Resource Details
IŠTEKLIUS

Socialinės orientacijos žemėlapiai: Lietuvos atvejis / Mapping of social orientation: the case of Lithuania

Lietuvoje imigrantų ir pabėgėlių integracijos politika buvo ir vis dar grindžiama projektine veikla, susijusia su Europos Sąjungos (ES) finansavimu. Tai reiškia, kad, priešingai nei daugelyje ES valstybių narių, nevyriausybinės organizacijos (NVO) yra pagrindinės suinteresuotosios šalys, įgyvendinančios imigrantų ir pabėgėlių integracijos politiką ir teikdamos integracijos priemones, įskaitant socialinio orientavimo kursus ir kitas susijusias paslaugas.

Moksliniai tyrimai (MEDBALT 20154, LSRC 20175) rodo, kad NVO ir, kai kuriais atvejais, vyriausybinės institucijos teikia įvairias su švietimu susijusias integracijos priemones, kurios gali būti laikomos socialinės orientacijos kursais, daugiausia dėmesio skiriant kalbų kursams ir profesiniam mokymui; kultūrinei orientacijai ir verslumui, teisines ir socialines konsultacijas. Tačiau šios priemonės teikiamos be tokio svarbaus pagrindo, kaip integracijos politikos tikslai ir uždaviniai. Taip pat, šios priemonės (kursai) teikiamos be jokių švietimo programų ir metodikų, pripažintų valdžios ar savivaldos lygiu, o tokia veikla yra susiskaidžiusi ir ilgainiui nestabili, nes jos finansuojamos iš ES fondų.

Šioje ataskaitoje socialinės orientacijos kursų analizė turi dvi skirtingas perspektyvas arba tikslines grupes: tarptautinės apsaugos gavėjai ir kiti imigrantai, atvykstantys į Lietuvą per skirtingus teisėtos imigracijos kanalus. 

Daugiau informacijos apie imigrantų ir pabėgėlių integracijos politiką Lietuvoje rasite atsivertę išteklių.

Resource Details
Ištekliaus autorius (-iai)
Dr Karolis Žibas, Diversity Development Group
Ištekliaus tipas
Tyrimai ir ataskaitos
Šalis
Lietuva
Paskelbimo data
Dokumento kalba
anglų
Login (1)
Raktažodžiai

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!