Resource Details
IŠTEKLIUS

Suaugusiųjų ugdymasis per savanorišką veiklą: Lietuvos skautų tyrimo įžvalgos

Skautų judėjimas, klasikinis neformalaus švietimo modelis, sudaro itin palankias sąlygas įvairių kompetencijų įgijimui. Suaugusieji, dalyvaujantys neformalaus švietimo veikloje,ne tik ugdo kitus, bet ir ugdosi patys. Skautų Tautinėje stovykloje, vykusioje Rumšiškėse 2018 m. liepos 14-22 d., buvo atliktas skautų vadovų sociologinis tyrimas, susidedantis iš interviu bei apklausos.

Interviu respondentams buvo užduoti atviri klausimai apie tai, kas juos atvedė į skautų judėjimą, kas paskatino jame likti, kokie veiksniai juos motyvuoja ar demotyvuoja darbe su skautais, ir ką jiems duoda dalyvavimas skautų judėjime. Šiame straipsnyje daugiausia analizuojami kalbintų vadovų atsakymai į pastarąjį klausimą – kokius įgūdžius ir savybes jie jaučiasi išsiugdę skautaudami, – tačiau paminimi ir kiekybinio tyrimo rezultatai.

Straipsnis publikuojamas žurnale „Mūsų Vytis“ 2018 m. Nr. 1/2 (251/252). Pilną žurnalo versiją galima rasti čia:

http://musuvytis.akademikai.lt/redakcijos-zodis/2018-musu-vytis/

Resource Details
Ištekliaus autorius (-iai)
Vyr.sk., fil. Jurgita Melaikienė
Ištekliaus tipas
Straipsniai
Šalis
Paskelbimo data
Dokumento kalba
Resource media
Login (0)
Raktažodžiai

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!