European Commission logo
Create an account
Išteklių centras

Išteklių centras

„Epale“ išteklių centras – tai naudingos medžiagos bankas, padėsiantis jums susipažinti su geriausia suaugusiųjų švietimo praktika, kuriame rasite reikiamus informacinius dokumentus.

Čia publikuojame novatoriškus suaugusiųjų švietimo metodus, tyrimus, ataskaitas ir politikos dokumentus, taip pat žurnalų ir laikraščių straipsnius.

Taip pat galėsite rasti atvirųjų švietimo išteklių, mokymo ir mokymosi medžiagos, todėl visada turėsite prieigą prie geriausių įrankių, padėsiančių kasdieniame darbe.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

Applied Filters

Negalią turinčių asmenų padėtis darbo rinkoje ir jų įsidarbinamumą ribojančių priežasčių analizė

Darbas yra viena iš svarbiausių kiekvieno žmogaus gyvenimo sričių. Užimtumas, dalyvavimas darbo rinkoje ne tik užtikrina tam tikrą pragyvenimo lygmenį ir gyvenimo kokybę, bet yra ir labai svarbi žmogaus socialinės integracijos priemonė, padedanti užmegzti ryšius su platesne visuomene ir kurti tarpasmeninių santykių tinklą. Tai ypač aktualu neįgaliesiems, nes kaip teigia jie patys, būtent nedarbas yra dominuojanti priežastis, dėl kurios jie dažniausiai jaučiasi socialiai atskirti. Nors neįgaliųjų užimtumo tendencijos yra didėjančios, vis tik ši problema lieka labai aktuali. Lietuvos neįgaliųjų aktyvumo ir dalyvavimo darbo rinkoje lygis, palyginus su bendra Europos Sąjungos situacija, yra išskirtinai žemas: dirba tik kas ketvirtas dirbti galintis neįgalus asmuo. Viena labiausiai išsilavinimą ribojančių priežasčių – išsilavinimas.
Sukūrė | Paskelbta 5 metai Prieš