chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

Epale - Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma

Tinklaraštis

Mitteformaalse ja informaalse õppe tunnustamine – terviklik lähenemisviis Šotimaalt

30/08/2016
Eliisabeth Käbin
Kalba: ET
Document available also in: EN ES NL IT PL HU DE FR

 

EPALE temaatilise kvaliteedi koordinaator Andrew McCoshan vaatleb Šoti tavasid ja jõuab järeldusele, et paljud neist võiksid pakkuda huvi ka teiste riikide spetsialistidele. 

Võrreldes paljude riikidega on Šotimaal juba aastaid olemas väljatöötatud lähenemisviis mitteformaalse ja informaalse õppe tunnustamisele – varasemate õpikogemuste tunnustamisele [recognition of prior learning – RPL]. Eriti silmapaistvaiks võib pidada kolme aspekti:

 • RPL kuulub ametlikult Šoti ainepunktide ja kvalifitseerimise raamistikku [the Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF)];
 • RPL-i kasutamine leiab julgustust ja toetust vastavasisulistest suunistest ja ressurssidest.
 • On tagatud selgus, mis laadi tuge õppijad vajavad – hõlbustamist.

 

RPL-i integreerimine süsteemi

RPL on Šoti ainepunktide ja kvalifitseerimise raamistiku (SCQF) lahutamatu osa: kuus 25-st SCQF-ga seotud põhimõttest on pühendatud RPL-ile, nagu sätestatud SCQF-i käsiraamatus [SCQF Handbook]. Nende hulgas on spetsifikatsioon, et RPL määratakse õppimise eest, mitte ainult kogemuste eest; et kvalifitseerimisraamistikuga seotud kvalifikatsioonid ja õppeprogrammid  peavad hõlbustama ja edendama RPL-i eest antud ainepunktide tunnustamist; ning et RPL-i eest määratud SCQF ainepunktidel on samasugune väärtus nagu formaalse õppe eest määratud ainepunktidel. Põhimõtetes on ka täpselt välja toodud, millised RPL-i hindamis- ja järelevalvemenetlused peavad olema integreeritud olemasolevatesse kvaliteedimenetlustesse. RPL-i jaoks sätestatud põhiprintsiibid on ära toodud ka alljärgnevas kastis.  

Šoti RPL-i põhiprintsiibid 

RPL peab olema …

Õppijale orienteeritud – õppimisele avatud väravaks, mitte selle takistuseks, kusjuures õppija

vajadused on seatud esikohale.

Kättesaadav – kohaldatav kõigile ja igal tasemel olevaile õppijaile, sisaldades kõiki asjakohaseid

soovitusi ja suuniseid, arusaadavaid ja lihtsalt rakendatavaid meetodeid ning olema õppeprotsessi lahutamatu osa. 

Paindlik – suutma hõlmata väga laia valikut erinevaid õpivajadusi, -eesmärke ja -kogemusi.

Usaldusväärne, läbipaistev ja järjekindel, nii et tulemusi saaks kindlalt usaldada.

Tagatud kvaliteediga, kus RPL-i toetavad kvaliteeti tagavad mehhanismid ja õppijail on võimalus for saada vahendajalt abi oma kogemuste optimaalseks ärakasutamiseks ning õpitulemustest parima

kasu saamiseks.

Allikas: RPL abivahendite komplekt, lk 9-10

 

RPL-i pakkujate toetamine

Lisaks loetletud aspektidele võimaldab partnerlus SCQF-ga RPL-i pakkujatele ja õppijatele veel mitut laadi toetust.  SCQF veebilehekülg pakub tööandjatele, õppijatele ning haridusasutustele suuniseid. RPL-i töövahend suunab üksikisikud või organisatsioonid olulise informatsiooni juurde, sõltuvalt ametlikku tunnustamist taotletava õppe tüübist ning RPL-i taotleja poolt soovitud õpitulemuste laadist (näit. ainepunktide saamine teatud kvalifikatsiooni saavutamiseks või muude õppeprogrammidega liitumiseks). Nimetatud veebipõhise toe kõrval pakutakse õppijatele ja koolitusspetsialistidele tavapäraseid sissejuhatavaid arutlusseminare. Loodud on ka SCQF RPL võrgustik.

 

Toetava funktsiooni tähenduse selgitamine

Toetus hõlmab ka 58-leheküljelist abivahendite komplekti „Varasemate õpikogemuste tunnustamise hõlbustamine“,mis sisaldab juhiseid õppijatele ja ideid vajalike sammude astumiseks inimestele, kes soovivad oma varasemaid õppimiskogemusi tunnustada. Juhised ja ideed põhinevad Socratese fondi projekti poolt välja töötatud materjalidel.  On oluline teada, et abivahendite komplekt rõhutab hõlbustamise rolli RPL-i puhul. See on kriitilise tähtsusega, kuna õppijad peavad oskama suuliselt ja/või kirjalikult oma väljaspool formaalset haridust omandatud teadmisi ja oskusi demonstreerida. See tähendab oma kogemuste optimaalseimat ärakasutamist ning õpitu tulemustest parima kasu saamist – siin ongi vaja vahendajat, kes selle kõik lihtsamaks ja arusaadavamaks muudab.  

Vahendajate põhirollideks on:

 • pakkuda õppijaile informatsiooni ja suuniseid PRL-i kohta;
 • aidata õppijail leida viise, kuidas oma kogemustest õppida, ning mõista RPL-i protsessi;
 • aidata õppijail mõista, kuidas nende mitteformaalne ja informaalne õppimine on seotud nende poolt soovitud kvalifikatsiooni/õppeprogrammi lõpptulemustega. 

Vahendajate puhul ei piisa ainult õpetajaks olemisest: vajadusel tuleb olla otsese ülemuse, juhendaja, järelevalvaja või kogenud kolleegi rollis.

 

Edu saladused

On ilmne, et Šotimaal järgitakse laiaulatuslikku lähenemisviisi tunnustamisele. See pole mitte ainult kvalifitseerimise ja ainepunktide süsteemi ametlik osa, vaid on üldtunnustatud fakt, et tunnustamisprotsesside kasutamise arendamine vajab nii praktilist toetust kui ka mõtteselgust selles, kuidas õppijaid kõige tõhusamalt toetada. Pole ilmselgelt juhus, et keskendutakse jõuliselt koostööle, mis kaasab suurt hulka sidusrühmi – veel üks tähtis õppetund Šotimaalt. 

Andrew McCoshan on töötanud hariduse ja koolituse alal üle 25 aasta. Rohkem kui 10 aastat on tema kitsamaks erialaks olnud poliitikate väljatöötamise alased uuringud ja hindamised. Praegu on Andrew vabakutseline konsultant ja  Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteemi (ECVET) ekspert Ühendkuningriigi heaks. Samuti on ta töötanud kvaliteedieksperdina Euroopa Sotsiaalfondi raames tegutseva ebasoodsas olukorras noorte ja noorte täiskasvanute liikuvusega seotud riikidevahelise õppe võrgustiku heaks. 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn
 • Aleksander Kobylarek portretas

  Uznawanie wykształcenia zdobytego poza systemem formalnym to podstawoyw problem do rozwiązania jeśli chodzi o edukację dorosłych. Wymaga tego szybko zmieniający się rynek pracy. W tej chwili w Polsce mamy rynek pracownika, ale to nie będzie trwało wiecznie. Ja jestem za budowanie "systemu egazminów" uzupełnionego o wsparcie doradcze, w postaci np kursów przygotowawczych. Na takich kursach przystępujący do egzaminów mogliby dowiedzieć sie o konretnych wymaganiach egzaminacyjnych. Sama ocena doświadczenia nie może być wystarczająca i powinna zawsze być wspierana przez opinie, oceny i "testy" w miejscu pracy rzeczywistym, bądź symulowanym. Zresztą specjaliści mają swoje sposoby, zeby "przetestowaćę kwalikacjie i umiejętności.

 • Giuliano Pietro Baracchini portretas

  Ho letto con molta attenzione il contenuto efferente l'approccio olistico scozzese alla convalida dell'apprendimento formale e non formale, in esso ho ritrovato alcuni punti e temi che già avevo esposto nel mio intervento come relatore per l'Italia, in un convegno tenutosi a Berlino alcuni anni fa....  riflessioni e valutazioni che ho poi condiviso, sia un quel contesto sia successivamente,  anche con colleghi di diversi paesi....quindi, in realtà, molti già condividono lo spirito con cui la Scozia ha affrontato l'argomento, ritengo pertanto che una strada da perseguire affinchè possa essere un approccio al problema non solo scozzese ma europeo sia quella di parlarne in questo contesto dove ogni "soggetto" interessato dia spunti di perfezionamento ma che siano in "spirito europeo armonico e condivisibile" e non secondo "convenienze" del proprio paese.
   

 • Maria Jedlińska portretas

  Bardzo ciekawe podejście, które odbiega od najczęściej stosowanej jednostronnej oceny postępów w edukacji osiąganych przez osoby uczące się.

  W szkockim systemie nacisk kładzie się nie tylko na formalny opis nabytych umiejętności, ale również - poprzez udział doradców - na praktyczne wsparcie w przedstawianiu swoich doświadczeń czy efektów nauczania nabytych w pozaformalnym systemie uczenia. Współpraca - to klucz do lepszej oceny własnej wiedzy i kompetencji. Pomysł wart naśladowania.