Pereiti į pagrindinį turinį
Blog
Blog

Skapa hållbara framtider genom kulturarv

Nordisk centrum för kulturarvspedagogik (NCK) har haft sin årliga Vårkonferens.Temat i år 2020 var “Skapa hållbara framtider genom kulturarv”.

Nordisk centrum för kulturarvspedagogik (NCK) har haft sin årliga Vårkonferens.Temat i år 2020 var “Skapa hållbara framtider genom kulturarv”.

NCK har sin bas i Östersund och åtar sig olika uppdrag för att hjälpa kulturarvsinstitutioner, företag och andra med olika uppdrag. NCK gör till exempel utvärderingar , följeforskning, utredningar och kan fungera som kulturmäklare. NCK är även en aktiv deltagare inom olika kulturarvsprojekt genom Nordplus och ERASMUS+ till exempel.

Konferensen var i Östersund på museet Jamtli. Vi fick ta del av många olika projekt, forskning med bas i kulturarv och panelsamtal om kulturarvens betydelse för framtiden. Vi fick även uppleva en ”tidsresa”.Deltagarna kom från många olika slags organisationer, museum , arkiv, universitet, högskolor och organisationer som arbetar med kulturarv.  Universitets och högskolerådet berättade om internationella möjligheter för vuxnas lärande genom EPALE och ERASMUS+.

Konferensen bestod av tre delteman: 1.) Konfliktlösning genom svårt kulturarv, 2.) Hur kulturarvet kan skapa en framtid av mångfald, och 3.) Kulturarv och klimatförändringar. Dessa tre delteman valdes eftersom de utgör avgörande punkter inom de globala målen för hållbar utveckling: dvs. Bekämpa klimatförändringarna; Fredliga och inkluderande samhällen samt Minskad ojämlikhet.

Det var intressanta dagar men många spännande möten och diskussioner!

Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Naujausios diskusijos