Blog
Blog

MOKYMOSI ANALITIKA BENDRAJAME UGDYME: ĮŽVALGOS, PATIRTYS, REKOMENDACIJOS

DIMA_LT projekto įžanginės konferencijos įrašas

2021 m. spalio  7 d. įvyko Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros ir Mokyklų tobulinimo centro organizuota įžanginė konferencija  „Mokymosi analitika bendrajame ugdyme: įžvalgos, patirtys, rekomendacijos“. Konferencija surengta pagal projektą ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (Projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Projekto idėja – ištirti dirbtinio intelekto (DI) pritaikymo galimybes mokyklose ir sukurti mokymosi analitikos, kaip vienos iš DI taikymo galimybės švietime, plėtojimo scenarijus siekiant modernizuoti bendrąjį ugdymą Lietuvoje pasitelkus DI.

Konferencijos metu projekto tyrėjai pasidalino tyrimų įžvalgomis, o projekte dalyvaujančių mokyklų komandos papasakojo apie pirmuosius žingsnius diegiant virtualias mokymosi platformas ir analizuojant mokinių mokymosi duomenis. Konferencijos dalyviai diskutavo apie dirbtinio intelekto ir mokymosi analitikos iššūkius ir galimybes Lietuvos švietimo sistemoje ir prisidėjo prie rekomendacijų bendrajam ugdymui modernizuoti kūrimo.

Konferencija skirta projekto tikslinėms grupėms bei kitiems suinteresuotiems socialiniams partneriams. Tikslinės projekto grupės – tai edukologijos mokslo atstovai, ugdymo praktikai – švietimo įstaigų vadovai, mokytojai, pagalbos vaikui specialistai, švietimo politikos formuotojai, IT kompanijų, plėtojančių technologinius sprendimus edukacijos rinkai, atstovai ir kiti suinteresuoti partneriai.

Renginys sulaukė švietimo bendruomenės dėmesio – jame sudalyvavo virš 300 švietimo atstovų iš skirtingų Lietuvos miestų. Nors seminaras organizuotas virtualioje aplinkoje – ZOOM platformoje,  organizatorių nuomone, tai neapribojo dalyvaujančiųjų galimybių aktyviai įsitraukti į aktualias diskusijas. Klausimų / atsakymų sesijos bei diskusijos aktualiais auditorijai klausimais vyko šiuolaikinių skaitmeninių bendradarbiavimo įrankių (pvz., Mentimeter, Padlet ir kt.) dėka. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę išreikšti nuomonę, užduoti jiems svarbų klausimą, bendrauti su pranešėjais. Konferencijos organizatoriai gavo daug naudingų įžvalgų iš savo auditorijos bei suteikė grįžtamąjį ryšį klausytojams, reaguodami į jų klausimus realiuoju laiku.

Seminarą moderavo dr. Eglė Pranckūnienė, o sumanius sprendimus dalyvių nuomonėms ir diskusijoms įgalinti parengė Norbertas Airošius, Agnė Motiejūnė, Jonas Gvildys.  

Pirmoji konferencijos dalis buvo skirta mokslinėms projekto įžvalgoms.

Doc. dr. Dalia Baziukė ir dr. Julia Melnikova (Klaipėdos universitetas) savo pranešimu atsakė į klausimus, kas yra dirbtinis intelektas ir mokymosi analitika bei kaip jie padeda švietimo dalyviams?

Doc. dr. Gražina Šmitienė ir dr. Gita Šakytė-Statnickė (Klaipėdos universitetas) atliko mokymosi analitikos taikymo užsienio mokyklose apžvalgą. Tyrėjos išskyrė kelis scenarijus užsienio šalių patirties analizės pagrindu.

Prof. dr. Liuda Rupšienė (Klaipėdos universitetas) pristatė DIMA_LT projekto apžvalgą ir veiklos tyrimo gaires.

Antroji konferencijos dalis buvo skirta praktinėms įžvalgoms.

Prof. dr. Rūta Girdzijauskienė (Klaipėdos universitetas) apibendrino DIMA_LT projekto vykdomų kūrybinių dirbtuvių patirtis.

Norbertas Airošius, Agnė Motiejūnė  (Mokyklų tobulinimo centras) konferencijos dalyviams pristatė virtualių mokymosi platformų, integruojančių mokymosi analitiką ir dirbtinį intelektą, pavyzdžius.

Ypatingo klausytojų dėmesio sulaukė mokytojų, projekto veiklos tyrimo dalyvių, pristatymai. Buvo pristatytos mokyklų patirtys žengiant pirmuosius žingsnius su mokymosi analitika ir dirbtiniu intelektu. Savo patirtis pristatė Vilniaus Žiburio pradinės mokyklos, Klaipėdos Gedminų progimnazijos, Šiaulių r. Dubysos Aukštupio mokyklos mokytojų komandos.

Apibendrinant būtų galima teigti, kad projekto tema yra aktuali Lietuvos  švietimo bendruomenei. Tiek mokslinės įžvalgos, tiek praktinės projekto veiklos nepalieka klausytojų abejingais. Projektas ir toliau sieks viešinti savo veiklas ir jų rezultatus. Tikimės, kad DIMA_LT projekto atradimai, siūlymai ir rekomendacijos padės siekiant modernizuoti bendrąjį ugdymą Lietuvoje.

Konferencijos vaizdo įrašą rasite čia: https://www.youtube.com/watch?v=qvivNH7DFv8

Doc. dr. Gita Šakytė-Statnickė

Įžanginė konferencija organizuota projekto “Dirbtinis intelektas mokyklose:  mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“  (DIMA_LT) rėmuose. Vykdančioji institucija: Klaipėdos universitetas. Projekto partneris: Mokyklų tobulinimo centras. Projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Naujausios diskusijos