European Commission logo
Create an account
Resource Details
IŠTEKLIUS

Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo metodinė medžiaga

Medijų vaidmuo šiuolaikinėje demokratinėje visuomenėje labai reikšmingas – jos daro įtaką žmonių mąstymui, interesams, tarpusavio santykiams, gyvenimo būdui, turi didelės įtakos formuojant visuomenės nuomonę. Medijos dalyvauja formuojantis požiūriui į save, kitus, aplinką, valstybę, daro įtaką sprendžiant svarbius visuomenės gyvenimo klausimus. Todėl labai svarbus pilietinės visuomenės aktyvumas ir brandumas, kuris skatina medijose pateikiamos informacijos skaidrumą, atsakomybę ir kokybę.

Svarbu ne tik pasyviai priimti informaciją, bet ir gebėti suvokti jos turinį, analizuoti ir vertinti įvairių visuomenės informavimo priemonių (televizijos, radijo, spaudos, interneto) teikiamą informaciją, suvokti informacijos pateikėjų interesus, mokėti ją efektyviai panaudoti, patiems formuojant informacinius pranešimus ir juos skelbiant viešosios komunikacijos erdvėje. Šių gebėjimų ugdymą galima vadinti medijų raštingumu, kuris skatina suvokti, analizuoti, vertinti, panaudoti gaunamą informaciją ir kurti naujus pranešimus.

Pateikiame išsamią Ugdymo plėtotės centro (UPC) parengtą Medijų raštingumo ugdymo metodinę medžiagą, sukurtą remiantis geriausiais Šiaurės šalių pavyzdžiais integruojant medijų ir informacinį raštingumą į neformalųjį ugdymą.  Ši medžiaga kurta vyresniųjų klasių moksleiviams, tačiau yra išsami, turtinga pavyzdžių ir informacijos, tad puikiai tiks tėvams, nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomenėms ar pavieniams besimokantiems suaugusiems. Galima naudoti atskiras temas rengiant diskusijas, popietes ar seminarus arba naudoti kelias temas, rengiant paskaitų ar seminarų ciklą – tai priklausys nuo idėjos, klausytojų ir poreikių. Medžiagą galima laisvai parsisiųsti, kopijuoti, platinti ar naudotis.

Resource Details
Ištekliaus autorius (-iai)
Egidijus Jurgelionis, Dalia Žemaitytė, Ginta Orintienė, Genovaitė Kynė, Jolita Milaknienė; redakcinė grupė: Vilija Zeliankienė, Julija Sinicienė, Šarūnas Gerulaitis
Ištekliaus tipas
Atvirieji švietimo ištekliai
Šalis
Lietuva
Paskelbimo data
Dokumento kalba
lietuvių
Login (1)
Raktažodžiai

Users have already commented on this article

Norėdami komentuoti, Prisijunkite arba Prisiregistruokite.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!