European Commission logo
Create an account
Resource Details
IŠTEKLIUS

95 procentų sprendimas

Gamtamokslinės žinios nuo seno laikomos „rimtosiomis“ žiniomis, padedančiomis suvokti natūralaus pasaulio veikimo dėsnius, fizikos, chemijos, biologijos bazines žinias bei atveriančios kelius į prestižines profesijas medicinos ar inžinerijos srityse. Visos šalys su jauduliu seka gamtamokslinių žinių pasiekimus savo jaunuolių PISA testų pasiekimuose, tuo „matuodami“ savo švietimo sistemos ir būsimo šalies ekonominio augimo temperatūrą. Įprasta gamtamokslines žinias sieti su formaliojo švietimo sistema ir mokykliniu ar universitetiniu švietimu.  Johnas H. Falk ir Lynn D. Dierking savo straipsnyje pateikia tyrimais grįstus argumentus apie tai, kad jaunimo ir suaugusiųjų gamtamokslinės žinios labiausiai auga ir plečiasi visai ne rimtosiose formaliosiose pamokose, o neformaliojo ugdymo veiklose, būreliuose, klubuose ar savivaldaus mokymosi, asmeninio domėjimosi dėka, kur besimokantieji įdomiai, patraukliai ir rezultatyviai plečia ir gilina gamtos mokslų žinias, kurios vėliau atsispindi suaugusiųjų žinių patikrinimuose. Daugiau apie neformalaus gamtamokslinio mokymosi svarbą skaitykite straipsnyje.

Resource Details
Ištekliaus autorius (-iai)
John H. Falk and Lynn D. Dierking
Ištekliaus tipas
Straipsniai
Paskelbimo data
Dokumento kalba
lietuvių
Login (0)

Norite pakeisti kalbą?

Šis dokumentas taip pat yra pateiktas kitomis kalbomis. Prašome pasirinkti vieną iš toliau nurodytų kalbų.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!