European Commission logo
Sukurti paskyrą

Raktažodžiai

Raktažodžiai

Learner Support Theme.
Besimokantieji

Naudos gavėjai, įgyjantys žinių pamokų, studijų, praktinių užsiėmimų metu ir kitokiais būdais

Learning environments Theme.
Aplinkos

Fizinės arba nuotolinės vietos, situacijos ir kultūrinės sąlygos, kuriose suaugusiųjų švietėjai ir ugdytojai veda mokymus.

Policy Theme.
Politika

Suaugusiųjų švietimo programos, finansavimas ir planai, turintys bendrus tikslus ir procedūras

Quality Theme.
Kokybė

Kompetencijos ar standartas, pasiektas dalyvaujant švietimo veikloje, naudojantis medžiaga ar dalyvaujant programoje