Blog
Blog

Autobiogrāfiskais teātris – metode, lai veicinātu sociālo iekļaušanos

Nereti teātra izrādes izgaismo sekas, kādas atstāj garīgo traucējumu radītie aizspriedumi sabiedrībā. 

Šo emuāru oriģināli angļu valodā publicēja Domingo Ferrandis. Tulkoja Daniela Diure.


Nereti teātra izrādes izgaismo sekas, kādas atstāj garīgo traucējumu radītie aizspriedumi sabiedrībā. Darbā un sociālajā vidē izolētā sabiedrības daļa ir tā, kas cieš visvairāk – vienaldzība pret viņu vajadzībām no apkārtējiem var tikai vēl vairāk palielināt iekšējā tukšuma izjūtu, vainas apziņu, kaunu un depresiju. Tajā pat laikā, rezultējoties ar dusmām vai pat naidu pret tiem, kas iestājas pret neaizsargāto izraidīšanu. Šoks, kas rodas satiekoties aci pret aci ar bezcerību – pazudušo sabiedrības daļu, kam šķietami nav nākotnes – piedzīvojot līdzīgas izraidīšanas sajūtas katrs uz savas ādas, mēs kļūstam par „pārbijušos, neaizsargātu laupījumu kādam nezvēram”. Tā ir panika, kas neizbēgami seko, dzīvojot sabiedrības virpulī un sastopoties ar tās dažādību ik uz soļa. 

Projekts ATENEA ir veidots ar mērķi attīstīt, pārbaudīt un plaši izplatīt metodoloģiju, kāda tiek izmantota Drāmas terapijā, kā veids, kā atbalstīt vājās un neaizsargātās sabiedrības grupas un veicināt to sociālo iekļaušanos. Vienlaikus, projekts fokusējas uz pieaugušo sektoru, palīdzot tiem uzlabot sociālās un pilsoniskās kompetences ar īpašu treniņu palīdzību.   

Izvēle par labu teātra un Drāmas terapijas pieejas izmantošanai ir pamatota ar ilggadēju un veiksmīgu Domingo Ferrandisa pieredzi (Domingo Ferrandis). Teātris un šādas terapijas pieeja var būt sevišķi noderīgs veids, kā efektīvā un patīkamā veidā iekļaut vājo un neaizsargāto pieaugušo grupas, palīdzot viņiem atklāt savas personības spēcīgās puses, un rast veidu, kā izpausties ar drāmas terapijas palīdzību dažnedažādās sociālās iekļaušanās situācijās.

Ar plānoto aktivitāšu palīdzību mēs veidosim jaunas iespējas, lai palīdzētu izglītoties un attīstīties tiem pieaugušajiem, kuri ir sociāli izolēti vai neaizsargāti dažādu problēmu dēļ, kā, piemēram, veselība un invaliditāte, sarežģīta ekonomiskā situācija, dzimums, konflikts likuma priekšā un citi faktori. Mēs, bez šaubām, apzināmies faktu, ka sociāli neaizsargāto pušu integrēšana sabiedrībā ir garš, laikietilpīgs, sarežģīts un izaicinošs process. Lai piesaistītu dalībniekus šajā projektā, svarīga nozīme būs piemērotas vides radīšanai un veicināšanai – tādā veidā sperot pirmos soļus tuvāk pārmaiņām.

Cilvēkiem, kas iepriekš bijuši izolēti ļoti ilgu laika posmu, vispirms nepieciešama motivācija sākt, lai no savas situācijas izkļūtu. Viņiem jāierauga savu darbību pozitīvie rezultāti un jāsajūtas novērtētiem. Šāda pieredze var kļūt par pagrieziena punktu viņu dzīvē un ļaut viņiem atklāt pašu lomu un nozīmīgumu sabiedrībā.   

Patiesi, autobiogrāfiskais teātris ir pārsteidzoši efektīvs instruments, lai atvieglotu sākotnēju sociālās iekļaušanās procesu. Drāmas terapija kalpo kā īpaši noderīgs rīks izglītībā (kā formālajā, tā neformālajā) un kā veids, kā piesaistīt arī cilvēkus ar īpašām vajadzībām, ne tikai neaizsargāto pieaugušo grupas. Dalība terapijā, kopīgas nodarbes, sevis atklāšana un socializēšanās ir tie aspekti, kas izglītojošo Drāmas terapiju padara tik veiksmīgu un palīdz pārējai sabiedrības daļai pārvarēt izveidojušos aizspriedumus. Pie tam kognitīvās funkcijas, tādas kā problēmu risināšana un lēmumu pieņemšana, tiek trenētas mierīgā, nekonkurējošā vidē, kur domu un uzvedības dažādība tiek vērtēta kā pozitīvs process.

Teātris ir veids, kā vizuāli komunicēt ar auditoriju, liekot tai izmantot visas maņas. Teātris un drāmas terapija rod risinājumus apzinātajiem konfliktiem. 1994. gadā UNESCO interaktīvajam teātra veidam pasniedza oficiālu atzinību – „Metode sociālām pārmaiņām sabiedrībā”. Tāpat arī daudz kur citur pasaulē varam redzēt projektus, kas cīnās pret apvainošanu un naida kurināšanu, vardarbību mājās, HIV/AIDS slimībām, pusaudžu grūtniecību, diskrimināciju, pārlieku aizraušanos ar alkoholu un narkotikām, seksuālo uzmākšanos un netaisnīgu attieksmi. Mēs redzam tūkstošiem projektu, kas iedrošina pilsonisko atbildību un drosmi, vienlaikus izprotot sarežģītās sabiedrības struktūras un mentālās veselības problēmas. Autobiogrāfiskā teātra pieeja sākas ar vēstījumu par autentiskas pieredzes piedzīvošanu, kādu traģisku notikumu, kas aptver indivīda dzīvi un viņa ikdienas attiecības un kur izdomājums kļūst – ne tikai par pedagoģisku metodi pilsoniskās apziņas veicināšanai – bet arī par ko spēcīgāku, tā iedrošinot un atbalstot indivīda psihi un mazinot aizspriedumus. Tiek radīti arī mehānismi aizspriedumu pārvarēšanai, sociālās autonomijas palielināšanai un adaptācijai.

Jebkurš, kuram šis temats ir aktuāls, ir laipni aicināts pievienoties diskusijā!

Domingo Ferrandiss (Domingo Ferrandis) ir pionieris un Drāmas terapijas aizsācējs Spānijā. Viņam ir Spānijas Valencijas Universitātes izglītība teātra pedagoģijā, Oficiālās sertificēšanas institūcijas NADTA (Amerikas Drāmas Teātra Asociācija) RDT apstiprinājums (atzinība) Drāmas terapijā, kā arī Kanzasas Universitātes ASV maģistra grāds Drāmas terapijā. 

 


Par to, kā drāmas elementus var izmantot latviešu valodas nodarbībās iesācējiem, lasiet šajā emuārā.

Login (10)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

Tiešsaistes diskusija par kultūru krīzes laikā

Ceturtdien, 28. aprīlī, EPALE notiks tiešsaistes diskusija, kas pētīs iespējas, kuras šajā izaicinājumu pilnajā laikā var sniegt kultūra un māksla.

Vairāk