Pereiti į pagrindinį turinį
Resource Details
IŠTEKLIUS

Suaugusiųjų švietėjų nuomonės tyrimas apie „Epale“ platformos veiklą Lietuvoje

Vertinamas objektas – daugiakalbė Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma „Epale”. Platforma pasiekiama adresu https://epale.ec.europa.eu/lt. Kiekybinis (apklausa) bei kokybinis (individualūs interviu ir fokus grupės diskusija) tyrimas atliktas 2020 m. liepos - spalio mėnesiais. Tyrime dalyvavo pradedantieji „Epale“ portalo naudotojai, pažengusieji vartotojai bei itin aktyvūs „Epale“ nariai. Apklausoje dalyvavo 101 respondentas, individualūs interviu buvo vykdomi su 7 „Epale“ ekspertais, autoritetais ir suaugusiųjų švietimo ekspertais, focus grupės diskusija vyko trijose sutelktose grupėse. Fokus grupėse dalyvavo 12 „Epale“ ekspertų, „Epale“ andragogų bei aktyvių „Epale“ platformos vartotojų. Kiekybinio tyrimo duomenys apdoroti taikant statistinės analizės metodus. Analizuojant kokybinio tyrimo duomenis pasitelkiama turinio analizės metodika. Tyrimas atskleidė, kad „Epale“ platformos naudotojas yra vidutinio amžiaus suaugęs, dirbantis su jaunais suaugusiais ir su kvalifikaciją keliančiais suaugusiais asmenimis andragogas, lektorius ar neformalaus švietimo atstovas. Didesnė dalis respondentų informaciją apie „Epale“  platformą sužinojo iš kolegų arba „Epale“ platformą pristatančiuose suaugusiųjų švietimo renginiuose. Portalo dalyviai pastebi, kad buvimas „Epale“ nariu, galimybė rasti naudingos informacijos ir dalytis savo sukaupta patirtimi kuria bendrystės jausmą ir buria suaugusiųjų švietėjų bendruomenę. Kalbama apie tvarią bendruomenę, kurioje tarpusavio ryšys stiprinamas tiek pačioje platformoje, tiek ir susitikimų. seminarų, „Epale“ renginių metu.Pagrindinės priežastys, skatinančios „Epale“  vartotojus naudotis platforma, yra šios: noras sekti naujienas bei būti suaugusiųjų švietimo įvykių sūkuryje; galimybė ieškoti suaugusiųjų mokymo idėjų bei analizuoti sėkmės istorijas; pristatyti projektinės veiklos rezultatus ir ieškoti naujų partnerių planuojamiems projektams; pasidalinti profesine patirtimi ir įžvalgomis. Suaugusiųjų švietėjų tarpe šiuo metu vyraujančios temos yra šios: informacija apie naujus projektus; naujų metodų, naudojamų darbe, pristatymas arba paieška; inovatyvių mokymo/si metodų analizavimas; darbinės veiklos ir kasdienio gyvenimo derinimo tema; inovacijos technologijų srityje; asmeninės andragogų patirties istorijos. „Epale“ platforma ypač vertinama dėl galimybės skleisti informaciją apie projekte sukurtus produktus, ieškoti patikimų partnerių ateities projektams bei tikslinti informaciją apie jau pasibaigusius projektus. „Epale“ privalumas – neįkainojamas turinys, svarbus dėl patikrintos ir kokybiškos, visada naujos ir aktualios informacijos, sukurtos pačių andragogų. „Epale“ vertinama dėl galimybės bendrauti ir bendradarbiauti tarptautiniame lygmenyje, bendrauti skirtingų disciplinų atstovams ir tuos pačius interesus turinčioms andragogų grupėms. Be to, „Epale“ platforma yra vertinama dėl suteikiamų asmeninių galimybių vartotojams: galimybės tobulinti savo kvalifikaciją ir įgūdžius, pristatyti savo turimą patirtį ir veiklą bei augti profesijoje. Tyrimas parodė, jog „Epale“  platformos vartotojai nori aktyviau naudotis sinchroninio bendravimo priemonėmis, juos domina IKT raštingumo mokymai; skirtingų kartų mokymo/si ypatumai; moksliniai tyrimai ir jų atlikimo galimybių pristatymai; kultūrinis švietimas, kūrybos dirbtuvės; tarptautinių projektų vykdymo metu sprendžiamų problemų  pristatymas, parodant strateginius momentus. Respondentai norėtų, kad „Epale“ platformoje būtų talpinama medžiaga apie suaugusiųjų švietėjų vykdomas veiklas ir veikimo būdus, įvairių kalbų (ypač retesnių) mokymosi internete kursai. Respondentai pageidautų, jog „Epale“  platformoje būtų „Psichologijos“ skiltis bei daugiau informacijos apie asmenų su specialiaisiais poreikiais mokymąsi; daugiau tiesioginių tematinių renginių transliacijų. Atnaujintas platformos turinys, naujos diskusijų temos bei suteikta galimybė „Epale“  platformos vartotojui dalintis vaizdo medžiaga bei dalyvauti virtualiose paskaitose suaktyvintų dalyvavimą platformoje bei pritrauktų jaunų asmenų. Platformos patrauklumo didinimas sietinas su techninėmis interneto svetainės galimybėmis – internetinio portalo vizualiniu pateikimu, portalo veikimo greičiu ir vidine paieškos sistema. Siūloma pagalvoti apie galimybę pateikti nuorodas į tam tikras temas ar pristatomas veiklas, pasitelkiant portalo vidinę paieškos sistemą. Kartais vartotojai, kurie aktyviai naudojasi „Epale“ platforma, nedrįsta pristatyti savo veiklų, nors turi reikšmingos patirties, todėl siūloma tiems, kurie aktyviai rašo straipsnius ir pristato savo veiklas, plačiau dalintis savo patirtimi. Siūloma kviesti „Epale“ vartotojus aktyviau pristatyti savo veiklas, pasirenkant jiems artimesnes dalijimosi asmenine patirtimi formas: vaizdo pasakojimus, trumpus reportažus, komentarus, nuotraukų galerijas, fotografijų koliažus, skaidrių pristatymą. Tyrimo dalyviai išsakė šiuos pasiūlymus dėl „Epale“ platformos plėtros: tęsti informacinius renginius ir informacijos apie „Epale“ sklaidą; rengti aktyvias „Epale“ portalo sklaidos kampanijas; kurti hibridinį andragogų bendravimo modelį (gyvai ir „Epale“ platformoje); motyvuoti platformos vartotojus, organizuojant konkursus ir pateikiant atraktyvų turinį. Taip pat tyrimo dalyviams svarbu palaikyti grįžtamąjį ryšį su „Epale“ platformos administratoriais; galimybė vertinti bei reitinguoti projektų partnerius; kelti daugiau vaizdo įrašų. Apibendrindami tyrimą, kviečiame plėstis ir augti, išlaikant „Epale“ platformos kryptingumą ir pritraukiant kiekvieną suaugusiųjų švietėją dalintis savo patirtimi.

Resource Details
Ištekliaus autorius (-iai)
Tyrimą atliko LETA tyrėjų grupė Doc. dr. J. Kasperiūnienė (VDU), doc. dr. I. Tandzegolskienė (VDU), doc. dr. A. Batuchina (KU), prof. dr. I. Žemaitaitytė (MRU)
Ištekliaus tipas
Tyrimai ir ataskaitos
Šalis
Paskelbimo data
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!