European Commission logo
Create an account
Resource Details
IŠTEKLIUS

Įgyvendinant projektą „Atsiskleisk!“ nustatyta: saviraiška didina mokinių gerovę

Kaip mokytis smagiau ir produktyviau? Kaip įtraukti visus mokinius, kad jie pasijustų grupės nariais? Įgyvendinant projektą „Atsiskleisk!“ keturiose Europos šalyse, nustatyta, kad mokyklose vykdoma saviraiškos veikla turi didelės įtakos mokinių gerovei ir motyvacijai mokytis.

 

Žmogus visomis prasmėmis yra sudėtinga būtybė, sudaryta iš daugybės dalinių „Aš“. Bei gyvenantis dar sudėtingesnėje socialinėje tikrovėje. Branda, patirtis, pasitikėjimas savimi bei kiti veiksniai, leidžia, besikeičiančioje aplinkoje, nepatiriant konfliktinių situacijų, tinkamai išreikšti save kitiems asmenis ir galiausiai pačiam sau. Alfredas Adler‘is yra pastebėjęs, kad asmuo, kuris siekia pilno savęs išreiškimo bei siekia tolimesnės brandos yra socialiai naudingas. Nes toks asmuo naudoja savo energiją ir kūrybiškumą pasaulio gerovei bei tuo pačiu įgyja psichinį sveikatingumą. Kalbant apie vaikus ir paauglius pristatoma situacija yra kiek komplikuotesnė. Pastariesiems savęs išreiškimas, savo stiprybių atskleidimas bendraamžiams yra tarsi kasdienis iššūkis lydimas netikrumo, objektyvaus ir neobjektyvaus vertinimo ar kritikos. Siekiant vaikus ir paauglius paskatinti labiau ir dažniau išreikšti save, savo emocijas, atskleisti savo gebėjimus kitiems bei  geriau pažinti kartu besimokančius draugus buvo inicijuotas projektas „Express Yourself“.

Įgyvendinant projektą kartu bendradarbiauja Lietuvos, Suomijos, Airijos, Vokietijos ir Ispanijos atstovai. Kurie savo šalies atrinktose mokyklose, neformaliųjų metodų pagalba padeda vaikams ir paaugliams atskleisti savo gebėjimus ir stipriąsias puses, objektyviai įvertinti asmeninį santykį su aplinkiniais, o kartu ir jį gerinti, skatina pazityviomis priemonėmis spręsti kasdienius iššūkius.

Projekto „Express Yourself“ metu buvo atlikti du tyrimai. Pirmajame jų dalyvavo 725 mokiniai, o antrajame (pakartotiniame) - 618 mokinių. Pradžioje atlikto pilotinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad tik apie 50 proc. visų tiriamųjų turi pakankamai patikimų draugų mokykloje, yra patenkinti savo savigarba bei geba tinkamai atlikti kasdienes užduotis. 51 – 60 proc. tirtų mokinių nesiskundė savo sveikatos būkle bei finansine padėtimi; gebėjimu įveikti gyvenimo iššūkius; galimybėmis lavinti savo gebėjimus bei apskritai savo gyvenimu. Tyrimo metu nustatyta, kad dažniausiai mokiniai buvo patenkinti savo santykiais su šeimos nariais (70,6 proc.) bei gyvenamąja ir namų aplinka (61,9 proc.).

Pirmojo tyrimo rezultatai nukreipė kokie neformalūs užsiėmimai privalo būti pasirinkti dirbant su mokiniais. Taigi panaudoti komandinio formavimo metodai ir priemonės, aktyvumą ir konkurenciją skatinančios veiklos, kūrybiškumo dirbtuvės, probleminių situacijų imitavimo ir sprendimo aplinkos, bendravimo ir bendradarbiavimo platformos. Suplanuoti ir tikslingai įvykdyti užsiėmimai davė apčiuopiamų rezultatų. Atrinktose mokyklos dirbantys mokytojai akcentuoja, kad pagerėjo klasės mikroklimatas, mokiniai tapo atviresni, ugdymo procese dažniau panaudoja neformalius metodus, kurie pagyvina pamokas ir bendravimą su mokiniais. Tuo tarpu mokinių antrasis tyrimas atskleidė, visose anksčiau minėtose srityse esti pagerėjimas. Tačiau didžiausias dėmesys atkreiptas į tai, kad po projekto veiklų 59,1 proc. mokinių nurodė geriau pažinę savo klasės draugus; 58,3 proc. – įgijo daugiau pasitikėjimo savimi ir 55,1 proc. tiriamųjų akcentavo, kad padidėjo mokymosi motyvacija.

Pasaulinė pandemija atnešė iššūkius ir projekto iniciatyviniai grupei. Išsikeltas uždavinys sudaryti „Saugių užsiėmimų“ rinkinį, kurį būtų galima taikyti nuotolinio mokymo atvejais bei laikantis saugaus atstumo, kai dirbama bendroje patalpoje. Taigi manome, kad kūrybiškai žvelgiant į sudėtingas situacija visada randamas sprendinys. Todėl mūsų siekis pateikti mokiniams ir jų mokytojams instrumentus, kurie toliau leis siekti išsikeltų tikslų savęs išreiškimo kontekste. Tikimės, kad nuotolis netaps neigiamu veiksniu ribojančiu mokinių saviraiškos ir asmeninių gebėjimų lavinimą.

Resource Details
ISBN
Mokiniai, saviraiška, motyvacija
Ištekliaus autorius (-iai)
Silva Blažulionienė
Ištekliaus tipas
Straipsniai
Šalis
Lietuva
Paskelbimo data
Dokumento kalba
lietuvių
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!