Blog
Blog

Osaaminen näkyviin! SITRAN osaamisen tunnistamisen viikot alkavat

EPALE on mukana SITRAn Osaaminen näkyviin -viikoilla 30.8.-12.9.2021! Tutustu osaamisen tunnistamisen työkaluihin, tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Pir, 08/30/2021 - 13:17 Fanny-Sofia Tarkio 0-DcBu414WunkiDl183SQPhe57Vzb40AHOof4TugJc0

Oletko mukana järjestötoiminnassa tai ohjaatko päivittäin muiden toimintaa. Harrastatko omaksi iloksi vai luotko muille mahdollisuuksia harrastaa? Opinnot, vapaa-aika, perhe-elämä ja työ tarjoavat jatkuvasti tilanteita osaamisen kehittämiselle. Jokainen meistä on monessa mukana, mutta tunnistammeko omien taitojen kehittymisen?

SITRA on päättänyt nostaa esiin jokaisen suomalaisen taidot, - myös ne, joiden karttumista emme itse huomaa. Yhdessä Sitran kanssa Kansalaisopistojen liitto KoL ja Opintokeskus Sivis ovat kutsuneet suuren joukon toimijoita edistämään jokaisen osallisuutta ja tunnistamaan kertynyttä kokemusta ja tietoa.

Osaaminen näkyviin viikkojen aikana 30.8.-12.9.2021 kootaan tietoa erilaisista työkaluista, koulutuksista, seminaareista ja tapahtumista, jotka auttavat tunnistamaan aikuisten osaamista.

Miksi osaamisen tunnistaminen on tärkeää?

Osaaminen on moninaista: usein sitä on vaikea sanoittaa ja tuoda näkyviin. Osaamisen huomaaminen on kuitenkin tärkeää toimijuuden, osallisuuden, sivistyksen, työllisyyden ja ennen kaikkea oman hyvinvoinnin kannalta. Jokainen tiedonmuru ja kokemus on arvokas itsessään, mutta niiden huomaaminen ja näkyväksi tekeminen on merkityksellistä myös yhteiskunnan kannalta. Tule siis mukaan kertomaan osaamisestasi sekä tunnistamaan muiden osaamista!

Tähän sivulle on koottu Osaaminen näkyviin -viikkoihin liittyviä materiaaleja, jotka tarjoavat työkaluja ja ideoita osaamisen tunnistamiseen. 

Osaaminen näkyviin

Miten mukaan?

Haluatko lähteä mukaan tai kannustaa muita tunnistamaan ja tuomaan esille omaa osaamistaan? Kommentoi muiden sisältöjä tai jaa omasi somessa aihetunnisteella #OsaaminenNäkyviin.

Voit osallistua myös yhteisönä , ja ideoimalla ja tiedottamalla teemaan liittyvistä tapahtumista, työpajoista ja tietolähteistä. Sinulle, joka haluat paneutua osaamisen tunnistamiseen syvällisemmin, on tarjolla SITRAn järjestämiä perehdytyksiä Erätauko-dialogiin. Keskustelun tarkoituksena on auttaa osallistujia tunnistamaan omaa osaamistaan: tietoja, taitoja, vahvuuksia, asenteita – kaikkea sitä missä on hyvä!

SITRAN tulevat verkkotapahtumat

Näin huomaat oman osaamisesi – neljän asiantuntijan vinkit

Millaisia legopalikoita osaamisesi olisivat? Mikä sai onnistumisen aikaiseksi? Oman osaamisen huomaaminen on ennen kaikkea omien vahvuuksien hahmottamista ja niiden arvostamista. Sitran artikkelissa annetaan konkreettisia neuvoja oman osaamisen tunnistamisen avuksi. 

Miten osaamisen tunnistamista on jo nostettu esille EPALEssa?  

Digitutoreita ja metamerkkejä - Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä -hankkeessa otettiin digitaaliset osaamismerkit käyttöön digitutoreiden näkyvyyden lisäämiseksi. 

Tutustu Suomen Partiolaisten ja Sitran yhteistyössä tehtyyn oppaaseen, jossa esitellään konkreettisia tapoja, joilla virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella kertynyttä osaamista voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin.

Kaipaatko syvällisempää kartoitusta siitä miten osaaminen tulee näkyväksi? Kurkista koontia osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen rakenteista ja käytännöistä Suomessa ja valituissa kansainvälisissä verrokkimaissa.

Aikuisten matkassa podcast-sarjan toinen tuotantokausi julkaistaan syksyllä 2021 

EPALEn Aikuisten matkassa -podcastissa puhutaan aikuisten oppimisesta eri näkökulmista. Ensimmäinen tuotantokausi (2020) keskittyi vuoden ajankohtaisiin kysymyksiin, kuten kestävään kehitykseen ja digioppimiseen. Voit palata ensimmäisen kauden pariin täältä. 

Nyt Aikuisten matkassa palaa uusin jaksoin! Tällä kertaa puheenvuoron saa erilaiset aikuisoppijat ja -osaajat. Syksyn aikana pääset mukaan viiden eri kokemusasiantuntijan matkaan, joilla on kullakin oman näköisensä oppimispolku. 

Jakso 1. Tulossa syyskuussa

sitran osaaminen näkyvin

Sitra on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, jonka tehtävänä on valvoa tulevien sukupolvien etua. Sitra on poliittisesti ja taloudellisesti riippumaton tulevaisuustalo ja sen rooli on luoda edellytyksiä Suomen uudistumiselle.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Naujausios diskusijos