmumu darba vidē balstītu mācību vadītājiem.Erasmus+ Projekta ietvaros

Kā viss sākās?

Latvijas Darba Devēju konfederācija (LDDK) aktīvi sadarbojās ar uzņēmumiem, kuri vēlējās īstenot darba vidē balstītas (DVB) mācības. Lai uzņēmums varētu īstenot DVB mācības, uzņēmuma darbiniekiem, kuri tieši iesaistās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu mācīšanā uzņēmuma vidē, ir jābūt pedagoģiskajām pamata zināšanām. Šāda prasība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos nr. 484 “Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības”.

Kāpēc mēs to darām?

Latvijā šādas mācības īsteno augstskolas 100 vai 80 stundu apjomā, kā arī viena privāta mācību iestāde 32 stundu apjomā. Vēl pirms COVID 19 pandēmijas, mēs – LDDK, secinājām, ka ir jāveido tāds mācību rīks, kas būtu ērts, saprotams un efektīvs pedagoģisko pamata zināšanu apgūšanā, kas veicinātu vairāku uzņēmumu darbiniekiem iespēju pedagoģijas prasmes apgūt daudzskaitlīgāk.

Kā viss notika?

LDDK projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” komanda, un īpaši - Janīna Apsīte, izstrādāja projekta pieteikumu un iesniedza to ERASMUS + līdzfinansējuma saņemšanai. Šī projekta ideja ieinteresēja arī mūsu sadarbības partnerus citās Eiropas Savienības valstīs un mūsu projekta partneri ir:

2019.gadā no ERASMUS+ puses tika apstiprināts projekts “Apmācību programma e-vidē DVB mācību vadītājiem”.

Projektam izvirzījām divus galvenos mērķus:

  1. Izveidot E-vidē pieejamu apmācību programmu Darba vidē balstītu mācību vadītājiem uzņēmumos, tā nodrošinot sekmīgāku uzņēmumu iesaisti profesionālās izglītības attīstībā.
  2. Darba vidē balstītu mācību popularizēšana un profesionālās izglītības prestiža celšana, iesaistot uzņēmumus kvalificēta darbaspēka apmācībā.

Projekta galvenais rezultāts ir E-vidē pieejama apmācību programma DVB mācību vadītājiem, kura tika vairākas reizes testēta un popularizēta pasākumos, kuros DVB mācības tika popularizētas ieinteresētajām profesionālās izglītības iestādēm, jauniešiem, uzņēmumiem un uzņēmēju organizācijām. Apmācību rīku veidojām kopīgi ar sadarbības partneriem.

Apmācību rīks ir veidots no 7 moduļiem:

  • “Kas ir darba vidē balstītas mācības?”
  • “Normatīvie akti”
  • “DVB mācību plānošana un ieviešana”
  • “Psiholoģijas pamati”
  • “Pedagoģija un didaktika”
  • “Komunikācija”
  • “Novērtēšana”

Katrā modulī apgūstamas gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskie piemēri, kā arī katra moduļa noslēgumā ir iespējams pārbaudīt apgūtās zināšanas. Mācību noslēgumā ir iespēja nokārtot testu un saņemt apliecību par veiksmīgu mācību pabeigšanu.

Zināšanas un apliecība par mācību veiksmīgu pabeigšanu dos iespēju jebkura uzņēmuma darbiniekam kļūt par darba vidē balstītu mācību vadītāju profesionālās izglītības skolu audzēkņiem.

Par projektu vairāk: https://lddk.lv/atbalsts-biznesam/partneriba-un-lidzdaliba-es-projektos/dvb-apmacibu-programma/

Iespēja aplūkot e-pamācību rīku: https://wbltraining.eu/

Janīna Apsīte, Erasmus+ WBL projekta vadītāja.

Projekta vadītāja Janīna Apsīte, janina.apsite@lddk.lv

WBL rīka projekta logo.

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) īsteno Erasmus+ projektu “Apmācību programma e-vidē DVB mācību vadītājiem” (“E-learning Tool for WBL in-company trainers”)  Nr.2019-1-LV01-KA202-060376.

Login (4)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

Tiešsaistes diskusija par kultūru krīzes laikā

Ceturtdien, 28. aprīlī, EPALE notiks tiešsaistes diskusija, kas pētīs iespējas, kuras šajā izaicinājumu pilnajā laikā var sniegt kultūra un māksla.

Vairāk

Izglītība un krīze: Ukrainas atbalsis

Ceturtdien, 2022. gada 17. martā no plkst. 11.00 līdz 17.00 pēc Latvijas laika EPALE rīkos tiešsaistes diskusiju, kurā apspriedīsim izglītību krīzes laikā un pieaugušo mācīšanās nozīmi, saskaroties ar konfliktu un ārkārtējo situāciju sekām. 

Vairāk