chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

Epale - Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma

Kokių esama mokslinių tyrimų ir įrodymų apie suaugusiųjų mokymąsi Europoje?

Suaugusiųjų mokymosi politika ir paslaugų teikimas turi būti pagrįsti įrodymais apie tai, kas yra veiksminga. Europos Komisija padeda užsakydama mokslinius tyrimus ir skleisdama naujausią informaciją politikos formuotojams ir suinteresuotosioms šalims.


Suaugusiųjų mokymosi politikos veiksmingumo analizė


Europos Komisija paskelbė tyrimą, kuriame apibendrinami naujausi įrodymai apie pagrindinius sėkmės veiksnius, dėl kurių suaugusiųjų mokymosi politika yra veiksminga. Jame pateikiama valstybių narių politikos ir gairių , skirtų veiksmingai suaugusiųjų mokymosi politikai kurti ir stebėti, „Epale“ Policy Analysis Tool, analizės sistema. Tai yra „Epale“ politikos analizės priemonės, kuria politikos formuotojams padedama vertinti suaugusiųjų mokymosi politiką ir paslaugų teikimą ir prireikus juos tobulinti, pagrindas.

Suaugusiųjų mokymosi politikos veiksmingumo tyrimas

Analitinė sistema

„Epale“ politikos analizės priemonėSuaugusiųjų gebėjimų tyrimas


Europos Komisija padeda atlikti Suaugusiųjų gebėjimų tarptautinio vertinimo programos (PIAAC) suaugusiųjų gebėjimų tyrimą, kurį rengia OECD. Tyrime pateikiami tikri duomenys apie suaugusiųjų iš 40 pasaulio šalių gebėjimus. Jame parodoma, kad labai didelė suaugusiųjų dalis Europoje patiria su tokiais pagrindiniais įgūdžiais kaip raštingumas, skaičiavimo ir skaitmeniniai įgūdžiai susijusių sunkumų.

Suaugusiųjų gebėjimų tyrimo santrauka

Kiti naudingi suaugusiųjų mokymosi srities moksliniai tyrimai

Toliau pateikiama keletas nuorodų į kitus EK užsakytus mokslinius tyrimus ir tyrimus, susijusius su suaugusiųjų mokymusi:


Suaugę besimokantys asmenys skaitmeninėje mokymosi aplinkoje

Tyrime apibūdinama dabartinė situacija, susijusi su IRT remiamo mokymosi, įskaitant atviruosius švietimo išteklius, naudojimu suaugusiųjų švietimo srityje įvairiose šalyse. Jame aprašoma daugelis IRT naudojimo suaugusiųjų mokymosi srityje pranašumų ir pateikiama rekomendacijų politikos formuotojams, mokymosi paslaugų teikėjams ir besimokantiems asmenims apie tai, kaip kuo geriau pasinaudoti IRT.


Suaugusiųjų švietimas ir mokymas Europoje: daugiau galimybių mokytis

Leidinyje naudojamasi įvairiais rodikliais siekiant išsamiai apibūdinti suaugusiųjų švietimo ir mokymo politiką bei paslaugų teikimą ES šalyse, daugiausia dėmesio skiriant pažeidžiamiausioms suaugusių besimokančių asmenų grupėms, ypač tiems, kuriems trūksta pagrindinių įgūdžių arba kurių kvalifikacijos lygis yra žemas arba jie jos neturi.


Suaugusiųjų mokymosi sektoriaus finansavimas

Tyrime analizuojami skirtingi suaugusiųjų mokymosi finansavimo būdai daugelyje ES šalių, palyginti su kitomis pasaulio šalimis. Jame nagrinėjami įvairūs finansavimo šaltiniai ir įvairios finansavimo priemonės, taip pat pateikiama rekomendacijų politikos formuotojams.


Aukštojo mokslo galimybių suteikimas suaugusiesiems

Siekiant išnagrinėti, kaip aukštąjį mokslą padaryti lankstesnį ir prieinamesnį žmonėms tolesniais gyvenimo etapais, tyrime naudojami 15 šalių gerosios patirties pavyzdžiai.


Pagrindinės suaugusiųjų švietimo specialistų kompetencijos sritys

Tyrimas pagrįstas kelių šalių gerosios patirties analize. Jame nustatomos pagrindinės kompetencijos sritys, reikalingos įvairiems specialistams, dirbantiems suaugusiųjų mokymosi sektoriuje, įskaitant ne tik mokymą, bet ir valdymą bei programų kūrimą. Tyrimas gali būti naudojamas suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijos aprašymams kurti.


Tęstinis profesinis rengimas ir mokymas Europoje: tolesnis darbas

Šiame leidinyje apibendrinami naujausi su tęstiniu profesiniu rengimu ir mokymu susiję moksliniai tyrimai. Jame analizuojama, kaip tęstinis profesinis rengimas ir mokymas padeda siekti ekonominės ir socialinės politikos tikslų, nurodomi pagrindiniai su tęstiniu profesiniu rengimu ir mokymu susijusios praktikos ir politikos laimėjimai, taip pat atkreipiamas dėmesys į politikos trūkumus ir problemas, kurias dar reikia spręsti.


Mokymasis darbo vietoje tęstinio profesinio rengimo ir mokymo srityje: politika ir praktika Europoje

Šis leidinys pagrįstas vidutinių įmonių tyrimu šešiose šalyse. Jame analizuojama mokymosi darbo vietoje tęstinio profesinio rengimo ir mokymo srityje politika ir praktika, aprašomos pagrindinės mokymosi darbo vietoje tęstinio profesinio rengimo ir mokymo srityje formos ir modeliai, taip pat nurodomi pagrindiniai pranašumai, poreikiai ir problemos.


Bedarbių suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimas: mokymų organizavimas, profiliavimas ir taikymas

Ši apžvalga pagrįsta 33 šalių ataskaitomis. Joje aprašomas mokymų bedarbiams suaugusiesiems finansavimas, valdymas ir įgyvendinimas, pateikiami gerosios patirties pavyzdžiai, nurodomos mokymo programų problemos ir pateikiamos rekomendacijos.