Resource Details
IŠTEKLIUS

Public–private partnerships for skills development

Systémy odborného vzdelávania a prípravy na celom svete vytvárajú rôzne formy spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom s cieľom zabezpečiť nadobúdanie odborných zručností u mladých ľudí a dospelých pre ich efektívne uplatnenie na pracovnom trhu.

Jednou z foriem spolupráce pri poskytovaní odborného vzdelávania sú aj verejno-súkromné partnerstvá zamerané na rozvoj zručností. Správa Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF) s názvom Verejno-súkromné partnerstvá pre rozvoj zručností: Perspektíva riadenia - zväzok I. Tematický prehľad vychádza z 23 prípadových štúdií a poskytuje prehľad príkladov verejno-súkromných partnerstiev. Objasňuje, čo je verejno-súkromné partnerstvo v tejto oblasti, ako funguje a skúma podmienky potrebné na jeho formovanie a udržateľnosť.

Dôkazy z prípadových štúdií ukazujú, že verejno-súkromné partnerstvá v oblasti zručností sú zmysluplné, ak sa zameriavajú na výsledky - prinášajú výhody učiacim sa - a riešia potenciálne riziká, ktoré sú spojené s akoukoľvek formou spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom.

Resource Details
ISBN
ISBN 978-92-9157-727-9
Ištekliaus autorius (-iai)
European Training Foundation
Ištekliaus tipas
Tyrimai ir ataskaitos
Šalis
Európa
Paskelbimo data
Dokumento kalba
Angličtina
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!