European Commission logo
Create an account
Event Details
5 Lie
2022

Przyszłość dualnej edukacji zawodowej w Polsce

Polska
Warszawa
to

Polscy przedsiębiorcy w ostatnich latach zmagają się z rosnącym deficytem wykwalifikowanych pracowników. Problem ten dotyczy szczególnie stanowisk, na których zatrudniany jest personel techniczny średniego szczebla i robotnicy wykwalifikowani. Brakuje dobrych fachowców i rzemieślników. Wielu kandydatów nie jest dostatecznie przygotowanych do wykonywania swojej pracy, co wiąże się z koniecznością kosztownego ich przysposobienia lub składania odpowiednio atrakcyjnej oferty pracownikom już zatrudnionym w innych firmach.

Problemom tym mogłoby zaradzić wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe, w tym szczególnie branżowe. To w szkołach branżowych pierwszego stopnia, które w 2017 roku zastąpiły zasadnicze szkoły zawodowe, kształcą się pracownicy młodociani. Zdobywają w nich niezbędną wiedzę teoretyczną i ogólną, jednocześnie szkoląc się praktycznie w rzeczywistym środowisku pracy. Firmy przyjmujące tych młodych ludzi to w dużej części mikro- i małe przedsiębiorstwa, nierzadko należące do rzemiosła.

Jednakże szkolnictwo zawodowe w latach dziewięćdziesiątych znalazło się w głębokim kryzysie, który w znacznej mierze utrzymuje się nadal. Liczba uczniów zasadniczych szkół zawodowych w latach 2000-2015 zmniejszyła się o dwie trzecie. Dopiero w ostatnich latach, wskutek podjętych przez kolejne rządy reform i wysiłków ze strony partnerów społecznych, nastąpiła stabilizacja ich liczby, a nawet nieznaczny jej wzrost. Nadal jednak szkoły branżowe postrzegane są przez dużą część młodzieży kończącej szkoły podstawowe oraz rodziców jako gorszy segment edukacji. W dalszym ciągu uznaje się je za szkoły drugiego wyboru, niedające należytych perspektyw sukcesu zawodowego i spełniających ambicji młodego pokolenia. Tymczasem kwalifikacje możliwe do zdobycia w ramach edukacji zawodowej nierzadko wiążą się z korzystnymi perspektywami co do przyszłej kariery, zaś praktyczna nauka zawodu w formule dualnej w wielu przypadkach gwarantuje kontynuację zatrudnienia u tego samego pracodawcy, u którego zdobywało się zawodowe szlify.

Właśnie poprawie wizerunku edukacji zawodowej – a także innym ważnym aspektom jej funkcjonowania, takim jak zwiększenie zaangażowania firm w praktyczną naukę zawodu w formule dualnej, poprawa jakości kształcenia w szkołach branżowych oraz wzmocnienie dialogu społecznego wokół oferty edukacyjnej – będzie poświęcona debata 5 lipca, do której zaprosiliśmy przedstawicieli interesariuszy systemu edukacji zawodowej.

Program debaty

Otwarcie:

Krzysztof Getka – Fundacja im. Friedricha Eberta, Biuro w Warszawie Dominik Owczarek – Dyrektor Programu Polityki Społecznej, Instytut Spraw Publicznych

Prezentacja wprowadzająca:

Maciej Pańków –  Analityk w Instytucie Spraw Publicznych

Paneliści:

  • Jolanta Kosakowska –  Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego
  • Tomasz Madej –  p.o. Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji
  • Katarzyna Siemienkiewicz –  radczyni prawna Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dr Jörg Markowitsch –  członek zarządu 3S Unternehmensberatung GmbH, ekspert CEDEFOP
  • Gerard Skroński –  Sekretarz Rady Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność

Moderacja: Sławomir Jeneralski – Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

 

Prosimy o rejestrację za pomocą formularza online

 


Debata finansowana jest przez Fundację im. Friedricha Eberta, Biuro w Warszawie

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „INVOLVE - Angażowanie partnerów społecznych w kształtowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego: badanie wkładu partnerów społecznych w projektowanie, reformę i wdrażanie systemu” współfinansowanego ze środków Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej.

Event Details
Būsena
As planned
Renginio tinklalapis
Organizatoriaus tipas
Kitas renginys
Dalyvio mokestis
Ne

Norite pasiūlyti renginį?

Tuomet nedvejokite! Paspauskite žemiau esančią nuorodą ir pasiūlykite renginį jau dabar!

Naujausios diskusijos