Resource Details
IŠTEKLIUS

2016–2019 m. strateginiai įsipareigojimai užtikrinti lyčių lygybę

Lyčių lygybės didinimas yra viena pagrindinių ES veiklos sričių, nes moterų ir vyrų lygybė yra viena svarbiausių ES vertybių[1] ir vienas iš ES tikslų[2], taip pat ekonomikos augimo garantas[3]. Europos Sąjunga siekia vyrų ir moterų lygybę didinti visose veiklos srityse[4].

 

Europos Komisijos 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategijoje[5] nustatytos šios penkios prioritetinės veiksmų sritys:

 

  • vienoda ekonominė moterų ir vyrų nepriklausomybė;
  • vienodas užmokestis už vienodos vertės darbą;
  • lyčių lygybė sprendimų priėmimo srityje;
  • orumas, neliečiamumas ir smurto dėl lyties panaikinimas; ir
  • lyčių lygybės skatinimas už ES ribų.
 

[1] ES sutarties 2 straipsnis.

[2] ES sutarties 3 straipsnis.

[3] EBPO „Lyčių nelygybės apraiškų pašalinimas. Reikia veikti dabar“.

[4] SESV 8 straipsnis.

[5] 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategija (COM(2010) 491).

Resource Details
ISBN
978-92-79-53451-5
Ištekliaus autorius (-iai)
European Commission Directorate-General for Justice and Consumers
Ištekliaus tipas
Nacionaliniai ir politikos dokumentai
Šalis
Paskelbimo data
Dokumento kalba
Resource media
Login (0)
Raktažodžiai

Norite pakeisti kalbą?

Šis dokumentas taip pat yra pateiktas kitomis kalbomis. Prašome pasirinkti vieną iš toliau nurodytų kalbų.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!