Pereiti į pagrindinį turinį
Kas yra Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkė ir kaip ji įgyvendinama?

Kas yra Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkė ir kaip ji įgyvendinama?

What is the European Agenda for Adult Learning and how is it implemented?

The Renewed European Agenda for Adult Learning (EAAL) defines the focus for European cooperation in adult education policies for the period to 2020. It was adopted by the Council in November 2011. In it, the Council recognises that there is a need for all adults regularly to enhance their personal and professional skills and competences, but that adult learning is the weakest link in national lifelong-learning systems. Adult participation in learning continues to be low. In order to achieve an effective adult learning sector, more needs to be done.   Among the issues targeted for action in the Agenda are: increasing the possibilities for all adults to access flexible, high-quality learning at any time in their lives; developing new approaches to adult education focusing on learning outcomes; raising awareness that learning is a lifelong endeavour; developing effective lifelong guidance systems and systems for validating non-formal and informal learning.

National Coordinators are designated by each country to facilitate cooperation between European countries and the Commission in implementing the EAAL. Each National Coordinator sets out a work programme which identifies the specific actions their organisation is going to take to implement the EAAL in their country.

By clicking on a flag, you can access the contact details of the current National Coordinators, and information about their work.

Austria
Austria flag
Albania
Albany flag
Belgium (FR)
Belgium flag
Belgium (NL)
Belgium flag
Bulgaria
Bulgaria flag
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina flag
Croatia
Croatia flag
Cyprus
Cyprus flag
Czech Republic
Czech Republic flag
Denmark
Denmark flag
Estonia
Estonia flag
Finland
Finland flag
France
France flag
Germany
Germany flag
Greece
Greece flag
Hungary
Hungary flag
Iceland
Iceland flag
Ireland
Ireland flag
Italy
Italy flag
Latvia
Latvia flag
Liechtenstein
Liechtenstein flag
Lithuania
Lithuania flag
Luxembourg
Luxembourg flag
Macedonia
Macedonia flag
Malta
Malta flag
Montenegro
Montenegro flag
Netherlands
Netherlands flag
Norway
Norway flag
Poland
Poland flag
Portugal
Portugal flag
Romania
Romania flag
Serbia
Serbia flag
Slovakia
Slovakia flag
Slovenia
Slovenia flag
Spain
Spanish flag
Sweden
Sweden flag
Turkey
Turkey flag
UK
UK flag

The Atnaujintoje Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkėje apibrėžiama Europos bendradarbiavimo suaugusiųjų švietimo politikoje strategija iki 2020 m. Taryba ją patvirtino 2011 m. lapkričio mėn. Joje Taryba pripažįsta, kad visi suaugusieji turi reguliariai tobulinti savo asmeninius ir profesinius įgūdžius bei gebėjimus, tačiau suaugusiųjų mokymasis yra silpniausia nacionalinių visą gyvenimą trunkančio mokymosi sistemų grandis. Suaugusieji ir toliau neaktyviai dalyvauja mokymosi procese. Kad suaugusiųjų mokymosi sektorius būtų veiksmingas, reikia nuveikti daugiau.

 

Darbotvarkėje numatyti klausimai, dėl kurių reikės imtis veiksmų: didinti visų suaugusiųjų galimybes bet kuriuo gyvenimo laikotarpiu gauti lankstų ir kokybišką mokymąsi; sukurti naujus suaugusiųjų švietimo metodus, skirtus mokymosi rezultatams; didinti supratimą, kad mokymasis yra visą gyvenimą trunkantis darbas; sukurti veiksmingas visą gyvenimą trunkančio orientavimo sistemas ir neformalaus mokymosi ir savišvietos pripažinimo sistemas.

 

Siekiant palengvinti Europos šalių ir Komisijos bendradarbiavimą įgyvendinant Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkę, kiekviena dalyvaujanti šalis turi nacionalinį koordinatorių. Kiekvienas nacionalinis koordinatorius rengia darbo programą, kurioje nurodomi konkretūs veiksmai, kurių jo organizacija ketina imtis, kad įgyvendintų Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkę savo šalyje.

 

Spustelėdami vėliavėlę galite gauti dabartinių nacionalinių koordinatorių kontaktinę informaciją ir informaciją apie jų darbą.

 

 

 

 

 

 

„Epale“ politikos diagnostikos / analizės įrankis pagrįstas naujausiais sėkmingos suaugusiųjų mokymosi politikos duomenimis. Įrankis skirtas padėti nacionaliniams ir regioniniams suinteresuotiesiems subjektams identifikuoti jų politikos aspektus ir sąlygas, kurias būtų galima pagerinti.