European Commission logo
Sukurti paskyrą
Resource Details
IŠTEKLIUS

Обзор на образованието и обучението 2016 г. (България)

Част 2 от Обзора на образованието и обучението за 2016 г. включва 28 отделни доклада по държави. Тя се основава на най-актуалните количествени и качествени данни, за да представи и да направи оценка на най-важните нови и съществуващи мерки на политиката във всяка държава-членка на ЕС, като акцентира върху случилото се от средата на 2015 г. нататък. Така тя допълва съществуващите източници на информация, които предоставят описания на националните системи за образование и обучение. Структурата на докладите по държави е следната. В раздел 1 е представен статистически преглед на основните показатели в областта на образованието и обучението. В раздел 2 накратко се посочват основните предимства на националната система на образование и обучение и основните предизвикателства пред нея. В раздел 3 са застъпени разходите за образование и предизвикателствата, свързани с демографията и уменията. Раздел 4 е посветен на преждевременното напускане на училище, на образованието и грижите в ранна детска възраст, както и на основните умения като важни теми, свързани с борбата с неравенството и насърчаването на социалното приобщаване. В раздел 5 се разглеждат политиките за модернизиране на училищното образование, в това число, учителската професия и цифровите и езиковите умения. В раздел 6 се разискват мерки за модернизиране на висшето образование. Накрая, раздел 7 включва професионалното образование и обучение, както и ученето за възрастни.

Resource Details
Ištekliaus autorius (-iai)
Европейска комисия
Ištekliaus tipas
Tyrimai ir ataskaitos
Šalis
България
Paskelbimo data
Dokumento kalba
Български
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!