Resource Details
IŠTEKLIUS

Klaipėdos miesto neformaliojo suaugusių švietimo ir tęstinio mokymosi poreikio tyrimo rezultatai

Ar suaugusieji klaipėdiečiai turi pakankamas galimybes tobulėti? Kokiose srityse jie siekia ir ar nori siekti žinių? Kokie darbdavių pageidavimai ir galimybės prisidėti prie personalo mokymo?  Tai atskleista Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos užsakymu atliktame tyrime ,,Klaipėdos miesto gyventojų, darbdavių ir kitų socialinių partnerių neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi poreikis“.  Klaipėdos valstybinės kolegijos darbo grupė, atlikdama šį tyrimą, apklausė 757 Klaipėdos miesto gyventojus, vyresnius nei 18-kos metų. Apklausti ir darbdaviai bei socialiniai partneriai – 369 organizacijos.

Tyrimo įžvalgos Klaipėdos miesto savivaldybei  bei  neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo koordinatoriui, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centrui padiktavo, kokių priemonių reikia  imtis, kad suaugusiųjų mokymo ir švietimo paslaugomis pasinaudotų kuo daugiau klaipėdiečių, kokios mokymo programos turėtų būti prioritetinės, kokios organizacijos gali tikėtis finansavimo neformaliajam ir tęstiniam suaugusiųjų mokymui. 

Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Resource Details
Ištekliaus autorius (-iai)
Klaipėdos valstybinė kolegija
Ištekliaus tipas
Tyrimai ir ataskaitos
Šalis
Paskelbimo data
Dokumento kalba
Login (1)
Raktažodžiai

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!