Resource Details
IŠTEKLIUS

Doprinos studija pedagogije razvoju profesionalnih kompetencija pedagoga – procene praktičara

U uslovima dominacije teorijsko-praktičnog koncepta obrazovanja usmerenog na razvoj kompetencija, u oblasti visokog obrazovanja studijski programi koncipiraju se na temeljima prethodno definisanih profesionalnih kompetencija koje treba razvijati kod studenata. Ostvarivanje profesionalne uloge pedagoga, zbog njene složenosti, podrazumeva razvijenost brojnih i različitih kompetencija. Jedan od najvažnijih faktora u njihovom razvoju jesu studije pedagogije. U ovom radu dati su prikaz i analiza rezultata istraživanja čiji je cilj bilo ispitivanje procena pedagoga o tome kakav je doprinos studija pedagogije razvoju kompetencija potrebnih za profesionalno delovanje. U istraživanju su učestvovala 152 pedagoga zaposlena u različitim vaspitno-obrazovnim institucijama u Republici Srbiji. Rezultati istraživanja pokazuju da pedagozi procenjuju da su programi studija pedagogije usmereni ka uravnoteženom razvijanju brojnih i različitih kompetencija, ali da sve one nisu podjednako važne za profesionalno delovanje. Osim toga, rezultati istraživanja pokazuju statistički značajne razlike između pedagoga u preferencijama važnosti pojedinih kompetencija za profesionalno delovanje i proceni mere u kojoj su one razvijene tokom studija s obzirom na godine radnog staža i organizaciju u kojoj su zaposleni. Dobijeni rezultati istraživanja mogu se koristiti kao jedna od osnova za dalji razvoj studijskih programa pedagogije.

 

O autorima:

Dr Emina Hebib je vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (ehebib@f.bg.ac.rs).

Dr Kristinka Ovesni je vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (kovesni@f.bg.ac. rs, kovesni@gmail.com).

Rad je nastao u okviru projekta Instituta za pedagogiju i andragogiju (Filozofski fakultet, Beograd) „Modeli procenjivanja i strategije unapređenja kvaliteta obrazovanja“ (br. 179060), koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Resource Details
ISBN
ISSN 0354–5415
Ištekliaus autorius (-iai)
Dr Emina Hebib
Ištekliaus tipas
Straipsniai
Šalis
Paskelbimo data
Dokumento kalba
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!