Resource Details
IŠTEKLIUS

Modele zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach europejskich (Publikacja i Broszura)

Publikacja powstała jako efekt prowadzonych w ramach projektu badań, a jej główną częścią obok analizy ustawodawstwa i literatury przedmiotu, było przeprowadzenie 60 wywiadów strukturyzowanych wśród decydentów i polityków społecznych na działających różnych szczeblach. Monografia składa się z 2 części i prezentuje zagadnienia dotyczące przyjętych w poszczególnych krajach partnerskich rozwiązań w zakresie zabezpieczenia społecznego i przeciwdziałania ubóstwu oraz wykluczeniu społecznemu.

W pierwszej części zostały zaprezentowane podstawy prawne, polityczne i instytucjonalne funkcjonujących modeli zabezpieczenia społecznego. Podrozdziały w ramach pierwszej części prezentują zasady funkcjonowania zabezpieczenia społecznego w danym kraju partnerskim. W części drugiej publikacji zostały przedstawione wyniki wszystkich wywiadów przeprowadzonych wśród wspomnianej grupy. Na podstawie tych informacji zostały opracowane wnioski i rekomendacje wykorzystane do dalszej pracy w projekcie.

Publikacja została poddana recenzji naukowej, której dokonał prof. dr G. Rovati z Università Cattolica del Sacro Cuore z Mediolanu.

Broszura prezentuje główne wyniki badań zawarte w publikacji. 

Materiały są dystrybuowane na podstawie licencji „Attribution-ShareAlike 4.0 International”.

 

Resource Details
ISBN
978-83-938774-6-1 (wersja papierowa) 978-83-938774-7-8 (PDF)
Ištekliaus autorius (-iai)
Nicolò Triacca, Bert Wissink, Aurora Gomez Garcia, Elżbieta Szczygieł, Radosław Pyrek, Pavel Smulski, Maria Kovacs.
Ištekliaus tipas
Kita
Paskelbimo data
Dokumento kalba
Login (0)
Raktažodžiai

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!