Resource Details
IŠTEKLIUS

Žvilgsnis į 2015 m. švietimą

Žvilgsnis į švietimą: OECD rodikliai yra autoritetingas šaltinis tiksliai informacijai apie švietimo padėtį įvairiose pasaulio šalyse. Jis teikia informaciją apie švietimo įstaigų produktyvumą, švietimo įtaką įvairiose šalyse, finansinį ir žmogiškojo kapitalo investavimą į švietimą, dalyvavimą švietime ir jo progresą, prieinamumą, mokymosi aplinkas ir mokyklų tinklo organizavimą.

2015 leidimas kreipia didesnį dėmesį į dalyvavimą ankstyvajame ir trečios pakopos švietime. Apžvalga taip pat analizuoja pirmosios kartos trečiosios pakopos išsilavinimą turinčių suaugusiųjų švietimo ir socialinį mobilumą, neseniai mokslus baigusių jaunuolių situaciją darbo rinkoje ir dalyvavimą darbdavių finansuojamame formaliajame ir neformaliajame švietime. Informacinių ir komunikacinių techonologijų naudojimas sprendžiant švietimo problemas taip pat yra analizuojamas.  Publikacijoje pateikiami įvairūs rodikliai, kokią įtaką darbo užmoeksčiui turi įvairūs įgūdžiai ir išsilavinimas, kartų skirtumai darbo rinkoje ir švietime, taip pat apžvelgiamos mokytojų ir mokyklų lyderių vertinimo sistemos. Apžvalga apima 34 OECD šalis ir šalis partneres (Argentiną, Brazilija, Kiniją, Kolumbiją, Indiją, Indoneziją, Latviją, Rusiją, Saudo arabiją ir Pietų Afriką ir pirmą kartą Kostą Riką ir Lietuvą).

Resource Details
Ištekliaus autorius (-iai)
OECD
Paskelbimo data
Dokumento kalba
Login (0)

Norite pakeisti kalbą?

Šis dokumentas taip pat yra pateiktas kitomis kalbomis. Prašome pasirinkti vieną iš toliau nurodytų kalbų.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!