Resource Details
IŠTEKLIUS

Dar viena priežastis, kodėl svarbu gebėti reflektuoti ir analizuoti savo patirtį

Neformaliu ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų formalizavimas (t.y. jų įvertinimas, pripažinimas ir įskaitymas) yra naudingas dėl daugelio priežasčių. Jis sutaupo formalaus mokymosi laiką, sudaro galimybę mokytis savo gyvenamojoje ir darbo vietoje, nenutraukia besimokančiojo socialinių ir šeimos ryšių. Be to, trumpėjant specialisto parengimo laikui, ypač formaliojo švietimo sistemoje, yra taupomi ir valstybės ir asmens finansiniai, laiko, žmogiškieji ir materialieji mokymui(si) skiriami ištekliai. Be to, kvalifikuotas specialistas gali daug greičiau įsilieti ar grįžti į darbo rinką. Tačiau nors tokio neformaliu ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų formalizavimo nauda yra akivaizdi ir pačiam žmogui, ir valstybei, jis nėra visuotinai paplitęs. Ir ne tik todėl, kad kol kas Lietuvoje nėra iki galo įsitvirtinusi visuotinė, t.y. pakankamai universali ar net suvienodinta neformaliu ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų jų įvertinimo, pripažinimo ir įskaitymo sistema. Dar viena, o gal net ir svarbesnė, priežastis yra tai, kad šiai procedūrai atlikti reikalingos atitinkamos, visų pirma, paties pretendento, kompetencijos. Kaip tik šių kompetencijų stoka dažniausiai apsunkina, o kartais apskritai eliminuoja pretendento galimybes pasinaudoti neformaliu ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų formalizavimo procedūra.

Resource Details
Ištekliaus autorius (-iai)
Rasa Pocevičienė
Ištekliaus tipas
Kita
Šalis
Lietuva
Paskelbimo data
Dokumento kalba
lietuvių
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!